Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή) [108]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
Κωδικός : 108
Ίδρυμα: ΔΠΘ
Site: https://www.he.duth.gr/
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 9.42
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΑΡΧ: 25 - ΙΣΤ: 25 - ΛΑΤ: 25
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 12400
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 8440
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 180
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 180
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 162
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 178
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 150
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[0] [ΒΥ] Ανθρωπογεωγραφία (Θεματικές Περιοχές)
[0] [ΒΥ] Ανθρωπολογία της διατροφής και της κατανάλωσης
[0] [ΒΥ] Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης
[0] [ΒΥ] Ανθρωπολογία της κοινωνικής μνήμης
[0] [ΒΥ] Ανθρωπολογία των κοινωνικών φύλων
[0] [ΒΥ] Αρχαία Ελληνική Φιλολογία Ι
[0] [ΒΥ] Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙΙ
[0] [ΒΥ] Βιβλιοθήκες και χειρόγραφα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
[0] [ΒΥ] Βιοαρχαιολογία και ιατροδικαστική ανθρωπολογία
[0] [ΒΥ] Βιολογία, Ηθολογία & Εξέλιξη Πρωτευόντων
[0] [ΒΥ] Βυζαντινή εικαστική παράδοση και νεοελληνική τέχνη
[0] [ΒΥ] Βυζαντινή Φιλολογία
[0] [ΒΥ] Δημογραφική ανάλυση. Η Δημογραφία των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και του Εύξεινου Πόντου
[0] [ΒΥ] Διδακτική της Ιστορίας
[0] [ΒΥ] Εθνογραφίες του ελλαδικού χώρου και έρευνα πεδίου
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία
[0] [ΒΥ] Ελληνική Παλαιογραφία
[0] [ΒΥ] Έντεχνος λαϊκός λόγος
[0] [ΒΥ] Εξέλιξη του ανατομικά σύγχρονου ανθρώπου
[0] [ΒΥ] Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας
[0] [ΒΥ] Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος αιώνας
[0] [ΒΥ] Ευρωπαϊκή Μετανάστευση
[0] [ΒΥ] Εφαρμογές Κοινωνικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση
[0] [ΒΥ] Εφαρμοσμένη Στατιστική
[0] [ΒΥ] Η αρχαιολογία του Μινωϊκού και Μυκηναϊκού πολιτισμού
[0] [ΒΥ] Η Ελλάδα την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου (1950-1967)
[0] [ΒΥ] Η Ελληνική Αναγέννηση: Ο Πολιτισμός των ελληνικών εδαφών της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
[0] [ΒΥ] Η ζωγραφική στο Άγιον Όρος
[0] [ΒΥ] Η παιδεία σε δύο κοινότητες της Οθωμανικής Τουρκίας και ο ελληνικός φιλολογικός σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως
[0] [ΒΥ] Η παιδεία στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο (15ος-18ος αι.)
[0] [ΒΥ] Η Προϊστορία των Βαλκανίων και της Ανατολίας
[0] [ΒΥ] Θέματα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης παιδιού και εφήβου
[0] [ΒΥ] Θεσμοί διοίκησης στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο
[0] [ΒΥ] Θρησκευτική και εθιμική Λαογραφία
[0] [ΒΥ] Ιδεολογικά Ρεύματα στους Κόλπους του Τουρκοκρατούμενου Ελληνισμού
[0] [ΒΥ] Ιστορία Βενετοκρατούμενου Ελληνισμού
[0] [ΒΥ] Ιστορία της βυζαντινής τέχνης
[0] [ΒΥ] Ιστορία της ελληνικής διασποράς (19ος-20ός αι.)
[0] [ΒΥ] Ιστορία της μέσης βυζαντινής περιόδου (610 – 1204)
[0] [ΒΥ] Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης
[0] [ΒΥ] Ιστορία της πρώιμης βυζαντινής περιόδου (324 – 610)
[0] [ΒΥ] Ιστορία της ύστερης βυζαντινής περιόδου (1204 – 1461)
[0] [ΒΥ] Ιστορία του ελληνικού κράτους τον 19ο και 20ό αιώνα
[0] [ΒΥ] Ιστορία των Γυναικών στην Ευρώπη από τον 18ο έως τον 20ο΄αιώνα
[0] [ΒΥ] Κοινωνική Ψυχολογία των διαπροσωπικών και διομαδικών σχέσεων
[0] [ΒΥ] Κυκλαδικός, Πρωτοελλαδικός και Μεσοελλαδικός Πολιτισμός. H αυγή της τεχνολογικής και αστικής ανάπτυξης στο Αιγαίο της Χαλκοκρατίας και η αρχαιολογική της τεκμηρίωση.
[0] [ΒΥ] Λαϊκή τέχνη
[0] [ΒΥ] Λατινική Φιλολογία
[0] [ΒΥ] Μεσαιωνική Βαλκανική Ιστορία
[0] [ΒΥ] Μεταβυζαντινή ζωγραφική
[0] [ΒΥ] Νεολιθικός πολιτισμός στη Βόρεια Ελλάδα
[0] [ΒΥ] Νεότερη και Σύγχρονη Βαλκανική Ιστορία
[0] [ΒΥ] Ο ελληνιστικός κόσμος
[0] [ΒΥ] Οι Ελληνοβουλγαρικές σχέσεις μετά την ίδρυση του βουλγαρικού κράτους
[0] [ΒΥ] Οικογένεια, κοινωνικό φύλο και ιδιωτικές σχέσεις στο αρχαίο ελληνικό κόσμο
[0] [ΒΥ] Οστεολογία - ανατομία του μυοσκελετικού συστήματος
[0] [ΒΥ] Όταν η αρχαιολογία συναντά τη μυθολογία: Ο χρυσοφόρος Τρωικός πολιτισμός και η α(να)ξιοπιστία της Ιλιάδας
[0] [ΒΥ] Παλαιοανθρωπολογία
[0] [ΒΥ] Παλαιογενετική: Εφαρμογές στην Ανθρωπολογία
[0] [ΒΥ] Πηγές της Βυζαντινής Ιστορίας
[0] [ΒΥ] Πολιτική Ανθρωπολογία
[0] [ΒΥ] Πολιτική Γεωγραφία
[0] [ΒΥ] Προϊστορικές κοινωνίες
[0] [ΒΥ] Σύγχρονη εθνογραφική θεωρία και πρακτική
[0] [ΒΥ] Σχολική Παιδαγωγική
[0] [ΒΥ] Υλικός πολιτισμός και ερμηνεία: προϊστορική κεραμική
[0] [ΒΥ] Φυσική Ανθρωπολογία – Οστεολογία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Λαογραφία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική ιστορία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Αρχαιολογία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Εξέλιξη και τη Φυσική Ανθρωπολογία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
[1] [ΒΥ] Θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας
[1] [ΒΥ] Ιταλικά
[2] [ΒΥ] Αγγλικά
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Δημογραφία
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Σημειωτική
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Ιστορία του Νέου, Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Ιστορία των Βαλκανικών Λαών
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Οθωμανική Ιστορία
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία (Γεωγραφίες και Κοινωνίες)
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου
[3] [ΒΥ] Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες
---------------------------------

 

Untitled Document
Σύνολο=9
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
112 -ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1 13.62 14125 500 160 0 4 0 εδώ Inf Math OS
110 -ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 1 11.35 12614 192 212 0 4 0 εδώ Inf Math OS
177 -ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΘΕΣ 1 9.08 10550 400 112 1 4 0 εδώ Inf Math
114 -ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΙ 1 10.22 10354 78 220 0 4 0 εδώ Inf Math OS
116 -ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΚΡΗ 1 9.08 9425 300 150 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1284 -ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 1 9.08 9060 240 121 1 4 0 εδώ Inf Math OS
104 -ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΠΕΛ 1 9.65 9035 -415 110 0 4 0 εδώ Inf Math OS
145 -ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΠΑ 1 9.08 8540 120 110 0 4 0 εδώ Inf Math OS
108 -ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 1 9.08 8440 -180 180 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 1375 2 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 5685 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή το 2020
ΟΜΑΔΑ Ι
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
ΟΜΑΔΑ ΙΙ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

Πτυχίο Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας − Αρχαιολογίας − Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (με κατεύθυνση Ιστορίας ή Αρχαιολογίας) ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Πατρών) ή Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών (Πελοποννήσου) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Πτυχίο Φιλοσοφίας ή  Ιστορίας Αρχαιολογίας ή Κλασσικών Σπουδών ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κύπρου

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 2ΓΕ/2023 του ΑΣΕΠ/  ΦΕΚ 4/20.2.2023/τ.ΑΣΕΠ,  υποβλήθηκαν συνολικά 115.696 αιτήσεις.

2023 Οι προτιμήσεις ανά ΠΕ

Πρωταθλητές οι Φιλόλογοι (ΠΕ02) με 35.2017 δηλώσεις !!! ακολουθούν ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ, ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Τελαυταία τροποποίηση 10 Δεκεμβρίου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 28 Νοεμβρίου, 2016

 

Τελαυταία τροποποίηση 16 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 5 Ιουλίου, 2017