ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

Last updated on June 26th, 2019 at 12:58 pm

[1286][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας προέκυψε από τη μετονομασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και τη συγχώνευσή του με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4610/2019, (άρθρο 36, §2, εδάφιο 2.αα.). Θα δεχτεί φοιτητές για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Οι επιτυχόντες θα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν κατεύθυνση εντός του Τμήματος, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών και τον Κανονισμό του Τμήματος που συντάσσονται τώρα.

Οι σπουδές στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας είναι τετραετείς (οκτώ εξάμηνα) και οι πτυχιούχοι πιστώνονται με 240 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Το Τμήμα προσφέρει ήδη μεταπτυχιακές σπουδές, οι οποίες θα εμπλουτιστούν και με αντικείμενα στο πεδίο της Κοινωνικής Εργασίας.

Το Τμήμα έχει συμβάσεις με πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ με σκοπό τη φοιτητική κινητικότητα. Έτσι, υποδέχεται κάθε χρόνο ένα σημαντικό αριθμό αλλοδαπών φοιτητών ενώ, αντίστοιχα, αρκετοί φοιτητές του Τμήματος πραγματοποιεί ένα μέρος των σπουδών τους σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας παρέχει τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτιση των φοιτητών του για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Για το σκοπό αυτό η εκπαίδευση που παρέχεται στο Τμήμα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αναλύουν, να ερευνούν και να αντιμετωπίζουν με επιστημονικό τρόπο τα ζητήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την παιδεία γενικότερα, και τους μαθητές και το σχολείο ειδικότερα.

Προγράμματα σπουδών

Προπτυχιακά Προγράμματα:

Το Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο αναθεωρείται τώρα, προβλέπει δύο κατευθύνσεις, οι οποίες θα καταλήγουν σε διακριτό πτυχίο:
Α. Κατεύθυνση Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης, η οποία θα χορηγεί πτυχίο Δασκάλου, όπως τα αντίστοιχα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης της χώρας
Β. Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας, η οποία θα χορηγεί πτυχίο Κοινωνικού Λειτουργού, όπως τα αντίστοιχα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας της χώρας.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com