ΕΜΠ : “το Ίδρυμα εκπέμπει μια εικόνα απογοητευτική και ντροπιαστική”

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ – ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ, 18/10/2019 – ΣΗΜΕΡΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ, ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,

Η ολοκλήρωση μιας θητείας οφείλει, κατά τη γνώμη μου, να συνοδεύεται από τον απολογισμό πεπραγμένων της. Εκτός από τη συγκεκριμένη αναφορά τους – για τα σημαντικά εξ αυτών ένα-προς-ένα – σημαντικότερο είναι να αναδειχθεί η «περιβάλλουσα» των πεπραγμένων, δηλαδή η κεντρική κατεύθυνση και το πλαίσιο δράσεων και προτεραιοτήτων σε συνδυασμό με το «πεδίο εφαρμογής». Η ολική αποτύπωση πρέπει να εμπεριέχει την αναφορά στα πράγματα, και κυρίως στα σοβαρά και ακανθώδη εξ αυτών με το όνομά τους.

Η βάση/αφετηρία θητείας-δουλειάς-πεπραγμένων είναι η προσφορά στο Ίδρυμα, η οποία δεν διαχωρίζεται από τη θεμιτή φιλοδοξία αυτού ή αυτής που, από θέση ταγού, θα επιχειρήσει να κάνει το καλύτερο και να πιστωθεί την αναγνώριση της προσφοράς. Μια περιορισμένης έκτασης προσφορά αθροίζεται στις «αβλαβείς διελεύσεις» και παραπέμπει σε εφαλτηριακή αξιοποίηση του θώκου.

Η προσφορά στο Ίδρυμα αφορά κατά κύριο λόγο στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας. Την παροχή καλής και σύγχρονης εκπαίδευσης, την καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης, την οικοδόμηση της «νοοτροπίας» του μηχανικού, την υποστήριξη σοβαρής και κατά το δυνατόν καινοτόμου ερευνητικής δραστηριότητας, και την ενίσχυση των δυνατοτήτων για μια ανταγωνιστική θέση στον διεθνή επαγγελματικό στίβο. Η ταυτόχρονη επιδίωξη της συγκράτησης, σε κάποιο βαθμό, των νέων επιστημόνων/αποφοίτων μας στην Ελλάδα είναι κορυφαία προτεραιότητα. Στους φοιτητές και φοιτήτριές μας απευθύνθηκα δημόσια, με επιστολή μου, την πρώτη ημέρα ανάληψης των πρυτανικών καθηκόντων μου, και στη συνέχεια στην αρχή κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς αλλά και σε κάθε ενδιάμεση δύσκολη περίοδο, όπως της πανδημίας, όχι για τυπικά καλωσορίσματα και λοιπά στερεότυπα αλλά για να τους μιλήσω ευθέως και de profundis για σοβαρά θέματα των σπουδών και γενικότερα της πανεπιστημιακής ζωής.  Είμαι ευτυχής για την απόκριση που εισέπραξα από φοιτητές αλλά και γονείς. Το πρώτο μου μεγάλο «ευχαριστώ» – ακολουθούν και άλλα – απευθύνεται στους Καθηγητές και Καθηγήτριες του ΕΜΠ, καθώς και το ευρύτερο εκπαιδευτικό προσωπικό, αυτούς που με κόπο και αφοσίωση προσφέρουν στους φοιτητές μας, συνεισφέρουν στην απελευθέρωση δυνάμεων στο Ίδρυμα και διατηρούν υψηλό το επίπεδο του ΕΜΠ ως εκπαιδευτικού και ερευνητικού οργανισμού. Σημειώνω την εξαιρετική συμβολή με σκληρή δουλειά, καθόλη τη διάρκεια της τετραετίας, μεγάλης ομάδας συναδέλφων στη σημαντική επιτυχία του ΕΜΠ και άλλων 9 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων – μελών της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας EULiST, να συν-ιδρύσουμε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του ομώνυμου θεσμού (European Universities).

Το έργο στη θητεία ενός Πρύτανη είναι αποτέλεσμα συνεργατικής, ομαδικής δουλειάς και, στην όποια έκταση, συμπόρευσης. Συνεπώς, οι ευχαριστίες έχουν κεντρική θέση σ’ έναν απολογισμό.  Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τους Αντιπρυτάνεις, Βαγγέλη Σαπουντζάκη, Γιάννη Χατζηγεωργίου και Δρόσο Γκιντίδη που σήκωσαν το φορτίο του χαρτοφυλακίου τους και ανταποκρίθηκαν όσο καλύτερα μπορούσε ο καθένας στις υποχρεώσεις του. Άλλωστε ο δικός τους απολογισμός έχει ήδη συμπεριληφθεί σε πρόσφατες ανακοινώσεις τους ως υποψηφίων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης. Ευχαριστώ τους και τις Κοσμήτορες των Σχολών της περιόδου 2019-2023 που, και ως μέλη της Συγκλήτου, είχαν σημαντική προσφορά στις Σχολές τους και το Ίδρυμα. Επίσης, τους εκπροσώπους των συλλόγων-μελών της Συγκλήτου για τη συμβολή τους στο διάλογο και τη διαμόρφωση των αποφάσεων και για τη συνεπή παρουσία τους.

Στο Γραφείο Πρύτανη οφείλω εγκάρδιες ευχαριστίες. Στην κ. Λία Νικολαΐδου και μέσω αυτής αναφέρομαι σε όλες και όλους, συμπεριλαμβανομένων των «δορυφορικών» υπηρεσιών, όπως Γραμματεία Συγκλήτου, Πρυτανικού Συμβουλίου, Γραφείου Αντιπρυτάνεων. Υποστήριξαν το έργο της Πρυτανείας με υπομονή, εργατικότητα, αφοσίωση  και σωστά αντανακλαστικά.

Η αλληλεπίδραση με τις υπηρεσίες  της Κεντρικής Διοίκησης, ήταν στην ημερήσια διάταξη. Όσοι και όσες προσπαθούν, από την όποια θέση – Προϊσταμένου/ης ή υπαλλήλου – να κάνουν φιλότιμα και υπεύθυνα τη δουλειά τους αντιμετωπίζουν – και μαζί τους όλοι μας – σοβαρά προβλήματα που δεν είναι μόνο της γραφειοκρατίας και της ανεπαρκούς και ασύμμετρης στελέχωσης αλλά και μιας ενδημικής δυσπραγίας, αγκυλώσεων και «κεκτημένων» που τροφοδοτούν την αναποτελεσματικότητα, δίνουν λαβή για αναφορά  σε ήσσονα προσπάθεια και σε εκτεταμένο φαινόμενο ευθείας ή εκ πλαγίου συν-επωνυμίας. Είναι ακριβώς και γι’ αυτό το λόγο που αξίζουν θερμότατες ευχαριστίες σε όσες και όσους – στην κεντρική αλλά και περιφερειακή διοίκηση – κοπιάζουν σε καθημερινή βάση για την πρόοδο του Ιδρύματος αλλά και για να υπερνικήσουν τις ανασχέσεις. Η αξιοκρατία και ειδικότερα η τοποθέτηση/αξιοποίηση ικανών υπαλλήλων σε απαιτητικές θέσεις, όπως συνέβη πρόσφατα, είναι υποχρέωση της διοίκησης του Ιδρύματος. Ας σημειωθεί ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δεν αφήνει παρά ελάχιστα περιθώρια κινήσεων, τόσο περιορισμένων που καθιστούν πρακτικά αδύνατη την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας της απόδοσης μερικών με τις απαιτήσεις των θέσεών τους ακόμη και νευραλγικών.

Βέβαιο είναι ότι πάντα υπάρχει έλλειμμα μεταξύ όσων ένας υποψήφιος υποσχέθηκε, όπως εγώ το 2019,  και των πεπραγμένων του. Σπεύδω να παραδεχθώ ότι στη δική μου περίπτωση, το έλλειμα είναι μετρήσιμο τόσο ως προς τα ποιοτικά όσο και ποσοτικά στοιχεία του. Ενδεικτικά, ο νέος Οργανισμός του ΕΜΠ έχει μεν διαμορφωθεί σε ολοκληρωμένο και καλοδουλεμένο σχέδιο που κατατίθεται για περαιτέρω αξιοποίηση από την επερχόμενη διοίκηση αλλά δεν ψηφίστηκε εντός θητείας. Επίσης, παραδέχομαι ότι δεν κατάφερα να έχει το ΕΜΠ ένα νέο Εσωτερικό Κανονισμό. Σοβαρά προβληματική ήταν και παραμένει στο ΕΜΠ η συντήρηση των εγκαταστάσεων:  Αν και ο πρόσφορος κατηγορούμενος είναι η διοίκηση, η βασική υπαιτιότητα ανήκει στην υποχρηματοδότηση σε συνδυασμό με τις διαδικασίες του δημόσιου λογιστικού και αυτές που διέπουν τις εργολαβίες (εκπτώσεις κλπ). Έργα όπως η υδροδότηση (από την ΕΥΔΑΠ) και άλλα, τυπικού ύψους το καθένα 1-3 εκ. €, δεν μπορούν, προφανέστατα, να χρηματοδοτηθούν με ίδιους πόρους (ΕΛΚΕ) αλλά από κρατική επιχορήγηση, η οποία έχει «παγώσει» από το 2021. Και ας είμαστε όλοι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε παράταση αυτής της κατάστασης λόγω των τεράστιων αναγκών στη Θεσσαλία.  Έργα μικρότερης εμβέλειας, για μικρά η μεγάλα «μπαλώματα», αντιμετωπίζονται με adhoc εργολαβίες συμπληρωματικά στις μικρές ίδιες δυνάμεις.

Η σημαντικότερη συνολική εμπειρία μου από τη θητεία μου ως Πρύτανης του ΕΜΠ αφορά στη διαχείριση των μετώπων. Υπάρχουν μέτωπα που ως Πρύτανης ανοίγεις αλλά και άλλα που ανοίγουν, αναμενόμενα και μη, μόνα τους. Η επιλογή των πρώτων σε συνδυασμό με την ύπαρξη των δεύτερων και η επιδιωκόμενη θετική έκβαση χρειάζονται στρατηγική και τακτική. Η αστοχία στη διαχείριση των μετώπων μπορεί να αποβεί ισοπεδωτική για τον Πρύτανη και επικίνδυνη για το Ίδρυμα. Αυτό είναι και μια απάντηση, τουλάχιστον έμμεση, σε εύλογα ερωτήματα του τύπου «Κι εσείς τι κάνατε κ. Πρύτανη για να διορθώσετε το τάδε κακώς κείμενο;».

Σθένος και αποφασιστικότητα – που είναι μεταδοτικά – αλλά σε συνδυασμό με συγκρότηση, σχέδιο και συμμαχίες είναι τεράστιας σημασίας. Ο Πρύτανης δοκιμάζεται, ως θεσμός και πρόσωπο, από την πρώτη στιγμή και η έκβαση του crash test είναι καθοριστική για τη συνέχεια. Αντιμετώπισα μεγάλες πιέσεις, οι οποίες είναι διαχρονικά συγκεκριμένης προέλευσης σε ό,τι αφορά στην καθοδήγηση, στόχευση και ιδιαίτερα την έκφρασή τους. Εννοώ κυρίως ακραίες συμπεριφορές, παραταξιακής φοιτητικής προέλευσης, ιδιαίτερα μειοψηφικής αλλά ασύδοτης και με χαρακτηριστικά αγέλης. Αλλά και βία και ακραία παραβατικότητα από συγκατοικούσες ομάδες του αυτοαποκαλούμενου αντιεξουσιαστικού χώρου και άλλων. Η μάχη σε αυτό το μέτωπο έχει αποδώσει καρπούς, σε συνεργασία και με την Πολιτεία. Ενδεικτικά αναφέρω την εκκένωση και ανάκτηση του κτιρίου Γκίνη στο συγκρότημα Πατησίων και την εκκαθάριση της διαβόητης παλαιάς φοιτητικής εστίας στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Η αντιμετώπιση της πολυετούς κατάληψης-πληγής της Σχολής Χημικών Μηχανικών και κατ’ επέκταση της Πολυτεχνειούπολης, είναι πλέον σε αναντίστρεπτη εξέλιξη, με την ομόθυμη αποφασιστικότητα της Σχολής, την αταλάντευτη θέση της διοίκησης και τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές .

Στο ΕΜΠ και το Ελληνικό Πανεπιστήμιο γενικότερα υπάρχουν αγκυλώσεις, ιδεοληψίες και κεκτημένα που όμως είμαι σε θέση να πω κάνοντας «ταμείο» ότι έχουν ηττηθεί με μικρές και μεγάλες μάχες επί του πεδίου αλλά κυρίως γιατί έχει συνειδητοποιηθεί από μεγάλο μέρος της κοινότητας και της κοινωνίας ότι αποτέλεσαν τροχοπέδη στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου και ότι η όποια σχετική ανοχή ή αδιαφορία πληρώνεται ακριβά. Το αντίδοτο σε αυτούς τους παράγοντες είναι βήματα/άλματα προς τα εμπρός – η εξωστρέφεια και οι αποφασιστικές μεταρρυθμιστικές κινήσεις που στοχεύουν στην ουσιαστική πρόοδο της εκπαίδευσης και της έρευνας. Αυτά ήταν ένας σημαντικός στόχος της θητείας μου που έδωσε απτά αποτελέσματα αλλά είναι και άλλα που πρέπει να ακολουθήσουν και που στοχεύουν στην απάλειψη εκείνων των χαρακτηριστικών των ελληνικών πανεπιστημίων που τα διαφοροποιούν από όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Το ΕΜΠ πρέπει να «μετρηθεί» στην πραγματική του διάσταση σε σχέση με τις διεθνείς καθιερωμένες νόρμες και η επανάπαυση στο brand name επιμένω να ισχυρίζομαι ότι είναι επικίνδυνη. Είναι μεγάλη η προσπάθεια που ακόμη απαιτείται ώστε η διεθνοποίηση του ΕΜΠ να αποκτήσει στοιχειωδώς επαρκή υπόσταση, συγκρινόμενη με των ομολόγων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, όπως TU Delft, DTU, TUM, ETHZ. Ειδικότερα, ως προς τη γλώσσα διδασκαλίας στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση υπάρχει σημαντική υστέρηση παρόλο τον «αγώνα δρόμου» της τελευταίας περιόδου.

Η πολύπλευρη δοκιμασία, η ψυχολογική και σωματική κόπωση, το ζην επικινδύνως, τα μεγάλα διλήμματα, οι συγκρούσεις, ο «καυγάς» με την Πολιτεία – για χρόνιες ελλείψεις, για δυσχέρειες συνεργασίας, για προβληματικά νομοσχέδια – που αφορούν στη δουλειά του Πρύτανη αντισταθμίζονται από τα όποια καλά αποτελέσματα. Πίσω από ένα σημαντικό αποτέλεσμα κρύβεται αφανής συλλογική δουλειά μυρμηγκιού, ενίοτε άχαρη. Παρόλο αυτό και παρόλο που χίλια καλά αποτελέσματα μπορεί να «σβηστούν», από πλευράς εντυπώσεων, από ένα κακό συμβάν ή μια εντυπωσιακής ασχήμιας φωτογραφία, το αντίκρισμα του αποτελέσματος είναι  η μεγαλύτερη ανταμοιβή, ειδικά όταν υπάρχει όφελος με αποδέκτες τους φοιτητές. Όπως σημαντική ανταμοιβή, δική μου, των στενών συνεργατών μου στην Πρυτανεία και όλου του δημιουργικού κόσμου στο ΕΜΠ είναι η εξαιρετική πορεία του από πλευράς ερευνητικών επιδόσεων. Οι σχέσεις του ΕΜΠ με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ)  έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά την τελευταία τετραετία τόσο σε επίπεδο συνεργασιών ιδρυματικού επιπέδου όσο και προβαλλόμενης «εικόνας», το δε ΕΜΠ έχει λειτουργήσει και ως «ασπίδα» προστασίας του ΕΠΙΣΕΥ σε διάφορες δύσκολες περιπτώσεις. Η συνεργασία με τη διοίκηση του ΕΠΙΣΕΥ της περιόδου 2019-2023 ήταν εξαιρετική. Το «ζεύγος» ΕΜΠ-ΕΠΙΣΕΥ είναι εθνικός πρωταθλητής στην ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή ερευνητική χρηματοδότηση και μεταξύ των κορυφαίων 25 ερευνητικών οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι, ομολογουμένως, ικανοποιητική, η σταθερή άνοδος του ΕΜΠ στις διεθνείς κατατάξεις, η οποία εκτός από τις επιδόσεις επηρεάζεται και από την κατάλληλη προβολή του Ιδρύματος. Σε αυτή την κατεύθυνση έγιναν συστηματικές προσπάθειες την τελευταία τετραετία. Αν και η άνοδος είναι σταθερή και σε μερικές πρόσφατες κατατάξεις το ΕΜΠ έχει την πρωτιά μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων, η θέση μας στις διεθνείς κατατάξεις κάθε άλλο παρά θριαμβολογία δικαιολογεί – είναι χαμηλή, έχουμε δρόμο… Από την άλλη πλευρά, η ασχήμια των τοιχογραφιών και της αφίσας στο ΕΜΠ καλά κρατεί για δεκαετίες και παρόλη την προσπάθεια και τα έξοδα, ειδικά στο συγκρότημα Πατησίων, το Ίδρυμα εκπέμπει μια εικόνα απογοητευτική και ντροπιαστική.

Μια θητεία είναι μια σύνθεση στοχοθεσίας και στοχοπροσήλωσης, συνεργασίας, προσπάθειας για συγκλίσεις, πολύπλευρου έργου, αντιπαραθέσεων, αποφάσεων, θεσμικών προκλήσεων, έκτακτων, δυσάρεστων, ανησυχίας, πίεσης, και βέβαια συζητήσεων – αρκετές εξ αυτών μεγάλης διάρκειας και ουσίας.

Θα μπορούσα να αναφερθώ σε πολλά που αντιπροσωπεύουν όσα είναι στον παραπάνω κατάλογο. Περιορίζομαι σε δύο. Το πρώτο ήταν universal – η πανδημία Covid-19 που ανέτρεψε προτεραιότητες, καθυστέρησε πρωτοβουλίες και εξελίξεις και που μας έφερε ξαφνικά και απαιτητικά μπροστά σε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Που έπρεπε να τις αντιμετωπίσουμε και να τις διαχειριστούμε σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο προτάσσοντας την προστασία της υγείας των ανθρώπων της κοινότητάς μας, που όμως ήταν συζευγμένη με την υγεία του ευρύτατου περίγυρου, αλλά και τη  διασφάλιση εκπαιδευτικής και συνολικότερα ακαδημαϊκής λειτουργίας σε επίπεδο ρεαλιστικά αποδεκτό – που άλλωστε είχε παγκόσμιες νόρμες. Το ΕΜΠ αντεπεξήλθε ικανοποιητικά και εκεί μετρήθηκε η αποφασιστικότητα, ο ορθολογισμός και η σύμπνοια της κοινότητας – δασκάλων και φοιτητών και όλων όσοι εργάζονται στο ΕΜΠ με αίσθηση καθήκοντος. Η συνεργασία όλων των Ελληνικών Πανεπιστημίων στην αντιμετώπιση της πανδημίας υπήρξε υποδειγματική και οφείλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους Πρυτάνεις εκείνης της περιόδου καθώς και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη συνεισφορά τους στον κοινό στόχο. Αυτές οι συνθήκες μας οδήγησαν σε εξ αποστάσεως διαδικασίες που εν μέρει διατηρούνται και όχι λόγω αδράνειας. Το «εξ αποστάσεως», με αφορμή την πανδημία, έχει διεισδύσει γενικότερα στη ζωή μας και είναι πλέον σίγουρο ότι θα διατηρηθεί αναπόσπαστο αλλά όχι κυρίαρχο στοιχείο των λειτουργιών μας. Ως προς το εκπαιδευτικό έργο, η διά ζώσης λειτουργία είναι αναντικατάστατη αλλά μπορεί να εμπλουτιστεί με την εξ αποστάσεως, σύγχρονη ή και ασύγχρονη, όπως σε όλο τον κόσμο και ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες και με βασικό κριτήριο το εκπαιδευτικά βέλτιστο αποτέλεσμα.

Το δεύτερο είναι η λειτουργία της Συγκλήτου. Στο όνομα κεκτημένων δήθεν δημοκρατικής εκπροσώπησης, φτάσαμε στο απροχώρητο. Η αυθαιρεσία, η βία και η τοξικότητα των «αυτο-προσκεκλημένων» ήταν αφόρητες, προσβλητικές της ατομικής και συλλογικής θεσμικής αξιοπρέπειας. Αυτή η κατάσταση προϋπήρχε των εξ αποστάσεως συνεδριάσεων, στις λίγες που έγιναν δια ζώσης στην Αίθουσα Συγκλήτου επί παρούσης Πρυτανείας αλλά και επί χρόνια πριν, όπως θυμούνται όσοι ήταν εκεί ως Πρόεδροι, Κοσμήτορες, εκπρόσωποι Σχολών κλπ. Η Σύγκλητος έχει από διετίας απαλλαγεί από την ανεξέλεγκτη παρουσία και λειτουργεί ομαλά, με την προβλεπόμενη σύνθεση.  Είμαι βέβαιος ότι, ως προς αυτό το θέμα, το ΕΜΠ «γύρισε σελίδα» οριστικά.

Ακολουθεί συνοπτική αναφορά πεπραγμένων, κυρίως των σημαντικών. Η σειρά αναφοράς δεν είναι χρονολογική και είναι «επιμελώς» άτακτη. Από αυτά και πέραν όσων προαναφέρθηκαν, αναδεικνύονται οι συστηματικές προσπάθειες για ενίσχυση της εξωστρέφειας, του διεθνούς προφίλ του ΕΜΠ, των σχέσεων με την αγορά και η σύνδεση της έρευνας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Πολλά εξ αυτών ήταν για πολλά χρόνια σε ψυγείο «δαιμονοποίησης» στο ΕΜΠ. Η προώθησή τους ενισχύθηκε σημαντικά από το νέο θεσμικό πλαίσιο, από πλευράς Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 • Αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων λόγω της πανδημίας Covid-19, με προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω εξ αποστάσεως διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας απαραίτητου λογισμικού και εξοπλισμού για πλήρη κάλυψη των αναγκών των Σχολών. Συστράτευση όλων – διδασκόντων και φοιτητών και λοιπού προσωπικού – σε συνδυασμό με δυναμική προσαρμογή της συνολικής λειτουργίας του ΕΜΠ στις εκάστοτε φάσεις της πανδημίας και σε εναρμόνιση με τις σχετικές οδηγίες της Κυβέρνησης.
 • Αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της Συγκλήτου του ΕΜΠ, με απαλλαγή της από την μεγάλη όχληση «αυτο-προσκεκλημένων» ποικίλης προέλευσης.
 • Κτίριο Γκίνη στο ιστορικό συγκρότημα Πατησίων. Το κτίριο έχει ανακτηθεί (2020) από το ΕΜΠ, μετά από χρόνια κατάληψή του. Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα, στις 29/5/2021, την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του. Η ολοκληρωμένη μελέτη έγινε από ομάδα Καθηγητών του ΕΜΠ σε συνέχεια σχετικής πρότασης προς διαβούλευση. Επίκειται σύντομα έγκριση χρηματοδότησης του έργου αποκατάστασης και επαναλειτουργίας από εθνικούς πόρους, ύψους 30.000.000 €.
 • Παλαιά Φοιτητική Εστία Ζωγράφου (ΦΕΖ). Σε πολύπλευρη κατάρρευση τα τελευταία 20 χρόνια. Εξαρθρώθηκαν, με επεμβάσεις της Αστυνομίας, 29/4/2020 και 27/9/2022, εγκληματικές οργανώσεις που είχαν έδρα τους τη ΦΕΖ. Nα σημειωθεί ότι μετά την εξάρθρωση των εγκληματικών οργανώσεων στη ΦΕΖ, μειώθηκαν πολύ οι κλοπές στην Πολυτεχνειούπολη. Στις 09/02/2023 εγκρίθηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή η υποβληθείσα από το ΕΜΠ στη Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ – Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα – πλήρης αίτηση για ένταξη στον κατάλογο των έργων ΣΔΙΤ της ολικής ανακαίνισης της ΦΕΖ, συνολικού προϋπολογισμού 40.000.000 €. Πρόσθετη χρηματοδότηση 500.000 € δόθηκε από την Περιφέρεια Αττικής.
 • Συμμετοχή του ΕΜΠ σε συμμαχία 10 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων – Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EULiST “European Universities linking Society and Technology”. H πρόταση της Συμμαχίας για χρηματοδότηση ύψους 14.300.000 € από την ΕΕ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, εγκρίθηκε στις 4/7/2023. Πρόσφατη σύνοδος της Συμμαχίας έγινε στο ΕΜΠ, 26-27/6/2023 και 2-3/11/2023 έγινε η συνάντηση εκκίνησης στο Leibniz University στο Αννόβερο. Σημαντική η συμβολή στην όλη προσπάθεια της συναδέλφου Κατερίνας Αδάμ, Καθηγήτριας στη Σχολή Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών.
 • Έντονη εξωστρεφής δραστηριότητα για διεθνή ακαδημαϊκή δικτύωση του ΕΜΠ. Έχουν υπογραφεί πολλές συμφωνίες συνεργασίας με πανεπιστήμια των ΗΠΑ, Ευρώπης, Ασίας που καλύπτουν ευρύτατο φάσμα εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργασιών, συμπεριλαμβανόμενων διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη και κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Σημειώνονται η επίσκεψη μεγάλης αντιπροσωπείας πανεπιστημίων των ΗΠΑ στην Ελλάδα και το ΕΜΠ τον Νοέμβριο 2022 (Pharos Summit), και το πρόσφατο (1&3/11/2023) 2ο Φόρουμ Ανώτατης Εκπαίδευσης Κινεζικών και Ελληνικών Πανεπιστημίων, σε επίπεδο Πρυτανικών Αρχών, που οργάνωσε το ΕΜΠ με την Κινεζική Πρεσβεία στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη είναι η συμφωνία συνεργασίας ΕΜΠ και Columbia University για dual degree – μοναδική για την Ελλάδα, διότι αφορά σε προπτυχιακούς φοιτητές που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους λαμβάνοντας μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Η υλοποίηση αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα δίδακτρα, για το οποίο η συζήτηση είναι «ανοιχτή». Η λειτουργία στην Ελλάδα του Columbia Global Center προσφέρει δυνατότητες επαναπροσδιορισμού της συγκεκριμένης συνεργασίας. Στο ίδιο θέμα, σημειώνεται η ενεργοποίηση της συμμετοχής του ΕΜΠ σε Ευρωπαϊκούς ακαδημαϊκούς οργανισμούς, όπως European University Association, Association of Universities of Science and Technology in Europe-CESAER (η πρόσφατη σύνοδος φιλοξενήθηκε στο ΕΜΠ, 19-20/6/2023), European Society for Engineering Education-SEFI.
 • Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΜΠ. Ιδρύθηκε με απόφαση Συγκλήτου στη συνεδρίαση 29/3/2021. Σημειώνεται η καθυστέρηση στην ίδρυση του Κέντρου στο ΕΜΠ, δεδομένης της αντίστοιχης δραστηριότητας στα άλλα Πανεπιστήμια της χώρας επί πολλά χρόνια.
 • Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων (Energy Competence Center). Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, κατηγορίας τεχνοβλαστού (spin-off), που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του ΕΜΠ – σχετική απόφαση ελήφθη στη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 21/10/2020 – και του ΕΠΙΣΕΥ. Συνεργατικός σχηματισμός (cluster) για την υποστήριξη και την προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της τεχνικής επάρκειας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Ενέργειας. Οι συνεταίροι του ΕΜΠ και ΕΠΙΣΕΥ είναι: MOTOROIL EΛΛΑΣ Διυλιστήρια Κορίνθου, Μυτιληναίος, ΕΥΔΑΠ, ΟΑΣΑ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, Δαναός Ειδικοί Σύμβουλοι, HYDRUS, Αναπτυξιακή Δήμου Τρικκαίων, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Τεχνική Προστασία Περιβάλλοντος. Η απόφαση έγκρισης της χρηματοδότησης του Κέντρου από τη ΓΓΕΚ ελήφθη  στις 9/7/2021. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.219.165 €, και η ιδιωτική συμμετοχή σε 1.364.165 €.
 • «Πρότυπο Κέντρο Ανάπτυξης Διεργασιών και Προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από τη διαχείριση και εκμετάλλευση αποβλήτων, απορριμμάτων και υπολειμμάτων», μέσω προμήθειας ειδικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Η χρηματοδότηση, ύψους 1.000.000 € από το ΠΕΠ Αττικής, της ιδρυματικής πρότασης εγκρίθηκε στις 15/6/2021, στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας», που εντάσσεται στους κεντρικούς πυλώνες της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης – Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation – RIS3.
 • Επανίδρυση του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΜΠ, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου στις 27/11/2020. Κύριοι στόχοι: (i) Η υποστήριξη του ερευνητικού δυναμικού του ΕΜΠ σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων, διαχείρισης και προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας. (ii) Η υποστήριξη και προώθηση της νέας καινοτόμου επιχειρηματικότητας. (iii) Η ενημέρωση/εκπαίδευση των ερευνητών του ΕΜΠ σε θέματα σύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα. H προβολή των εργαστηρίων του ΕΜΠ ενισχύθηκε με οργανωμένη παρουσίαση στο κανάλι youtube του ΕΛΚΕ.
 • Ίδρυση εταιριών τεχνοβλαστών στο ΕΜΠ – 7 εταιρίες από το 2021 μέχρι σήμερα, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει το ΕΜΠ.
 • Ίδρυση του «Science Agora – Innovation to Society», Κόμβου Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας – κοινοπραξία ΕΜΠ, ΕΠΙΣΕΥ, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά». Βασικός στόχος η από κοινού ενίσχυση της δραστηριότητας μεταφοράς τεχνολογίας, καινοτομίας, και επιχειρηματικής επιτάχυνσης που παράγεται εντός των επιμέρους φορέων.
 • Έντονη δραστηριότητα στη συνεργασία ΕΜΠ με τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται οι συμφωνίες με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, τη Samsung, τη Huawei, τον όμιλο Σαρακάκη. Οι δυνατότητες και προοπτικές που αφορούν στην πρακτική άσκηση των φοιτητών, την επαγγελματική σταδιοδρομία τους, τη συγκράτησή τους στην Ελλάδα, την αλληλεπίδραση με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας και το Science Agora σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας καθώς και την ερευνητική συνεργασία μέσω και βιομηχανικών διδακτορικών είναι πολύ σημαντικές. Στο ίδιο θέμα, το ΕΜΠ είχε για πρώτη φορά ιδρυματική παρουσία σε διεθνή φόρα, ενδεικτικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης – την 86η (2022) και την 87η (2023) από κοινού με το ΕΠΙΣΕΥ – τα Ποσειδώνια (2022), το forum των Δελφών (20222023).
 • Εγκατάσταση (επίκειται) στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του ΕΜΠ του υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», στο κτίριο του (πάλαι ποτέ) Ηλεκτρικού Σταθμού. Έχουν προηγηθεί, και υπογραφεί την 1/7/2022, σχετικές προγραμματικές συμφωνίες μεταξύ ΕΜΠ και Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μεταξύ της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΕΜΠ (ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ) και του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ), που έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη και λειτουργία του Δαίδαλος. Ο Δαίδαλος είναι εθνικής εμβέλειας υποδομή υψηλών επιδόσεων (30 PFlops), το κόστος προμήθειάς του είναι 33.000.000 € και θα καλυφθεί έως 30% από την EuroHPC-JU, ενώ το 70% του έργου θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Το συνολικό κόστος της επένδυσης μαζί με την λειτουργία και την ανακατασκευή του κτιρίου εκτιμάται στα 50.000.000 €.
 • Επαγγελματικό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών» με χρηματοδότηση από τον Όμιλο Εταιρειών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ύψους 500.000 € για περίοδο 5 ετών. Είναι το πρώτο στο είδος του στην Ελλάδα και ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2023.
 • Επανεκκίνηση, από το 2020, του Προγράμματος Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας στο ΕΜΠ από τον ΕΛΚΕ.
 • Εγκατάσταση από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2033 και πλήρης πλέον λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης μαθημάτων «HELIOS» – εφαρμογή στο Moodle, σε αντικατάσταση του mycourses.
 • Κατά τη διάρκεια της τετραετίας 2019-2023 το ΕΜΠ διεξήγαγε τις διαδικασίες Πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και της Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών των Σχολών, από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).
 • Ένταξη 11 Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΜΠ σε Πρόγραμμα Διεθνοποίησης με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
 • Το ΕΜΠ είχε την Προεδρία της Συνόδου των Πρυτάνεων την περίοδο Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2021 και οργάνωσε την 98η Σύνοδο, 15-18/12/2021.
 • Νέο Φοιτητολόγιο. Έχει εγκατασταθεί, είναι σε πιλοτική εφαρμογή, ολοκληρώνεται η μετάβαση από το προηγούμενο και επίκειται η πλήρης λειτουργία του εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.
 • Αναβάθμιση/ενεργοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του ΕΜΠ – linkedinΧfacebookyoutube καθώς και το website – για επικοινωνία, προβολή του έργου και των δράσεων στο Ίδρυμα και για τόνωση της επαφής με την κοινότητα φοιτητών και αποφοίτων και του ευρύτερου Ελληνικού και διεθνούς ακαδημαϊκού αλλά και τεχνικού χώρου. Στοχευμένη και συστηματική παρουσία του Πρύτανη στον τύπο και στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με προβολή θέσεων επί ακαδημαϊκών και επιστημονικών θεμάτων και του έργου στο Ίδρυμα. Aς σημειωθεί ότι το website του ΕΜΠ χρειάζεται ριζική αναμόρφωση τόσο στην Ελληνική όσο και κυρίως την Αγγλική έκδοσή του. Επίσης, η παρουσία των περισσοτέρων Σχολών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρειάζεται αναβάθμιση.
 • Πολύπλευρη υποστήριξη εθελοντικών δράσεων φοιτητικών ομάδων στο ΕΜΠ. Ενδεικτικά των ομάδων Σκάκι, Prom racing, iGEM, chem-e-car, φωτογραφίας, chemecon, BEST, okeanos.
 • Πρωταγωνιστική συμμετοχή του ΕΜΠ σε πρωτοβουλίες και δράσεις οικοδόμησης σχέσεων συνεργασίας της Ελληνικής επιστημονικής κοινότητας της χώρας με την Ελληνική επιστημονική διασπορά. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Hellenic Institute of Advanced Studies-HIAS, που ιδρύθηκε το 2021 και έχει ήδη αναπτύξει υποσχόμενη δραστηριότητα εντός και εκτός Ελλάδας.
 • Ίδρυση του e-shop του ΕΜΠ , με απόφαση Συγκλήτου στις 21/9/2020. Αντικείμενό του η εμπορία αναμνηστικών ειδών του ΕΜΠ και υπάγεται στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΕΜΠ (ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ).
 • Κτίριο Αεροδυναμικής, Ναυπηγικής και Υδροδυναμικών Μηχανών – κτίριο ΑΝΥΜ: Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και πιλοτική εφαρμογή χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας «Εφαρμογή στρατηγικών επίτευξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)». Έχει εγκριθεί, προϋπολογισμός 3.500.00 €.
 • Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου του ΕΜΠ: Ενεργειακή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός. Χρηματοδότηση από Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)». Υλοποιείται, προϋπολογισμός 1.350.000 €.
 • Αναβάθμιση φωτισμού περιβάλλοντος χώρου Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου. Ολοκληρώθηκε, χρηματοδότηση 1.530.585 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
 • Αναβάθμιση του δικτύου δεδομένων του ΕΜΠ. Όλες οι καλωδιακές παροχές (τα γνωστά πριζάκια δικτύου), τόσο στην Πολυτεχνειούπολη, όσο και στο συγκρότημα Πατησίων, δίνουν ταχύτητες μέχρι 1 Gigabit. Αναβαθμίστηκε όλο το δίκτυο οπτικών ινών με νέας τεχνολογίας ώστε να καλύπτουν τις προδιαγραφές δικτύων υπερυψηλών ταχυτήτων. Το δίκτυο κορμού λειτουργεί στα 10, 40 και 100 Gigabit, ενώ παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης ανάμεσα σε «φάρμες» υπολογιστών με ταχύτητες 40 και 100 Gigabit εντός ΕΜΠ. Το κόστος του έργου ήταν 1.700.000 € και καλύφθηκε από το ΠΔΕ. Σημαντική η συμβολή του προσωπικού του Κέντρου Δικτύων, παρά την υποστελέχωσή του.
 • Ελεύθερη πρόσβαση όλων των μελών της Πολυτεχνειακής κοινότητας στη σουίτα εργαλείων Microsoft Office 365 for Education (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, και Access) για τοπική εγκατάσταση. Επίσης, ελεύθερη πρόσβαση σε MATLAB, Simulink και όλα τα συνοδευτικά toolboxes.
 • Ενίσχυση του εκπαιδευτικού προγράμματος στο ΕΜΠ στην περιοχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, Μηχανικής Μάθησης και Επιστήμης Δεδομένων. Σχεδιάστηκε από διασχολική ομάδα Καθηγητών του ΕΜΠ και υλοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 μακράς διάρκειας σεμινάριο Τεχνητής Νοημοσύνης – εισαγωγικό webinarμέρος 1ο,  μέρος 2ο – οριζόντιο για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές του ΕΜΠ. Με απόφαση της Συγκλήτου, στη συνεδρίαση 30/8/2023, εισάγεται διασχολικό προπτυχιακό μάθημα επιλογής «Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη».
 • Κτίριο Κονοφάγου στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του ΕΜΠ: Απορρύπανση και Αποκατάσταση – έργο με σημαντική διάσταση προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, λόγω της επικινδυνότητας των υλικών που. Μετά από πολυετή προσπάθεια, υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου ως μεικτή σύμβαση Έργου – Υπηρεσίας, ύψους 4.100.000 €. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.
 • Συντήρηση και πιστοποίηση των ανελκυστήρων του Ιδρύματος – όλοι εν λειτουργία, πλέον.
 • Συνεργασία ΕΥΔΑΠ και ΕΜΠ για την υδροδότηση της Πολυτεχνειούπολης. Η ΕΥΔΑΠ χρηματοδότησε τη σχετική μελέτη. Εν αναμονή η ένταξη της χρηματοδότησης υλοποίησης του έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), προϋπολογισμού 2.500.000 €.
 • Διαρκής μέριμνα για ενίσχυση της Υπηρεσίας Ψυχολογικής Υποστήριξης, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΕΜΠ», χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ.
 • Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο ΕΜΠ. Εφαρμόζεται βάσει του ΓΚΠΔ της ΕΕ 2016/679 & του Ν. 4624/2019.
 • Επιτροπή Ισότητας Φύλων του ΕΜΠ. Συστάθηκε με απόφαση της Συγκλήτου, συνεδρίαση 21/10/2020.
 • Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου. Συστάθηκε με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση 8/12/2022. Αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη ελεγκτική/συμβουλευτική υπηρεσία, και ασκεί τις λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου (Internal Audit) που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4795/2021 (Α’62).
 • Συνήγορος του Φοιτητή. Ορίστηκε με απόφαση Συγκλήτου στη συνεδρίαση 24/2/2023. Έχει ως αποστολή τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος.
 • Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης ΕΜΠ. Ιδρύθηκε το 2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4009/2011.

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,

μαζί με τον απολογισμό της, μια Πρυτανική θητεία γίνεται μέρος της ιστορίας του Ιδρύματος.  Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα μαζί με τους συνεργάτες μου στη Διοίκηση και είχα σημαντική βοήθεια από πολλούς εξ υμών. Λάθη και παραλείψεις σίγουρα έκανα, μερικά εκ των οποίων τα διαπίστωσα στην πορεία και προσπάθησα να τα διορθώσω. Ενδεχομένως κάποιους να στενοχώρησα, απογοήτευσα ή και να αδίκησα. Ας μου το συγχωρήσουν γιατί «τα έδωσα όλα».

Εύχομαι σε όλες και όλους υγεία και καλή συνέχεια σε όποιο πόστο βρεθεί ο καθένας και  η καθεμιά σας. Εύχομαι, πρωτίστως, στον εκλεγμένο νέο Πρύτανη Γιάννη Χατζηγεωργίου και τη Διοίκηση του ΕΜΠ, δύναμη, αντοχή και καλή τύχη. Το ΕΜΠ να πάει ψηλότερα!

Ανδρέας Γ. Μπουντουβής
Καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

πηγή : ΕΜΠ

ΥΓ: Η επισήμανση (γράμματα bold) έγιναν από τον  διαχειριστή του sep4u.gr

“η ασχήμια των τοιχογραφιών και της αφίσας στο ΕΜΠ καλά κρατεί για δεκαετίες και παρόλη την προσπάθεια και τα έξοδα, ειδικά στο συγκρότημα Πατησίων, το Ίδρυμα εκπέμπει μια εικόνα απογοητευτική και ντροπιαστική.”

Τελαυταία τροποποίηση 8 Μαΐου, 2024 | 1η Δημοσίευση: 12 Νοεμβρίου, 2023