Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι ο αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) και την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF).

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ.

factsheet 23 3

 

 

factsheet 23 32

 

 

factsheet 23 33

 

 

factsheet 23 34

 

 

infographic 23 3

 

 

infographic 23 32

 

 

infographic 23 33

 

 

infographic 23 34

 

 

infographic 23 35

 

 

infographic 23 36