Καμία συγκεκριμένη πρόταση στην έκθεση του κ. Γαβρόγλου για την είσοδο στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση

Διαβάζοντας τις 100 σελίδες της έκθεσης του Προέδρου της Επιτροπής  Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής κ.Γαβρόγλου διαπίστωσα ότι είναι μια έκθεση ιδεών / προθέσεων χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις.
Για την είσοδο στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση αναφέρει:
-Θέσπιση νέου συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που να αποδεσμεύει το Λύκειο από τις εξετάσεις εισαγωγής./ [ΜΣ-ΜΚ]  (σελίδα 79)
-Αποσυνδέονται οι ενδοσχολικές εξετάσεις από την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και δημιουργούνται προϋποθέσεις ώστε οι μαθητές να σπουδάζουν τα γνωστικά αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν.
Επίσης διαμορφώνονται προϋποθέσεις για τον σταδιακό περιορισμό του ρόλου της παραπαιδείας που λειτουργεί απαξιωτικά ως προς το σύνολο του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
4.1. Διαμόρφωση νέου συστήματος εισαγωγής, αρχικά με χρήση των συμπερασμάτων του εθνικού και κοινωνικού διαλόγου./ [Β-ΜΣ] 4.2. Υλοποίηση του συστήματος (3-4 χρόνια)./ [ΜΣ-ΜΚ] [σελίδα 82]

STEM
Science, Technology, Engineering and Mathematics

Εντύπωση μου προκάλεσε ότι σε όλη την έκθεση δεν είδα καμία συγκεκριμένη αναφορά για αυτό που στις περισσότερες χώρες είναι πρώτη προτεραιότητα και αναφέρονται ως STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).  O κύριος Λιάκος είναι φυσικό να μην το αναφέρει ως Φιλόλογος, ο κ. Γαβρόγλου ως Φυσικός δεν δικαιολογείται.

President Obama on the Importance of STEM Education

Καλοδήμος Δ. , Φυσικός