Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό μαθητών χωρίς πρόσβαση σε δραστηριότητες Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Βασικά ευρήματα μελέτης του ΣΕΒ:

– Η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ευρώπη σε ποσοστό φοιτητών (46% έναντι περίπου 33% στην ΕΕ-28 αλλά 28η σε ποσοστό αποφοιτήσεων (8.9% έναντι 25%) σύμφωνα με την ΕΘΑΕΕ 2020 (εδώ).

– Σύμφωνα με έρευνα του PISA 2018, οι προτιμήσεις των 15χρονων μαθητών για τη μελλοντική σταδιοδρομία τους συγκεντρώνονται σε μόλις 10 επαγγέλματα.

– Στην Ελλάδα, ο θεσμός του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού παραμένει περιθωριοποιημένος, παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες για την ποιοτική αναβάθμιση και ενίσχυσή του. Σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό μαθητών χωρίς πρόσβαση σε δραστηριότητες Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (52%).

– Καμία σταδιοδρομία δεν είναι απρόσιτη. Όμως, τα καθήκοντα, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απαιτούνται, σχεδόν για κάθε επάγγελμα, αλλάζουν με ταχύτητα και οι σύγχρονες τάσεις στην αγορά εργασίας απαιτούν ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Είναι σημαντικό το εκπαιδευτικό σύστημα να παρέχει στους μαθητές όλα τα απαραίτητα εφόδια για την επιτυχή επαγγελματική τους εξέλιξη σε αυτό το περιβάλλον. Εφόδια που θα τους επιτρέψουν ευρεία ενημέρωση για τα επαγγέλματα και την απασχόληση, την αύξηση της αυτογνωσίας τους, και την ετοιμότητά τους, ώστε να πραγματοποιήσουν επιλογές που θα τους ικανοποιούν σε βάθος χρόνου.

– Για τον ΣΕΒ, ο αποτελεσματικός Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελεί κοινωνικό αγαθό, αφού η επιλογή κατάλληλης επαγγελματικής διαδρομής έχει θετικό αντίκτυπο στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, σε όρους απασχόλησης, παραγωγικότητας και οικονομικής ανάπτυξης.

– Η επιχειρηματική κοινότητα αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφόρησης και έμπνευσης για τους μαθητές και ιδιαίτερα για τους λιγότερο προνομιούχους. Τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι η οργανωμένη συμμετοχή της επιχειρηματικής κοινότητας σε δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού έχει σημαντική και μετρήσιμη επίδραση στην επαγγελματική εξέλιξη των ατόμων, ειδικά όταν πραγματοποιείται στην πρώιμη εφηβική ηλικία.

– Στην Ελλάδα, η συνεργασία σχολείων – επιχειρήσεων στο πεδίο του επαγγελματικού προσανατολισμού δεν έχει αναπτυχθεί συστηματικά αν και ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί την ουσιαστική απαρχή της Διά Βίου Μάθησης.

– Ο ΣΕΒ έχει καταθέσει προτάσεις για την ενίσχυση της συνεισφοράς της επιχειρηματικής κοινότητας στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών. Περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Τη δημιουργία προϋποθέσεων για την καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ της εκπαιδευτικής και επιχειρηματικής κοινότητας.
  • Την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης σχολείων-επιχειρήσεων σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης.
  • Την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για άμεση πρόσβαση σχολείων και μαθητών όλης της χώρας σε ευκαιρίες βιωματικής επαφής με τον κόσμο της εργασίας.
  • Την αξιοποίηση και ανάδειξη καλών πρακτικών κινητοποίησης της επιχειρηματικής κοινότητας στο πεδίο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
  • Τη συστηματική παρακολούθηση και αποτίμηση της συνεργασίας σχολείων και επιχειρήσεων στο πεδίο του επαγγελματικού προσανατολισμού.
  • Την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων για ενίσχυση της συνεισφοράς τους στο πεδίο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ειδικά μέσω προσφοράς στελεχών σε ρόλο εθελοντή μέντορα.

Ο ΣΕΒ και οι επιχειρήσεις μέλη του, στηρίζουν έμπρακτα το θεσμό με διάφορες δράσεις, όπως ενδεικτικά, η ίδρυση του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων Junior Achievement Greece και η προσφορά εθελοντών μεντόρων για την υλοποίηση των προγραμμάτων του στα σχολεία, η εκπόνηση υλικού για την Επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, η επικοινωνιακή εκστρατεία video «Η Ελλάδα παράγει: Επαγγέλματα με Μέλλον» για την ευαισθητοποίηση των νέων για τα κρίσιμα επαγγέλματα της βιομηχανίας κλπ.

ΟΛΗ η μελέτη : sev-sep-2022-09-20

Τελευταία τροποποίηση 15 Ιουνίου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 22 Σεπτεμβρίου, 2022 8:33