Πως θα ελέγξετε την κατάταξη των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων με τα Ελληνικά Κολλέγια

Από Κολλέγιο γνωστός  μου πήρε  email με την  έξης πληροφορία  : “Το xx University αποτελεί κορυφαίο πανεπιστημιακό ίδρυμα στα επαγγέλματα xxxx με ιδιαίτερη ειδίκευση στην επιστήμη της xxx  ( 12η θέση  στην κατάταξη των Βρετανικών Πανεπιστημίων). ”  Έψαξα το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο και ήταν σε  χειρότερη θέση !!! Μπορείτε να δείτε τις κατατάξεις στις παρακάτω διευθύνσεις:
Για τα Βρετανικά Πανεπιστήμια:
Για τα Πανεπιστήμια όλου του Κόσμου:

Σε διεθνές επίπεδο υπάρχουν και οι αξιολογήσεις:
ARWU, THE, QS, Scimago, Webometrics, NTU, USNEWS, URAP και CWUR 

ARWU / Academic Ranking of World Universities (Λίστα Σαγκάης)
http://www.shanghairanking.com

Webometrics
http://www.webometrics.info

QS World University Rankings
https://www.topuniversities.com

2023 QS WUR by Subject – Public Results (for qs.com)

THE Times Higher Education (THE)
https://www.timeshighereducation.com

 

CWUR Center for World University Rankings
http://cwur.org

 

Η λίστα QS καθιερώθηκε το 2004. Και σήμερα διαβάζεται από εκατομμύρια υποψήφιους φοιτητές, γονείς, ακαδημαϊκούς και διοικητικό προσωπικό. Αν και οι δύο ομάδες είναι σήμερα ανταγωνιστικές, μέχρι το 2009 η QS και η Times Higher Education δημοσίευσαν κοινές λίστες. Η QS ασκεί όμως επιρροή και σε πολιτικό επίπεδο. Ορισμένες κυβερνήσεις δεν χρηματοδοτούν φοιτητές που θέλουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό αν τα πανεπιστήμια δεν περιλαμβάνονται στη λίστα – μερικές φορές στις 100 πρώτες θέσεις.

Κριτήρια (ARWU & WEBOMETRICS)

Οι πλέον πρόσφατες ανακοινώσεις δύο σημαντικών πινάκων κατάταξης, του Academic Ranking of World Universities (Πίνακας Σανγκάης) και του Webometrics Ranking of World Universities επιβεβαιώνουν την αρκετά καλή παρουσία και αποδοχή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο διεθνές εκπαιδευτικό περιβάλλον, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν.

(α) ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2017

Η Ακαδημαϊκή Παγκόσμια Αξιολόγηση των Πανεπιστημίων (Academic Ranking of World Universities ARWU), γνωστή ως η λίστα της Σαγκάης, είναι ίσως ένας από τους γνωστότερους και εγκυρότερους πίνακες κατάταξης. Ο πίνακας αυτός δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Shanghai Jiaotong University.

 Πέραν της γενικής κατάταξης, τα πανεπιστήμια αξιολογούνται και δημοσιεύεται η κατάταξη ξεχωριστά για κάθε ευρύτερη επιστημονική περιοχή, καθώς και για ειδικά αντικείμενα.  Μεθοδολογικά, η κατάταξη των πανεπιστημίων γίνεται σε 5 επιστημονικές κατηγορίες (θετικές επιστήμες, μηχανική, επιστήμες ζωής, ιατρικής και κοινωνικές επιστήμες) και 52 επιμέρους θεματικές ανάλογα με το ακαδημαϊκό αντικείμενο τους.

Πριν από μερικές μέρες δημοσιεύτηκε από τον εν λόγω πίνακα κατάταξης η αξιολόγηση των  Πανεπιστημίων στις  πενήντα δύο (52) επιμέρους ακαδημαϊκές ενότητες. Συνολικά αξιολογήθηκαν και συμπεριελήφθησαν 4.000 ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Η ανάλυση των δημοσιεύσεων βασίζεται σε ένα μοντέλο απόδοσης τιμών και βαρύτητας σε 5 δείκτες, από το οποίο μοντέλο εξάγεται ο σταθμισμένος μέσος όρος για κάθε θέμα και κάθε Πανεπιστήμιο ξεχωριστά. Για κάθε δείκτη το “καλύτερο” ίδρυμα βαθμολογείται με 100, οπότε κάθε άλλο ίδρυμα βαθμολογείται με το ποσοστό που υπολείπεται της βαθμολογίας του πρώτου.

Οι δείκτες αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

  1. Αριθμός άρθρων που δημοσιεύτηκαν από ένα Πανεπιστήμιο σε συγκεκριμένο ακαδημαϊκό θέμα (Δείκτης PUB).
  2. Κανονικοποίηση βάση του αριθμού ετεροαναφορών για κάθε άρθρο που δημοσιεύτηκε σε συγκεκριμένο θέμα. Μέτρηση της μέσης επίδρασης κάθε άρθρου. (Δείκτης CNCI).
  3. Ποσοστό των άρθρων με διεθνή συνεργασία που δημοσιεύτηκαν από ένα Πανεπιστήμιο σε συγκεκριμένο θέμα (Δείκτης IC).
  4. Αριθμός άρθρων Καθηγητών και Ερευνητών του Πανεπιστημίου που δημοσιεύτηκαν σε κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά (Δείκτης TOP).
  5. Συνολικός αριθμός του προσωπικού κάθε Πανεπιστημίου που κέρδισε σημαντικό βραβείο/διάκριση σε κάποιο ακαδημαϊκό θέμα (Δείκτης AWARD).

Τελαυταία τροποποίηση 13 Φεβρουαρίου, 2024 | 1η Δημοσίευση: 16 Απριλίου, 2022