Πότε δικαιούμαι αναβολή από το Στρατό και πόσο διαρκεί αυτή;

Αναβολή σπουδών δικαιούσαι εφόσον είσαι μαθητής ή σπουδαστής:

α. Λυκείων ή σχολείων δεύτερης ευκαιρίας ή Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και διαρκεί μέχρι 31 Δεκ του εικοστού πρώτου (21ου) έτους (έτος γεν. + 20).

β. ΙΕΚ ή σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή εσπερινών λυκείων ή μαθητής «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» των ΕΠΑΛ ή Σ.Ε.Κ και διαρκεί μέχρι 31 Δεκ του εικοστού τέταρτου (24ου) έτους (έτος γεν. + 23).

γ. Ανώτερης ή ανώτατης σχολής για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές και διαρκεί μέχρι 31 Δεκ του εικοστού όγδοου (28ου) έτους (έτος γεν. + 27).

δ. Για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος και διαρκεί μέχρι 31 Δεκ του τριακοστού πρώτου (31ου) έτους (έτος γεν. + 30).

ε. Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, που εδρεύουν στην Ελλάδα και συμπράττουν με αναγνωρισμένα ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού και διαρκεί μέχρι 31 Δεκ του εικοστού έκτου (26ου ) έτους (έτος γεν. + 25).

Σημείωση: Δικαιούσαι νέα αναβολή στην περίπτωση που εγγραφείς σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας (πχ από Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ ή ΙΕΚ σε ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή ΚΕΜΕ), καθώς και στην περίπτωση που, ενώ σου έχει χορηγηθεί αναβολή ως μαθητή Γενικού Λυκείου, εγγραφείς σε σχολή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, Σχολές ΟΑΕΔ, Εσπερινά Λύκεια).

Για να καταταγείς με συγκεκριμένη ΕΣΣΟ στο Στρατό Ξηράς θα πρέπει να διακόψεις την αναβολή σου μέσα στα παρακάτω χρονικά διαστήματα:

Α/Α ΕΣΣΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΗΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
1 Α΄ Από 01 Σεπ έως 31 Οκτ Ιανουάριος
2 Β΄ Από 01 Νοε έως 01 Ιαν Μάρτιος
3 Γ΄ Από 02 Ιαν έως 28 Φεβ (ή 29 Φεβ, εφόσον το έτος είναι δίσεκτο) Μάιος
4 Δ΄ Από 01 Μαρ έως 30 Απρ Ιούλιος
5 Ε΄ Από 01 Μαΐ έως 30 Ιουν Σεπτέμβριος
6 ΣΤ΄ Από 01 Ιουλ έως 31 Αυγ Νοέμβριος

 

Αντίστοιχα για το Πολεμικό Ναυτικό ή την Πολεμική Αεροπορία θα πρέπει να διακόψεις την αναβολή σου μέσα στα παρακάτω χρονικά διαστήματα:

Α/Α ΕΣΣΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΗΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
1 Α΄ Από 01 Αυγ έως 31 Οκτ Φεβρουάριος
2 Β΄ Από 01 Νοε έως 31 Ιαν Μάιος
3 Γ΄ Από 01 Φεβ έως 30 Απρ Αύγουστος/Σεπτέμβριος
4 Δ΄ Από 01 Μαΐ έως 31 Ιουλ Νοέμβριος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τονίζεται ότι οι ανωτέρω προθεσμίες είναι δυνατόν να μεταβάλλονται για λόγους υπηρεσιακών αναγκών με διαταγή των Γενικών Επιτελείων