Οι μετεγγραφές πλημυρίζουν το ΕΜΠ

Τρεις πρυτάνεις γράφουν στα «ΝΕΑ» για το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα στα πανεπιστήμια

Της Μάρνυς Παπαματθαίου εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ 24/5/2021. Παρακάτω οι θέσεις του

Ανδρέα Μπουντουβή  πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Η ΕΒΕ, οι μετεγγραφές και ο εξορθολογισμός

O εξορθολογισμός στην εισαγωγή φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει πολλές πλευρές. Μία από αυτές, η αριθμητική, είναι στο προσκήνιο λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής (ΕΒΕ) που θεσπίστηκε πρόσφατα. Σχολές και Τμήματα ανταποκρίθηκαν και, όπως ήταν αναμενόμενο, τα περιζήτητα εξ αυτών επέλεξαν τον υψηλότερο συντελεστή (1,2), αλλά και άλλα προτίμησαν υψηλό συντελεστή για λόγους γοήτρου και αποφυγής εντυπώσεων χαμηλών προσδοκιών. Ομως, το υποτιθέμενο κατώφλι επίδοσης που συνδέεται με την ΕΒΕ είναι σε χαμηλότερη θέση από αυτό που τίθεται με βάση τον ανώτατο αριθμό εισακτέων που προτείνουν οι Σχολές αυξημένης ζήτησης. Ο αριθμός αυτός που επί χρόνια ζητεί το υπουργείο από τα ιδρύματα αλλά σταθερά τον αγνοεί είναι η αφετηρία του ζητούμενου εξορθολογισμού. Οι εισακτέοι μέσω πανελληνίων εξετάσεων (προ μετεγγραφών) στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο τα έτη 2019 και 2020 ήταν, αντίστοιχα, 1.092 και 986 ενώ το Ιδρυμα είχε προτείνει 750. Με τις μετεγγραφές οι εισαχθέντες ανήλθαν σε 1.984 (το 2019) και 1.421 (το 2020)! Στο ΕΜΠ η ΕΒΕ παραμερίζεται από τις μετεγγραφές και οι προδιαγραφές άρτιας εκπαίδευσης που θέτει το Ιδρυμα δεν συνάδουν με τους υπερδιογκωμένους αριθμούς. Ας σημειωθεί ότι η μετακίνηση φοιτητικού πληθυσμού λόγω μετεγγραφών στα Ιδρύματα του «Κέντρου» αποδυναμώνει τα Ιδρύματα της «Περιφέρειας», επιπρόσθετα με την όποια αποδυνάμωση υποστούν λόγω της ΕΒΕ. Ας αποφασίσει η πολιτεία να στηρίξει τη φοίτηση στα περιφερειακά πανεπιστήμια μέσω των απαραίτητων υποδομών (κυρίως φοιτητική στέγη) με τον συνεπακόλουθο ευνοϊκό κοινωνικό αντίκτυπο.
Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, η οικονομία κλίμακας στην ύπαρξη μονάδων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι επιβεβλημένη. Ο κερματισμός εντείνει την αποδυνάμωση και υπονομεύει τη συνεκτικότητα, με μοιραία κατάληξη τα πτυχία-χαρτιά ή και τμήματα/φαντάσματα. Οι διεθνείς καλές πρακτικές υποδεικνύουν ορθές επιλογές και μπορεί να είναι η πλέον ουσιαστική απάντηση σε διαμαρτυρίες και αντιπαραθέσεις. Ο ορθολογισμός δοκιμάστηκε κατά την περίοδο της πανδημίας σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία και σε αυτή την περίπτωση οι διεθνείς πρακτικές είχαν σημαντική συνεισφορά στην καλή επίδοση του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Η δοκιμασία συνεχίζεται με τις τρέχουσες προκλήσεις να αφορούν την επικείμενη εξεταστική περίοδο αλλά και την εκκίνηση της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς με φυσική παρουσία στο campus.


Η ΔΙΑΦ1 είναι σε σχέση με τον αριθμό των εισακτέων που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας και η ΔΙΑΦ2 είναι σε σχέση με τον αριθμό των εισακτέων που έχει προτείνει το ΕΜΠ.