Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ

Ι.Ε.Κ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ι.Ε.Κ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ι.Ε.Κ. ΟΑΕΔ
Ι.Ε.Κ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Κάθε υποψήφιος δεν έχει περιορισμό στο πλήθος επιλογών Ι.Ε.Κ. και ειδικοτήτων που δύναται να επιλέξει κατά
τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.

  • Θέμα: Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ
  • ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ: fek_2021_2428b.pdf (308 kB)
  • ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ: fek_2021_2426b.pdf (308 kB)