Τι πρέπει να κάνετε για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο Πατρών

https://my.upatras.gr/protoeteis/

 Ολοκλήρωση Ηλεκτρονική Εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Ημερομηνία: Από Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 έως και την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023

Ηλεκτρονική πλατφόρμα: eggrafes.upatras.gr

Σε αποκλειστική προθεσμία που ανακοινώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών (στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου https://www.upatras.gr/foitites/protoeteis/ και στις επιμέρους ιστοσελίδες των Τμημάτων https://www.upatras.gr/education/undergraduate-studies/), θα πρέπει να εγγραφείτε στο πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου Πατρών eggrafes.upatras.gr

Διαδικασία εγγραφής

Για την είσοδο στην εφαρμογή eggrafes.upatras.gr απαιτείται η ταυτοποίηση των φοιτητών μέσω της συμπλήρωσης του κωδικού υποψηφίου και τουλάχιστον ενός ακόμα από τα παρακάτω στοιχεία:

  • Κωδ. Υποψηφίου (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)
  • Σταθερό Τηλέφωνο
  • Κινητό Τηλέφωνο
  • Πατρώνυμο
  • E-mail

Μετά την είσοδο, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υπόλοιπα στοιχεία που ζητούνται (με κεφαλαία γράμματα χωρίς τόνους) και να αναρτήσετε αποκλειστικά σε μορφή pdf, τα παρακάτω απαραίτητα έγγραφα:

  1. Ευκρινή φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό γέννησης (πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο).
  3. Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ (μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση amka.gr/AMKAGR)
  4. Έγχρωμη Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

Ο ΑΜΚΑ και ο 8/ψήφιος κωδικός εξετάσεων υποψηφίου πρέπει να είναι αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την εισαγωγή στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Η εν λόγω διαδικασία υλοποιείται μόνο εξ αποστάσεως (χωρίς φυσική παρουσία) μέσω της Γραμματείας του Τμήματος εισαγωγής.

Για τεχνική υποστήριξη κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της εγγραφής σας μπορείτε να επικοινωνείτε τις ώρες 09.00-15.00 στα τηλέφωνα 2610-962632, 2610-962635 και 2610-962636, όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά το διάστημα εγγραφών.