Σχολιασμός των βάσεων εισαγωγής στη Τριτοβάθμια Εκπ/ση

[πατήστε εδώ για όλες τις μεταβολές]

Από τη μελέτη του παραπάνω πίνακα προκύπτει:
1ο Πεδίο
Μεγάλη πτώση στα τμήματα :
Μουσικών Σπουδών , Γαλλικής , Ιταλικής , Γερμανικής και Ισπανικής Γλώσσας
Παιδαγωγικών , Προσχολικής Αγωγής , Νηπιαγωγών ,
Θεατρικών Σπουδών , Κοινωνιολογίας.
Μικρή πτώση στα 2 τμήματα της Αγγλικής.
Αύξηση στα τμήματα Φιλολογίας , Φιλοσοφίας , Ψυχολογίας.
Αύξηση στα τμήματα της Νομικής

2ο Πεδίο
Αύξηση βάσεων σε  Βιολογικά , Γεωλογικά , Γεωπονικά .
Χημικά: Σε 3 τμήματα αύξηση και σε 2 πτώση
Μαθηματικά: Αύξηση σε Αθήνα & Πάτρα Πτώση στα υπόλοιπα τμήματα  ,
αύξηση στα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.
Αύξηση στα περισσότερα τμήματα Πληροφορικής

3ο Πεδίο
Αύξηση βάσεων σε Ιατρικές , Φαρμακευτικές και σχεδόν στο σύνολο των σχολών του πεδίου.

4ο Πεδίο
Πτώση βάσεων στις Αρχιτεκτονικές.
Αύξηση στους Ηλεκτρολόγους Μηχ/κους και Μηχ/κους Η/Υ
Αύξηση στους Μηχανολόγους Μηχ/κους
Πτώση Πολιτικών Μηχ/κων (εκτός Βόλου)
Αύξηση στα περισσότερα τμήματα Πληροφορικής
Αύξηση στα ΤΕΙ: Αυτοματισμού, Ηλεκτρολογίας , Μηχανολογίας , Ηλεκτρονικής , Τεχνολογία Τροφίμων

5ο Πεδίο
Αύξηση βάσεων στις περισσότερες σχολές.
Μεγάλη αύξηση της βάσης στην Αστυφυλάκων: 2243 μόρια!!!

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι  το μεγαλύτερο μέρος των “προβλέψεων” διαψεύστηκε για μια ακόμα φορά πανηγυρικά!

Καλοδήμος Δημήτρης