ΓΕΛ 2022-2023

Για το τρέχον σχολικό έτος πατήστε εδώ

 

Πρόγραμμα Υπολογισμού Μέσου Όρου βαθμών τετραμήνου Λυκείου  εδώ

Ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερήσιου ΓΕΛ 2022-2023

Α Λυκείου

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα: Το ΦΕΚ 20210203791

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
1. Ελληνική Γλώσσα
1.1 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία [5]1.2 Νέα Ελληνική Γλώσσα [2]1.3 Νέα Ελληνική Λογοτεχνία [2]2.Θρησκευτικά [2]3.Ιστορία [2]4.Μαθηματικά
4.1 Άλγεβρα [3]4.2 Γεωμετρία [2]5. Αγγλικά [3]6. 2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά)
7. Φυσικές Επιστήμες
7.1 Φυσική [2]7.2 Χημεία [2]7.3 Βιολογία [2]8. Φυσική Αγωγή [2]9.Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) [2]10. Εφαρμογές Πληροφορικής [2]Γενικό Σύνολο Προγράμματος : 35
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα Γενικής Παιδείας – Κοινού Προγράμματος
1. Ελληνική Γλώσσα
1.1 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία [2]1.2 Νέα Ελληνική Γλώσσα [2]1.3 Νέα Ελληνική Λογοτεχνία [2]2. Μαθηματικά
2.1 Άλγεβρα [3]2.2 Γεωμετρία [2]3. Φυσικές Επιστήμες
3.1. Φυσική [2]3.2. Χημεία [2]3.3. Βιολογία [2]4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ [2]5. Ιστορία [2]6. Φιλοσοφία [2]7. Θρησκευτικά [2]8.. Αγγλικά [2]9. 2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) [1]10. Φυσική Αγωγή [2]Γενικό Σύνολο Κοινού Προγράμματος : 30

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
11.Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία : [3]12.Λατινικά : [2]Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού : 5
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
11.Μαθηματικά [3]12.Φυσική [2]Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού : 5

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα Γενικής Παιδείας
1.Θρησκευτικά [1]2.Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία [6] (5 ώρες για το κυρίως μάθημα και 1 ώρα για επίλυση αποριών, ανακεφαλαίωση κ.λπ.)
3.A Ιστορία (το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και την Ομάδα Προσανατολισμού  Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) [2]3.B Μαθηματικά (το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) [2]4.Αγγλικά [2]5.Φυσική Αγωγή [3]Σύνολο ωρών : 14

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
6.Αρχαία Ελληνικά [6]7.Ιστορία [6]8.Λατινικά [6]Γενικό Σύνολο Ομάδας Προσανατολισμού : 18
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας Μαθηματικά (για τους μαθητές που επιλέγουν το δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο) ή Βιολογία (για τους μαθητές που επιλέγουν το τρίτο Επιστημονικό Πεδίο) [6]Φυσική [6]Χημεία [6]Γενικό Σύνολο Ομάδας Προσανατολισμού : 18
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
Μαθηματικά [6]Πληροφορική [6]Οικονομία [6]Γενικό Σύνολο Ομάδας Προσανατολισμού : 18

Τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Α, Β και Γ Λυκείου το σχολικό έτος 2020-21  το ΦΕΚ

 

Χαρακτηρισμός των διδασκομένων μαθημάτων

Α’ τάξης του Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου
1. Τα μαθήματα της Α’ τάξης του Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:
α) Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής
Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναι τα εξής:
α.1 Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και τρίωρη συνεξέταση των κλάδων Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία),
α.2 Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία), 
α.3 Ιστορία,
α.4 Φυσικές Επιστήμες (μόνο οι κλάδοι Φυσική και Χημεία),
α.5 Αγγλικά
β) Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.
Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου
2. Τα μαθήματα της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:
α) Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναι τα εξής:
Γενικής Παιδείας:
2.1 Ελληνική Γλώσσα (μόνο οι κλάδοι Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία σε τρίωρη συνεξέταση),
2.2 Ιστορία,
2.3 Φυσικές Επιστήμες (μόνο ο κλάδος Βιολογία),
2.4 Μαθηματικά (μόνο ο κλάδος Άλγεβρα)
2.5 Αγγλικά και τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού.
β) Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.
Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου
3. Τα μαθήματα της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:
α) Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις και είναι τα εξής: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Μαθηματικά (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Ιστορία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) 
και όλα τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού.
β) Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.

Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου
gel-21-22-orologia-programmata

 

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023

Στην Γ Λυκείου έχουμε:
@Τρείς Ομάδες Προσανατολισμού
@4 Επιστημονικά Πεδία
@Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
@Συντελεστές βαρύτητας που καθορίζονται από τα τμήματα και το Υπουργείο Παιδείας που καθορίζει ότι οι Συντελεστές Βαρύτητας δεν μπορεί να είναι μικρότεροι του 20%. Επομένως τα Τμήματα καθορίζουν ΜΟΝΟ το 20%!!!
Νόμος 4777/17 Φεβρουαρίου 2021

Συντελεστές Βαρύτητας, ΕΒΕ & Βάσεις :
Για τα Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕΛ

MHX23_1EP_VAS_EVE_SV_2022

MHX23_2EP_VAS_EVE_SV_2022

MHX23_3EP_VAS_EVE_SV_2022

MHX23_4EP_VAS_EVE_SV_2022   [τα τμήματα που έχουν και στα τέσσερα μαθήματα τους ίδιους Συντελεστές Βαρύτητας]

Το ωρολόγιο πρόγραμμα καθορίζεται με το νόμο 4692/2020 άρθρο 7

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2022 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου
fek_2022_3731b_ylh_pe_2023

Υπολογισμός Μορίων & ΕΒΕ
https://sep4u.gr/gel-moria/

 

Καλοδήμος Δημήτρης  Πτυχιούχος Φυσικού Αθήνας, πρώην υπεύθυνος ΣΕΠ σε ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ και ΚΕΣΥ Φθιώτιδας. Διαχειριστής sites:  sep4u.gr,  ΔΔΕ Φθ/δας, ΠΔΕ Στερεάς