Συμβουλευτική-Coaching-Διαμεσολάβηση και Διευκόλυνση: Γεφυρώνοντας τις διάφορες για μια νέα Συμβουλευτική της Κρίσης

Τα Επαγγελματικά Προγράμματα Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνουν συνέδρια παράλληλα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη με θέμα:

Συμβουλευτική-Coaching-Διαμεσολάβηση και Διευκόλυνση: Γεφυρώνοντας τις διάφορες για μια νέα Συμβουλευτική της Κρίσης

Τόπος και Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

– Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2017, στο ξενοδοχείο Στράτος Βασιλικός και

– Θεσσαλονίκη, 7 & 8  Οκτωβρίου 2017, στο ξενοδοχείο Grand Hotel

Ενδεικτικές θεματικές συνεδρίου

Οικογενειακή Συμβουλευτική: θεσμός του γάμου σε αμφισβήτηση, διαχείριση συγκρούσεων και θεραπεία ζευγαριών, εναλλακτικές μορφές σύγχρονων σχέσεων

Σχέσεις ζευγαριών και ερωτική ζωή

Παιδική και Εφηβική Ανάπτυξη- Συμβουλευτικές Παρεμβάσεις

Διαπολιτισμική Συμβουλευτική

Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού: Προοπτικές και συμβουλευτικές προσεγγίσεις

Mentoring στην Εκπαίδευση

Συμβουλευτική Ατόμων με Αναπηρίες

Βαδίζοντας προς τη Μέση και την Τρίτη ηλικία: διαχείριση του χρόνου και των επιπτώσεων του

Συμβουλευτική της κατάθλιψης- πρόληψη και αντιμετώπιση αυτοκτονικών τάσεων

Νευρική ανορεξία, νεότερα ερευνητικά πορίσματα

Απώλεια και Πένθος

Διαχείριση τραύματος, μαζικών καταστροφών, τρομοκρατικών επιθέσεων

Συμβουλευτική της ενδοοικογενειακής βίας

Σχολική Συμβουλευτική

Θετική Ψυχολογία

Τεχνικές και Δεξιότητες του αποτελεσματικού Συμβούλου

Executive Coaching και Οργανωτική Ψυχολογία

Θεωρητικές προσεγγίσεις και Μοντέλα στο Coaching και τη Συμβουλευτική

Επιδιώκοντας την αλλαγή: ποια εργαλεία είναι αποτελεσματικά και ποια όχι

Διαμεσολάβηση και Διευκόλυνση

Η δύναμη της αφήγησης ως θεραπευτικής και συμβουλευτικής διαδικασίας

Κίνητρα, ηγεσία και δυναμική των ομάδων

Τι μπορούμε να μάθουμε από τις αποτυχίες στη Συμβουλευτική και στο life coaching

Γνωστική- Συμπεριφοριστική Θεραπεία

  • Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική

Συμβουλευτική των εξαρτήσεων

Διαδικασία συμμετοχής

Στα πλαίσια της δράσης αυτής προσκαλούμε: Μέλη ΔΕΠ, κατόχους διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων, ψυχιάτρους και εργαζόμενους στην ψυχική υγεία, κοινωνικούς επιστήμονες, εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης, συμβούλους και coaches, επιμορφούμενους στα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, φοιτητές και άλλους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν περιλήψεις εισηγήσεων (250 λέξεων, στα ελληνικά και αγγλικά με λέξεις κλειδιά), μαζί με βιογραφικό μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2017. (ακολουθεί υπόδειγμα)

Η επιλογή των ομιλητών θα ολοκληρωθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2017. Η περίληψη θα πρέπει να αποσταλεί στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: sinedrio@acadimia.com, με την ένδειξη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ.

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2017.

Το πλήρες κείμενο της εισήγησης, εφόσον εγκριθεί η περίληψή σας, (αυστηρά 3000 έως 6000 λέξεις με τη βιβλιογραφία, APA style) των επιλεγέντων ομιλητών πρέπει να κατατεθεί μέχρι τις 20/12/2017.

Μέχρι τον Ιούνιο του 2018 θα εκδοθεί τόμος πρακτικών σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, που θα περιλαμβάνει όσες εργασίες πληρούν τα κριτήρια, κατόπιν κρίσεως της επιστημονικής επιτροπής.

Κόστος συμμετοχής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΚΡΟΑΤΕΣ
Συμμετοχή ως ακροατής 50 ευρώ
Συμμετοχή επιμορφούμενων στα Προγράμματα Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 30 ευρώ
Συμμετοχή φοιτητών-σπουδαστών δημόσιου ή ιδιωτικού πανεπιστημίου 30 ευρώ
Συμμετέχοντες στα επαγγελματικά προγράμματα Συμβουλευτικής και Life Coaching ΔΩΡΕΑΝ
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Συμμετοχή ως εισηγητής (με δημοσίευση εργασίας στους έντυπους ή ηλεκτρονικούς τόμους πρακτικών, κατόπιν κρίσης)** 50 ευρώ/ συγγραφέα
Συμμετοχή ως εισηγητής (χωρίς να εκδοθεί η εργασία σε τόμο πρακτικών) ΔΩΡΕΑΝ

     * Τα χρήματα κατατίθενται μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2017 στην επιτροπή ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

     ** Οι εισηγητές μπορούν να συμμετέχουν με πόστερ, ή προφορική εισήγηση,  ή  ηλεκτρονική εισήγηση χωρίς φυσική παρουσία.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Κατάθεση περιλήψεων Μέχρι 5 Σεπτεμβρίου 2017
Επιλογή ομιλητών Μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2017
Κατάθεση χρημάτων Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2017
Ανακοίνωση προγράμματος Μέχρι 18 Σεπτεμβρίου 2017
Αποστολή ολοκληρωμένης εισήγησης Μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2017
Έκδοση τόμου πρακτικών Μέχρι τον Ιούνιο του 2018

Διαδικασία εγγραφής για τους συμμετέχοντες:

Βήμα πρώτο
Θα πρέπει να καταθέσετε τα χρήματα στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ALPHA BANK

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 601002001002081

ΙΒΑΝ GR19 0140 6010 6010 0200 1002 081

Βήμα δεύτερο
Θα πρέπει να συμπληρώσετε αναλυτικά την αίτηση συμμετοχής https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg7KuFnTYb6yvd8rEomTZfpq2UX7glzgy1twmIv2KR_-icLg/viewform

Βήμα τρίτο
Το αποδεικτικό κατάθεσης μαζί με την συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να τα αποστείλετε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: sinedrio@acadimia.com  ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής σας.

*Καμία αίτηση συμμετοχής δεν εξετάζεται, εάν δεν συνοδεύεται από το απόκομμα κατάθεσης . Στην αιτιολογία κατάθεσης παρακαλείσθε να αναγράφετε το «ονοματεπώνυμό σας» και «Συμμετοχή σε συνέδριο».

Επιτροπές συνεδρίου

Την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου απαρτίζουν οι:

Δρ Ευστράτιος Παπάνης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Δρ Γεώργιος Κορρές, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Δρ Ελευθερία Σάλμοντ,  Σ. Μέλος ΔΕΠ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Δρ Γεώργιος Φρέρης, Παιδοψυχίατρος, Συστημικός Θεραπευτής, Διευθυντής, Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”

Δρ Μυρσίνη Ρουμελιώτου, Συντονίστρια Γραφείου Εκπαίδευσης Ελληνικής Πρεσβείας, Βρυξέλλες

Δρ. Γ. Α. Κουγιουμτζής, Διδάσκων Πανεπιστημίου Αθηνών, ΕΑΠ και ΑΣΠΑΙΤΕ

Δρ Αικατερίνη Κόκκινου, Μέλος ΔΕΠ , Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Δρ Αγνή Βίκη, Ψυχολόγος , Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής

Δρ Ρες Ιωάννης, Στέλεχος Εκπαίδευσης

Δρ Φιστέ Μαρκέλλα, Ψυχολόγος

Δρ Ανδρόνογλου Χρυσάνθη, BA, BSc, MCs, PhDc Ψυχολόγος

Δρ Κυρικάκη Έφη, nlp trainer

Δρ Χρυσάνθη Παλάζη, Δρ. Παιδαγωγικής, MSc Σχολικής Ψυχολογίας

Υπ. Δρ. Σουρέλης Διονύσιος Ψυχολόγος, B.Sc., M.Sc., DCPsych (cand.)

Την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου απαρτίζουν οι:

Ελένη Πρασσά, MSc, Κοινωνιολόγος

Σοφία Πακλατζόγλου, Θεολόγος, Kοινωνιολόγος, ΜΔΕ Παιδαγωγικής

Κατερίνα Μπαλάσα, MSc, Κοινωνιολόγος

Ελισάβετ Γκινάλα, Κοινωνιολόγος

Μαρίζα Παπαϊωάννου, Κοινωνιολόγος

Σταυρούλα Βεγιάζη, Ψυχολόγος

Χρύσα Ταπίνη, Κοινωνιολόγος

Τερέζα Ζωγοπούλου, MSc Κοινωνιολόγος

Μαρία Αναγνωστοπούλου, Κοινωνιολόγος

Πηνελόπη Αλιάγα, Κοινωνιολόγος

Μυρτώ Μπεσλεμέ, φ.Κοινωνιολόγος

Γιάννης  Κωνσταντακόπουλος, φ.Μαθηματικής σχολής

Τερέζα Πρασσά, Τεχνικός υποστήριξης ηλεκτρονικών συστημάτων

Οδηγίες περιλήψεων και εισήγησης

ΑΙΤΗΣΗ

Βιογραφικό

Παρακαλώ να παραθέσετε το βιογραφικό σας (200-250 λέξεις), σε γραμματοσειρά Garamond, όρθια γραφή, 11 στιγμές.

Το κείμενο   αποστέλλεται  προς την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση: Κτίριο Διοίκησης,

Λόφος Πανεπιστήμιου, 81100, Μυτιλήνη

e-mail: sinedrio@acadimia.com

Τηλ: 2251036520, 6940911716, 6988019804,

6972192165, 6985586319, 6988069584, 6948711315

Τελαυταία τροποποίηση 15 Αυγούστου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 21 Αυγούστου, 2017