ΕΠANAΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑ (video)

Διακόσια χρόνια μετά το 1821, το έλλειμμα παιδείας παραμένει το πρόβλημα της Ελληνικής κοινωνίας. Σε αντίθεση με τους τότε επαναστάτες που εγνώριζαν τι έκαναν, γιατί το έκαναν και πώς να το κάνουν, οι σημερινοί Έλληνες δεν γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίσουν την 4η Βιομηχανική Επανάσταση και να την κάνουν δική τους. Για να υποδεχτεί η πατρίδα μας την εισροή νέου τεχνολογικού και χρηματικού κεφαλαίου, πρέπει επειγόντως να σχηματίσει και να συσσωρεύσει το δικό της κεφάλαιο γνώσης.

Ομιλητές ημερίδας

Θεματικές Ενότητες

Η μάθηση της Μάθησης

Κάποτε ένα πανεπιστημιακό πτυχίο αρκούσε για την εξασφάλιση μιας σταθερής εργασίας εφ’ όρου ζωής. Στις μέρες μας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι παγκόσμιες προκλήσεις όπως οι συνέπειες της πανδημίας, αλλάζουν την ουσία της παραδοσιακής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι άραγε ο νέος στόχος της εκπαίδευσης η μάθηση της μάθησης; Και πώς μπορούν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να συνδέσουν τους σπουδαστές με τις νέες αγορές εργασίας;

Επανεκπαίδευση και Απόκτηση Νέων Ικανοτήτων

Το καινούργιο, το παρόν και το μέλλον: κινητικότητα ρόλων ανάμεσα στους εργαζομένους. Πώς ενίσχυσε η πανδημία την επανεκπαίδευση λόγω των οικονομικών αλλαγών. Πώς να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί και να εξελιχθούμε στις επιχειρήσεις του μέλλοντος.

Βελτίωση Ικανοτήτων: Αντιστρέφοντας τον Κύκλο της Επαναλαμβανόμενης Εργασίας

Πώς μπορούμε να ενστερνιστούμε τις σύγχρονες επιταγές στη βελτίωση δεξιοτήτων και να τις εισάγουμε στην εταιρική νοοτροπία. Τα ταξίδια μάθησης που βοηθούν τους εργοδότες να ενισχύσουν ένα ισχυρό εργατικό δυναμικό, και τους εργαζόμενους να δημιουργούν ξεχωριστά πλεονεκτήματα.

Δεξιότητες και Επαγγελματικά Προσόντα: Η Εξάσκηση Οδηγεί στην Τελειότητα

Τεχνικές, Αναλυτικές, Διαχειριστικές, Οργανωτικές δεξιότητες. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε και να αυξήσουμε την παραγωγικότητα των εργαζομένων ουσιαστικά και αποτελεσματικά.

Κοινωνικές Δεξιότητες: Εύκολες ή Περίπλοκες;

Επικοινωνία, Ομαδικό πνεύμα, Διαχείριση Χρόνου, Ευελιξία, Ηγετικές Δεξιότητες, Διαπροσωπικές Σχέσεις: η σημασία και ο ρόλος τους στη δημιουργία δυνατών συνεργατικών δεσμών, και στις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Πληροφορίες

Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαδικτυακής Ημερίδας: Τρίτη 20 Απριλίου 2021 .

Τα σχόλια είναι κλειστά.