Πτυχίο Θεολογίας και Μεταπτυχιακό Θεολογίας δίνουν μόρια για να διοριστείς ως Μαθηματικός!

Οι διορισμοί μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών γίνεται με την παρακάτω μοριοδότηση
(ΑΣΕΠ_2ΓΕ_2019 ) :

Δηλαδή  1 βαθμός στο βασικό πτυχίο αντιστοιχεί σε 2,5 μήνες προϋπηρεσία ! Δηλαδή αυτός που πήρε βαθμό 6 στο πτυχίο ισοφάρισε την διαφορά από τον αριστούχο με πτυχίο 10 με 4×2,5=10 μήνες προϋπηρεσία!!! Παραλογισμός υπάρχει  στη μοριοδότηση και άλλων προσόντων.  Η πιστοποιημένη γνώση Η/Υ δίνει 4 μόρια που ισοδυναμεί με 1,6 μονάδες του βασικού πτυχίου!!!!  ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ δεύτερο πτυχίο 7 μόρια.  ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ Μεταπτυχιακό  δίνει 20 μόρια που ισοδυναμεί με 8 μονάδες του βασικού πτυχίου!!!! Γνωρίζω Μαθηματικό που έχει διοριστεί ως Μαθηματικός με δεύτερο Πτυχίο Θεολογίας και  Μεταπτυχιακό Θεολογίας    λόγω των 7+20=27 μορίων που πήρε από αυτά τα δύο! Το Πτυχίο και το Μεταπτυχιακό Θεολογίας συμπλήρωσαν τις  γνώσεις μαθηματικών που δεν πήρε από το βασικό πτυχίο!  Δεν γνωρίζει η κυβέρνηση τι ισχύει  στην βιομηχανία των πληρωμένων μεταπτυχιακών και πιστοποιήσεων;
Η παραπάνω μοριοδότηση  είναι ο ορισμός της απαξίωσης του βασικού πτυχίου και όχι μόνο.

O νόμος Γαβρόγλου εφαρμόζεται  από την κ. Κεραμέως στους  διορισμούς μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών!

Leave a Comment

four × four =