Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Με ευθύνη Κεραμέως υπονομεύονται οι δημόσιες δομές Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού και οι οικογένειες αναγκάζονται να καταφεύγουν σε ιδιώτες

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 2 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Με Ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή 36 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ζητούν από την Υπουργό Παιδείας να προχωρήσει επιτέλους στην ίδρυση και στελέχωση των νέων δομών Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αλλά και να ξεκαθαρίσει εάν αυτές θα προσφέρουν υπηρεσίες ατομικής συμβουλευτικής! Η πρωτοβουλία ανήκει στη βουλευτή Βοιωτίας Γιώτα Πούλου.

Με μια ακόμη καταστροφική για τη δημόσια παιδεία ενέργεια, η κα Κεραμέως διέλυσε το επιτυχημένο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με το οποίο 140 εξειδικευμένοι και έμπειροι εκπαιδευτικοί στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) πρόσφεραν, μεταξύ άλλων, ατομική Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣυΕΠ) σε μαθητές…

Οι καινοτόμες αυτές υπηρεσίες καταργήθηκαν ξαφνικά και χωρίς διαβούλευση από τα ΚΕΣΥ, με τον νόμο 4823/2021, μαζί με τις οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών ΣυΕΠ. Αντ’ αυτού, προβλέπεται να ιδρυθούν νέες δομές Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε ομάδες σχολείων, με έναν υπεύθυνο ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς όμως σαφές χρονοδιάγραμμα!

Μαθητές και γονείς στερούνται πλέον τις δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής, σε μια περίοδο που οι αμφιλεγόμενες αλλαγές στο σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ, το «τριπλό» μηχανογραφικό και η καταστροφική Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, απαιτούν συνεχή υποστήριξη και πληροφόρηση, ώστε να καταφέρουν οι μαθητές να λάβουν τις σωστές αποφάσεις μέσα στο χαοτικό πλαίσιο που τους επιβάλλει η κα Κεραμέως!

Η Υπουργός Παιδείας λειτουργεί ξανά ως «πλασιέ» συμφερόντων, αφού οι γονείς εξαναγκάζονται και πάλι να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να καταφύγουν στην ιδιωτική συμβουλευτική!

Ακολουθεί η ερώτηση κα ο κατάλογος των βουλευτών που συνυπογράφουν

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Θέμα: «Αβέβαιο το μέλλον του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα σχολεία με ευθύνη της Κυβέρνησης»

Η συστηματική μέριμνα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την ενίσχυση των δομών και του προσωπικού για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στα σχολεία αποτυπώθηκε, μεταξύ άλλων, στον νόμο 4547/2018 (Α΄ 102). Ο νόμος αυτός καθόριζε τις αρμοδιότητες που ασκούν τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), μεταξύ των οποίων τις ιδιαίτερα σηµαντικές –στο πλαίσιο της τότε οικονοµικής συγκυρίας και της προσπάθειας καταπολέµησης της ανεργίας– αρμοδιότητες παροχής υπηρεσιών συµβουλευτικής σε ζητήµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού και σύνδεσης της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας, καθώς και προέβλεπε τη σύσταση στα ΚΕΣΥ 140 οργανικών θέσεων για εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣυΕΠ).
Οι εξειδικευμένοι και έμπειροι εκπαιδευτικοί που κάλυψαν αυτές τις θέσεις προσέφεραν σημαντική υποστήριξη στις σχολικές μονάδες για τα θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, οργάνωναν επισκέψεις και ενημερωτικές συναντήσεις με γονείς και μαθητές, ενώ γενικότερα ασκούσαν ένα πολύπλευρο επιστημονικό και παιδαγωγικό έργο υπηρετώντας τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στα σχολεία, με σημαντικότερη υπηρεσία την Ατομική Συμβουλευτική σε μαθητές.
Ωστόσο, με τον νόμο 4823/2021 (Α΄ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανέτρεψε αυτόν τον επιτυχημένο σχεδιασμό, προκειμένου να υπηρετήσει ιδεοληπτικές προεκλογικές εξαγγελίες. Οι υπηρεσίες ΣυΕΠ καταργήθηκαν, ξαφνικά και χωρίς διαβούλευση, από τα ΚΕΣΥ και αντ’ αυτού προβλέπεται να ιδρυθούν Γραφεία Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΥΠ) σε ομάδες σχολείων, καθώς και η τοποθέτηση ενός υπεύθυνου ΣΕΠ ανά έδρα Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ).

Στο πλαίσιο που τίθεται πλέον με τον νόμο 4823/2021, καταργήθηκαν οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκπαιδευτικών ΣυΕΠ στα ΚΕΣΥ και οι ίδιοι τοποθετήθηκαν σε σχολεία, αφού δεν υπήρχε μεταβατική διάταξη που να προβλέπει την παροχή υπηρεσιών ΣυΕΠ σε μαθητές μέχρι την στελέχωση των νέων δομών.
Αποτέλεσμα της κυβερνητικής αβελτηρίας είναι να στερούνται για το διάστημα αυτό οι μαθητές, οι γονείς και εν γένει η εκπαιδευτική κοινότητα τις υπηρεσίες ΣυΕΠ, δηλαδή τόσο τις ομαδικές ενημερωτικές συναντήσεις στα σχολεία, όσο και –κυρίως– την Ατομική Συμβουλευτική. Η μεγάλη σημασία των υπηρεσιών αυτών γίνεται απολύτως φανερή, ειδικά μέσα σε μια σχολική χρονιά, στην οποία οι αμφιλεγόμενες αλλαγές στο σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ, το «τριπλό» μηχανογραφικό, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), ο νέος ακαδημαϊκός χάρτης που εξελίσσεται, και άλλες αλλαγές, απαιτούν συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση και υποστήριξη προς τους μαθητές, ώστε να λάβουν τις σωστές αποφάσεις.

Επομένως:
Επειδή ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός, και μάλιστα η Ατομική Συμβουλευτική, αποτελεί υπηρεσία πολύ μεγάλης σημασίας για τους μαθητές, καθώς τους βοηθά να ανακαλύψουν τις κλίσεις και τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα.
Επειδή το δοκιμασμένο και επιτυχημένο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που είχε εισάγει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αντικαταστάθηκε από ένα νέο (με τον νόμο 4823/2021), το οποίο ουδείς γνωρίζει πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη.
Επειδή μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί βρίσκονται στο σκοτάδι αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα στελέχωσης των νέων δομών (ΓΡΑΣΥΠ), αλλά και αναφορικά με το ακριβές περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών σε αυτά.
Επειδή η απουσία των προσφερόμενων υπηρεσιών στα σχολεία μέχρι την εφαρμογή του νέου συστήματος έχει αναγκάσει και πάλι τις οικογένειες των μαθητών να υποβληθούν σε έξοδα και να αναζητήσουν ιδιωτική συμβουλευτική υποστήριξη.

Ερωτάται η κα Υπουργός:
(α) Πότε πρόκειται να ιδρυθούν και να στελεχωθούν τα νέα Γραφεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΥΠ) που προβλέπει ο νόμος 4823/2021;
(β) Τα ΓΡΑΣΥΠ θα παρέχουν υπηρεσίες Ατομικής Συμβουλευτικής στους μαθητές, αντίστοιχες με αυτές που καταργήθηκαν από τα ΚΕΔΑΣΥ (πρώην ΚΕΣΥ);
(γ) Πότε προβλέπεται να τοποθετηθούν οι υπεύθυνοι ΣΕΠ ανά έδρα ΔΔΕ;
(δ) Πώς πρόκειται να εξασφαλίσει το Υπουγείο άμεσα τις αναγκαίες υπηρεσίες ΣυΕΠ προς μαθητές, γονείς και άλλους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι τώρα αναγκάζονται να απευθύνονται σε ιδιώτες;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Πούλου Γιώτα
Φίλης Νικόλαος
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυγέρη Θεοδώρα
Βαρδάκης Σωκράτης
Γιαννούλης Χρήστος
Γκιόλας Ιωάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Κατρούγκαλος Γεώργιος
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Λάππας Σπυρίδων
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Ιωάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Παπαηλιού Γεώργιος
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Σπίρτζης Χρήστος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φωτίου Θεανώ
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος

πηγή