Μπορώ να εξεταστώ πανελλαδικά στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας χωρίς να εξεταστώ στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής;

ΟΧΙ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δηλώσει ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας, το οποίο δηλώνει ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά να είναι υποχρεωτικά το μάθημα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής [εγκύκλιος: Φ.251/ 3060 /Β6 / 27-1-2012]

Καλοδήμος Δ.

2 σκέψεις στο “Μπορώ να εξεταστώ πανελλαδικά στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας χωρίς να εξεταστώ στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής;

Τα σχόλια είναι κλειστά.