Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΕΙ!

Μια καταπληκτική  ανάρτηση της συναδέλφου Ευπραξίας Βλαχοδήμου, υπεύθυνης ΣΕΠ στο ΚΕ.Σ.Υ. Λάρισας  στο προσωπικό της site: https://vlachodi.wordpress.com/

Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ!

Μέχρι να στρώσει ο ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και να μάθουν οι μαθητές, οι μαθήτριες, οι γονείς και οι κηδεμόνες τη νέα δομή Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, τα Κ.Ε.Σ.Υ. που αντικατέστησαν τα Κ.Ε.Σ.Υ.Π.

έρχεται το άρθρο 25 του σχεδίου νόμου με τίτλο «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», (παρ. 1) και μεταφέρει το Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 1 εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, και (παρ. 4) με ένα (1) Γραφείο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΓΡΑ.ΣΥ.Π.)σε κάθε ομάδα όμορων σχολικών μονάδων.

Ζήσαμε την κατάργηση των ΓΡΑΣΕΠ, ΓΡΑΣΥΠ, ΚΕΣΥΠ. Κάθε κατάργηση δομής, κάθε μετονομασία, κάθε μετακόμιση από οργανόγραμμα σε οργανόγραμμα συνεπάγεται την κακοδιάθεση ή και την απώλεια του εξοπλισμού, των υποδομών και της δουλειάς που είχε παραχθεί σε αυτές τις δομές. Επίσης διαλύει απότομα τη σχέση που είχε δημιουργηθεί με τους υπηρετούντες και τους εξυπηρετούμενους, σχέση που είχε διαμορφωθεί μέσα από τις επισκέψεις και τις ενημερώσεις στα σχολεία, τις ατομικές/ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις, την παροχή υλικού μέσα από ιστοσελίδες, περιοδικά, κλπ και θέλει το χρόνο της για να ξαναδημιουργηθεί.

Η τελευταία επιχειρούμενη αλλαγή παρουσιάζει το κράτος ως να μην έχει συνέχεια και να αδιαφορεί για την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών που αποφάσισαν να συμμετέχουν στα Κ.Ε.Σ.Υ. του ν. 4547/2018. Εκτός των άλλων, θα στερήσει από τις νέες δομές την εμπειρία και τις υπηρεσίες 70-80 περίπου εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό που υπηρετούν τώρα στα Κ.Ε.Σ.Υ. καθώς τους διατηρεί εκεί σε προσωποπαγείς θέσεις χωρίς να υπάρχει το αντικείμενο της εξειδίκευσής τους και δεν τους επιτρέπει να διεκδικήσουν μια από τις νέες θέσεις που θα δημιουργηθούν και στις οποίες θα μπορούσαν να προσφέρουν.
Νέες ταμπέλες, λοιπόν, νέες ίσως υποδομές και αργόμισθοι οι 70-80 υπηρετούντες στα Κ.Ε.Σ.Υ. αφού, όπως φαίνεται, λεφτά υπάρχουν. Λογική δεν υπάρχει.

Τελαυταία τροποποίηση 15 Αυγούστου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 2 Ιουλίου, 2021