Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 3 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Εισηγήσεις:

Άννα Τσιμπουκλή, Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Λονδίνου
Διά βίου μάθηση, εκπαίδευση ενηλίκων και συμβουλευτική κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στην ψηφιακή εποχή

Χαράλαμπος Πουλόπουλος, Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας
Μαζί και χώρια: Η συμβουλευτική και βιωματική εκπαίδευση στην ετεροτοπία του διαδικτύου

Φωτεινή Κατσαμπούρη, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Γεν. Γραμματέας ΕΛΕΣΥΠ & Ράνυ Καλούρη, Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ, Πρόεδρος ΕΛΕΣΥΠ
Αντιμετωπίζοντας την σημερινή πραγματικότητα και πρόκληση της εξ αποστάσεως συμβουλευτικής/ προσανατολισμού στην πράξη