ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
Κωδικός : 1286
Ίδρυμα: ΠΑΠΑΤ
Site: https://www.edu-sw.upatras.gr/
1o Έτος Λειτουργίας : 2019
Επ. Πεδίο/α: 1&2&3&4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕT (2024) : 12.47
EBET 2021- 2024 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 28 - ΑΡΧ: 26 - ΙΣΤ: 26 - ΛΑΤ: 20
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 29 - ΦΥΣ: 22 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 29
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 29 - ΦΥΣ: 27 - ΧΗΜ: 20 - ΒΙΟ: 24
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 28 - ΜΑΘ: 28 - ΠΛΗ: 24 - ΟΙΚ: 20
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2015- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 18614
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 14344
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 253
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 250
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 225
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 225
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας προέκυψε από τη μετονομασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και τη συγχώνευσή του με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4610/2019, (άρθρο 36, §2, εδάφιο 2.αα.). Θα δεχτεί φοιτητές για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Οι επιτυχόντες θα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν κατεύθυνση εντός του Τμήματος, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών και τον Κανονισμό του Τμήματος που συντάσσονται τώρα.

Οι σπουδές στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας είναι τετραετείς (οκτώ εξάμηνα) και οι πτυχιούχοι πιστώνονται με 240 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Το Τμήμα προσφέρει ήδη μεταπτυχιακές σπουδές, οι οποίες θα εμπλουτιστούν και με αντικείμενα στο πεδίο της Κοινωνικής Εργασίας.

Το Τμήμα έχει συμβάσεις με πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ με σκοπό τη φοιτητική κινητικότητα. Έτσι, υποδέχεται κάθε χρόνο ένα σημαντικό αριθμό αλλοδαπών φοιτητών ενώ, αντίστοιχα, αρκετοί φοιτητές του Τμήματος πραγματοποιεί ένα μέρος των σπουδών τους σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας παρέχει τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτιση των φοιτητών του για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Για το σκοπό αυτό η εκπαίδευση που παρέχεται στο Τμήμα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αναλύουν, να ερευνούν και να αντιμετωπίζουν με επιστημονικό τρόπο τα ζητήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την παιδεία γενικότερα, και τους μαθητές και το σχολείο ειδικότερα.

Προγράμματα σπουδών

Προπτυχιακά Προγράμματα:

Το Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο αναθεωρείται τώρα, προβλέπει δύο κατευθύνσεις, οι οποίες θα καταλήγουν σε διακριτό πτυχίο:
Α. Κατεύθυνση Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης, η οποία θα χορηγεί πτυχίο Δασκάλου, όπως τα αντίστοιχα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης της χώρας
Β. Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας, η οποία θα χορηγεί πτυχίο Κοινωνικού Λειτουργού, όπως τα αντίστοιχα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας της χώρας.

Τελευταία τροποποίηση 31 Αυγούστου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 22 Ιουνίου, 2019 23:31