Αναγνώριση πτυχίων κολεγίων

Του Αποστολου Λακασα

Στον χάρτη της μεταλυκειακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα μπαίνουν και επισήμως και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι (μάστερ και διδακτορικά) που χορηγούν τα ιδιωτικά κολέγια είτε συνεργάζονται με ευρωπαϊκά ΑΕΙ είτε όχι. Βασικός όρος στη δεύτερη περίπτωση, να έχουν πιστοποίηση από διεθνή οργανισμό πιστοποίησης. Ουσιαστικά, ανοίγει ο δρόμος για ακαδημαϊκή αναγνώριση των μεταπτυχιακών τίτλων.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 7 της σχετικής πράξης νομοθετικού περιεχομένου ξεκαθαρίζεται ότι «τα κολέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχουν κατ’ αποκλειστικά βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών». Το άνοιγμα της αγοράς υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διευρύνεται, σύμφωνα με νεότερη οδηγία του συμβουλίου των υπ. Οικονομικών των «27» της Ε.Ε., όπως λέει η εισηγητική έκθεση, καθώς όπως αναφέρει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, στην κατηγορία των κολεγίων περιλαμβάνονται πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα προγράμματα σπουδών των οποίων οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης. Ουσιαστικά, αναγνωρίζονται τα πτυχία μεταπτυχιακών σπουδών που χορηγούν κολέγια που συνεργάζονται όχι μόνο με χώρες της Ε.Ε., αλλά και εκτός της Ευρώπης.

πηγή