17 ΑΕΙ με βάση κάτω από 10.000 μόρια

Φέτος(2013) είχαμε 17 ΑΕΙ και 101 ΤΕΙ της Γενικής Σειράς της κατηγορίας 90% με βάση κάτω από 10.000 μόρια. Τα 17 ΑΕΙ είναι αυτά του παρακάτω πίνακα. Ο πρώτος αριθμός του παρακάτω πίνακα είναι ο κωδικός της σχολής και ο δεύτερος ,στην αγκύλη, η βάση της Γενικής Σειράς της κατηγορίας 90%.

17 ΑΕΙ με βάση κάτω από 10.000 μόρια

200 [ 9872 ]-(ΑΕΙ)-Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης (Ηράκλειο) -ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ-(2&4) – (ΟΧΙ)-(4 έτη)
238 [ 9816 ]-(ΑΕΙ)-Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) -ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ-(4) – (ΟΧΙ)-(5 έτη)
344 [ 9811 ]-(ΑΕΙ)-Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) -ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ-(2&4) – (ΟΧΙ)-(5 έτη)
218 [ 9618 ]-(ΑΕΙ)-Μαθηματικών (Σάμος) -Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών -ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ-(2) – (ΟΧΙ)-(4 έτη)
271 [ 9610 ]-(ΑΕΙ)-Διαχείρισης Περιβάλοντος και Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο) -ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ-(4&5) – (ΟΧΙ)-(4 έτη)
346 [ 9497 ]-(ΑΕΙ)-Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Αγρίνιο) -ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ-(5) – (ΟΧΙ)-(4 έτη)
400 [ 9307 ]-(ΑΕΙ)-Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) -ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-(5) – (ΟΧΙ)-(4 έτη)
276 [ 9300 ]-(ΑΕΙ)-Περιβάλλοντος Αιγαίου (Μυτιλήνη) -ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ-(2&4) – (ΟΧΙ)-(4 έτη)
222 [ 9298 ]-(ΑΕΙ)-Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) -ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ-(4) – (ΟΧΙ)-(5 έτη)
131 [ 9273 ]-(ΑΕΙ)-Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας -ΕΚΠΑ-(1) – (2Ε)-(4 έτη)
250 [ 8505 ]-(ΑΕΙ)-Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη) -ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ-(2) – (ΟΧΙ)-(4 έτη)
212 [ 8207 ]-(ΑΕΙ)-Δασολογίας και Διαχ/σης Περ/ντος και Φυσ. Πόρων Θράκης (Ορεστιάδα) -ΔΠΘ-(4) – (ΟΧΙ)-(4 έτη)
185 [ 8008 ]-(ΑΕΙ)-Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων -ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-(4) – (Ε)-(4 έτη)
310 [ 7584 ]-(ΑΕΙ)-Γεωγραφίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) -ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ-(2) – (ΟΧΙ)-(4 έτη)
133 [ 6595 ]-(ΑΕΙ)-Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης -ΑΠΘ-(1) – (2Ε)-(4 έτη)
139 [ 6455 ]-(ΑΕΙ)-Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης -ΑΠΘ-(1) – (2Ε)-(4 έτη)
182 [ 4484 ]-(ΑΕΙ)-Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας -ΕΚΠΑ-(1) – (2Ε)-(4 έτη)

οι σχολές με έντονα γράμματα (ξενόγλωσσα) έχουν άριστα τα 24.000 μόρια!!!
και η υπογραμμισμένη σχολή  έχει άριστα τα 22.000 μόρια!!!

Καλοδήμος Δ.

Τελαυταία τροποποίηση 27 Σεπτεμβρίου, 2013 | 1η Δημοσίευση: 2 Σεπτεμβρίου, 2013

Τα σχόλια είναι κλειστά.