Που κυμαίνονται οι βάσεις εισαγωγής στη Τριτοβάθμια Εκπ/ση από 2004-2012

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται για κάθε σχολή ο Μέσος Όρος, η Μέγιστη Βάση, η Ελάχιστη Βάση, η %  Μέγιστη Μεταβολή ανάμεσα σε δύο διαδοχικές χρονιές και η %Ελάχιστη Μεταβολή ανάμεσα σε δύο διαδοχικές χρονιές .

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό πίνακα.

Καλοδήμος Δ.