Ποσοστά επιτυχίας ανά Επιστημονικό Πεδίο. Ποιοί είναι ευνοημένοι.

Από τον παρακάτω πίνακα προκύπτει ότι οι πιο ευνοημένοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων είναι οι υποψήφιοι του 2ου Επιστημονικού Πεδίου (ΕΠ). Έχουν ποσοστό επιτυχίας 72% για τα τμήματα που ανήκουν ΜΟΝΟ στο 2ο ΕΠ και συνολικά έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε 27886 θέσεις. Οι υποψήφιοι του 1ου Επιστημονικού Πεδίου (ΕΠ) έχουν ποσοστό 58% για τα τμήματα που ανήκουν ΜΟΝΟ στο 1ο ΕΠ και συνολικά έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε 18212 θέσεις. Οι υποψήφιοι του 3ου Επιστημονικού Πεδίου (ΕΠ) έχουν ποσοστό 38% για τα τμήματα που ανήκουν ΜΟΝΟ στο 3ο ΕΠ και συνολικά έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε 16912 θέσεις. Οι υποψήφιοι του 4ου Επιστημονικού Πεδίου (ΕΠ) έχουν ποσοστό επιτυχίας  40% για τα τμήματα που ανήκουν ΜΟΝΟ στο 4ο ΕΠ και συνολικά έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε 25636 θέσεις. Το ποσοστό επιτυχίας για Τμήματα  που ανήκουν σε όλα τα ΕΠ είναι 8% , το  ποσοστό  επιτυχίας για Τμήματα που ανήκουν στο 2ο και 3ο  ΕΠ είναι 19%  & το  ποσοστό επιτυχίας για Τμήματα που ανήκουν στο 2ο και 4ο  ΕΠ είναι 17% . To ποσοστό επιτυχίας ισούται με : (Θέσεις/Υποψήφιοι)*100. To ποσοστό επιτυχίας  είναι  μέτρο σύγκρισης και όχι η πιθανότητα να περάσει κάποιος υποψήφιος σε ένα συγκεκριμένο Τμήμα. Παράδειγμα: Το ποσοστό επιτυχίας 72% για τα τμήματα που ανήκουν ΜΟΝΟ στο 2ο ΕΠ δεν σημαίνει ότι η πιθανότητα να περάσεις στους Πολιτικούς Μηχανικούς του ΕΜΠ είναι 72%. Εξαρτάται από το πόσοι υποψήφιοι θα δηλώσουν το Τμήμα. Το 72% σημαίνει ότι αν 100 υποψήφιοι του 2ου ΕΠ διεκδικήσουν Τμήματα που ανήκουν μόνο στο 2ο ΕΠ οι 72 θα περάσουν σε κάποιο Τμήμα.
Στον παρακάτω πίνακα δεν περιέχονται οι θέσεις εισακτέων για Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό και Εμπορικό Ναυτικό.  Τα δεδομένα αντλήθηκαν από το ΦΕΚ 2996Β/2023 ( Το ΦΕΚ : 20230202996 )

 

 

Καλοδήμος Δημήτρης  Πτυχιούχος Φυσικού Αθήνας, πρώην υπεύθυνος ΣΕΠ σε ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ και ΚΕΣΥ Φθιώτιδας. Διαχειριστής sites:  sep4u.gr,  ΔΔΕ Φθ/δας, ΠΔΕ Στερεάς