Πανελλήνιες 2022: Οι Βάσεις της Ναυτιλίας

οι βάσεις για τις Σχολές, με γνωστικά αντικείμενα ναυτιλιακού και ναυτικού ενδιαφέροντος διαμορφώνονται ως ακολούθως:

• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 17.860 / Πτώση 55 μόρια

• Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 12.470 / Πτώση 514 μόρια   

• Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών 17.040 / Αύξηση 1.723 μόρια   

• Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) 10.450 / Αύξηση 1.475 μόρια  

• Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 9.620 / Πτώση 62 μόρια   

• Σχολή Ναυτικών Δοκίμων – Μάχιμοι 14.525 / Πτώση 819 μόρια

• Σχολή Ναυτικών Δοκίμων – Μηχανικοί 14.407 / Πτώση 2.252 μόρια   

• Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού 13.700 / Πτώση 1.554 μόρια

• Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. – 17.330 / Πτώση 790 μόρια    

• Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. – 15.520 / Πτώση 851 μόρια    

• Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού – Πλοίαρχοι 8.375 / Αύξηση 761 μόρια

• Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού – Μηχανικοί 8.375 / Αύξηση 1.044 μόρια 

Οι παραπάνω βάσεις αφορούν τη γενική σειρά υποψηφίων από Ημερήσια Γενικά Λύκεια.

Πηγή:  Isalos.net

Τελαυταία τροποποίηση 15 Ιουνίου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 11 Αυγούστου, 2022