Σπουδαία διεθνής αναγνώριση για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2021

Δελτίο Τύπου

Σπουδαία διεθνής αναγνώριση για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Ο διεθνής φορέας αξιολόγησης Quacquarelli Symonds (QS) κατατάσσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) για το έτος 2021 μεταξύ των κορυφαίων Πανεπιστημίων στον κόσμο στα επιστημονικά πεδία που αυτό θεραπεύει. Μάλιστα, αναδεικνύεται 1ο μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων στα 4 από τα 5 επιστημονικά πεδία ή επιστημονικές περιοχές.

Πιο συγκεκριμένα, το ΟΠΑ στο επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business Management Studies) κατατάσσεται παγκοσμίως στην 145η θέση (1ο στην Ελλάδα).

Στο επιστημονικό πεδίο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Accounting Finance) το ΟΠΑ κατατάσσεται παγκοσμίως μεταξύ των θέσεων 101-150, βελτιώνοντας σημαντικά τη θέση του στο πεδίο αυτό σε σχέση με το 2020 (1ο στην Ελλάδα).

Στο επιστημονικό πεδίο των Οικονομικών (Economics Econometrics) κατατάσσεται παγκοσμίως μεταξύ των θέσεων 201-250 (1ο στην Ελλάδα).

Στην επιστημονική περιοχή των Κοινωνικών Επιστημών (Social Sciences and Management), που περιλαμβάνει πλήθος επιστημονικών πεδίων (πχ, Accounting Finance, Business Management Studies, Communication Media Studies, Economics Econometrics, Education, Library Information Management, Politics International Studies, Social Policy Administration, Sociology, Sports, Statistics Operational Research), το ΟΠΑ κατατάσσεται στην 243η θέση, βελτιώνοντας κατά 15 θέσεις τη σειρά κατάταξής του (1ο στην Ελλάδα).

Τέλος, στο επιστημονικό πεδίο της Επιστήμης των Υπολογιστών και των Πληροφοριακών Συστημάτων (Computer Science and Information Systems) κατατάσσεται μεταξύ των κλάσεων 301-350, βελτιώνοντας κι εδώ την κατάταξή του, δεδομένου ότι στο προηγούμενο έτος είχε τοποθετηθεί στην κατηγορία 351-400.

H QS World University Rankings λαμβάνει στοιχεία από τη βιβλιογραφική βάση επιστημονικών δημοσιεύσεων (Scopus) που αφορούν στην ερευνητική δραστηριότητα και την απήχηση του ερευνητικού έργου του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού των αξιολογούμενων Πανεπιστημίων. Επίσης, συνυπολογίζονται ο διεθνής χαρακτήρας του Ιδρύματος και η φήμη του, τόσο στον χώρο της αγοράς όσο και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, η οποία προκύπτει από τη συμμετοχή σε ειδική έρευνα >50.000 στελεχών επιχειρήσεων και >100.000 ακαδημαϊκών αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2021

 

Επιστημονικό πεδίο

World University Rankings

Θέση κατάταξης 2021

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Business & Management Studies)

145

Λογιστική & Χρηματοοικονομική (Accounting & Finance)                

101-150

Οικονομικά (Economics & Econometrics)

201-250

Επιστήμη Υπολογιστών & Πληροφοριακών Συστημάτων (Computer Science Information Systems)

301-351

Eπιστημονική περιοχή

Θέση κατάταξης 2021

Κοινωνικές Επιστήμες (Social Sciences & Management)

243

 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ