29-08-23 Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2023-24

Η απόφαση ΕΔΩ

Τα ολιγομελή Τμήματα που υπάρχουν στη παραπάνω απόφαση είναι 2348 .
Β-Ανθρωπιστικών Σπουδών 547 [ποσοστό 75%] Β-Θετικών Σπουδών  183 [ποσοστό 25%] Σύνολο Β τάξης= 730

Γ-Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών 641 [ποσοστό 40%] Γ-Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας [ποσοστό 36%] Γ-Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής [ποσοστό 24%] Σύνολο Γ τάξης=1618

Σύνολο Β + Γ τάξης = 2348

 

Καλοδήμος Δημήτρης  Πτυχιούχος Φυσικού Αθήνας, πρώην υπεύθυνος ΣΕΠ σε ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ και ΚΕΣΥ Φθιώτιδας. Διαχειριστής sites:  sep4u.gr,  ΔΔΕ Φθ/δας, ΠΔΕ Στερεάς