Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ

[30/5/2022] Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ fek_2022_2662b_iek

Οδηγοί Σπουδών 

ΙΕΚ Λαμίας Υπουργείου Παιδείας  https://ieklamias.gr/
ΙΕΚ Λαμίας Υπουργείου Εργασίας https://iekoaedlamias.com/

Τελαυταία τροποποίηση 29 Ιουνίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 31 Μαΐου, 2022