Ποιες ειδικότητες έχουν την μεγαλύτερη ζήτηση στον Ξενοδοχειακό Κλάδο και την Εστίαση

Όπως αναμενόταν, στον Ξενοδοχειακό Κλάδο και την Εστίαση παρατηρείται μεγαλύτερη ζήτηση για θέσεις εργασίας που ανήκουν στην ειδικότητα της Εξυπηρέτησης Πελατών (ποσοστό 57,7% επί του συνόλου των θέσεων του κλάδου). Επίσης, παρατηρείται υψηλή ζήτηση για θέσεις των ειδικοτήτων της Στρατηγικής και Διοίκησης (σε ποσοστό 10,5%) και των Ανθρώπινων Πόρων (σε ποσοστό 7,5%) αφού η αποδοτική διοίκηση μονάδων και ανθρώπινου δυναμικού είναι από τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας στον κλάδο αυτό.