Κραυγαλέες διαφορές στους Συντελεστές Βαρύτητας

Εδώ και μέρες προσπαθώ να περάσω στη βάση μου τους Συντελεστές Βαρύτητας (ΣΒ) για τα ΕΠΑΛ που το Υπουργείο Παιδείας τα έχει δημοσιεύσει σε ένα δαιδαλώδες excel ( ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ σε μορφή xls ) ανά Ίδρυμα και όχι ανά Τομέα! Τρέλα! Σε αυτό το δαιδαλώδες excel σε κάθε Τομέα υπάρχουν καταχωρημένα τα Κοινά Τμήματα που στο Μηχανογραφικό είναι δηλωμένα ΜΟΝΟ στα ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ !!! Μετά από πολλές ώρες κατορθωσα να βάλω σε ένα φύλλο εργασίας τους ΣΒ για το Τομέα της Μηχανολογίας ( βλέπε παρακάτω) . Μελετώντας τους ΣΒ αδυνατώ να καταλάβω τις κραυγαλέες διαφορές στους ΣΒ για Τμήματα της ίδιας ομάδας. Π.χ Το ΕΜΠ και το ΠΔΑ στους Μηχανολόγους Μηχανικούς  έχουν ΣΒ  Μαθ=30 ΝΕ= 30 από 20 σε κάθε μάθημα ειδικότητας.  ενώ τα αντίστοιχα Τμήματα Ηράκλειο & Πάτρα έχουν ΣΒ  Μαθ=20 ΝΕ= 20 από 30 σε κάθε μάθημα ειδικότητας.

Στα Τμήματα Φυσικής τρία Τμήματα έχουν ΣΒ  Μαθ=40 ΝΕ= 20 από 20 σε κάθε μάθημα ειδικότητας.  Το Τμήμα της Καβάλας έχει Μαθ=30, ΝΕ=30 και από 20 σε κάθε μάθημα ειδικότητας. Το Τμήμα της  Λαμίας  Μαθ=20, ΝΕ=20 και από 30 σε κάθε μάθημα ειδικότητας. 

Τελαυταία τροποποίηση 14 Αυγούστου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 20 Φεβρουαρίου, 2022