Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα) ΠΘ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
Κωδικός : 1439
Ίδρυμα: ΠΑΘΕΣ
Επ. Πεδίο/α: 2,4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 8.34
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://ds.uth.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 30 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 30
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 30 - ΟΙΚ: 25
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] Αγγλική Γλώσσα και Τεχνική Ορολογία
[2] [ΒΥ] Αγγλική Γλώσσα και Τεχνική Ορολογία ΙΙ
[4] [ΒΥ] Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων
[2] [ΒΥ] Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων
[2] [ΒΥ] Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
[3] [ΒΥ] Αριθμητική Ανάλυση
[3] [ΒΥ] Γραμμική Άλγεβρα
[2] [ΒΥ] Διακριτά Μαθηματικά
[3] [ΒΥ] Δίκτυα Υπολογιστών Ι
[4] [ΒΥ] Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
[3] [ΒΥ] Δομές Δεδομένων
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
[2] [ΒΥ] Ηλεκτρονική
[4] [ΒΥ] Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός
[6] [ΒΥ] Λειτουργικά Συστήματα
[1] [ΒΥ] Μαθηματική Ανάλυση
[4] [ΒΥ] Οργάνωση Υπολογιστικών Συστημάτων
[2] [ΒΥ] Πιθανότητες και Στατιστική
[3] [ΒΥ] Προχωρημένος προγραμματισμός
[7] [ΒΥ] Πτυχιακή Εργασία
[8] [ΒΥ] Πτυχιακή Εργασία
[3] [ΒΥ] Σήματα και Συστήματα
[4] [ΒΥ] Συστήματα Βάσεων Δεδομένων
[6] [ΒΥ] Τεχνητή Νοημοσύνη και Έμπειρα Συστήματα
[5] [ΒΥ] Τεχνολογία Λογισμικού
[1] [ΒΥ] Φυσική
[5] [ΒΥ] Ψηφιακά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
[4] [ΒΥ] Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
[1] [ΒΥ] Ψηφιακή Σχεδίαση
[5] [ΒΕ] Αρχές Εφοδιαστικής Αλυσίδας
[6] [ΒΕ] Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
[7] [ΒΕ] Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων και Διαδίκτυο των Πραγμάτων
[6] [ΒΕ] Ασύρματες και Κινητές Επικοινωνίες
[6] [ΒΕ] Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων
[8] [ΒΕ] Διασφάλιση Ποιότητας Ψηφιακών Συστημάτων
[6] [ΒΕ] Διδακτική της Τεχνολογίας
[8] [ΒΕ] Διοίκηση Έργων Λογισμικού
[8] [ΒΕ] Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη
[5] [ΒΕ] Ενσωματωμένα Συστήματα
[6] [ΒΕ] Εξόρυξη Γνώσης και Συστήματα Λήψης Αποφάσεων
[6] [ΒΕ] Επεξεργασία Εικόνας και Video
[7] [ΒΕ] Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
[8] [ΒΕ] Επιχειρησιακή Έρευνα
[5] [ΒΕ] Ευρυζωνικές Επικοινωνίες
[8] [ΒΕ] Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στο Περιβάλλον
[6] [ΒΕ] Εφαρμογές Συστημάτων Ακριβείας στην Πρωτογενή Παραγωγή
[7] [ΒΕ] Εφαρμογές Τηλεμετρίας και Τηλεπισκόπησης
[6] [ΒΕ] Εφαρμογές Ψηφιακών Συστημάτων στη Βιομηχανία
[5] [ΒΕ] Εφαρμογές Ψηφιακών Συστημάτων στο Περιβάλλον
[7] [ΒΕ] Θεωρία Γραφημάτων
[7] [ΒΕ] Θεωρία Πληροφορίας
[8] [ΒΕ] Θεωρία Υπολογισμού
[5] [ΒΕ] Μεθοδολογία Έρευνας
[5] [ΒΕ] Μεταγλωττιστές
[7] [ΒΕ] Μετεωρολογία και Ψηφιακά Συστήματα
[5] [ΒΕ] Οικολογία και Αειφορία
[5] [ΒΕ] Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα
[6] [ΒΕ] Παράλληλος Προγραμματισμός
[5] [ΒΕ] Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
[8] [ΒΕ] Ρομποτικά Συστήματα
[5] [ΒΕ] Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
[8] [ΒΕ] Συστήματα Ευφυών Πρακτόρων
[6] [ΒΕ] Συστήματα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
[6] [ΒΕ] Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
[7] [ΒΕ] Σχεδίαση και Προσομοίωση Συστημάτων
[7] [ΒΕ] Σχεδιασμός Συστημάτων Υλικού
[5] [ΒΕ] Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου
[8] [ΒΕ] Τηλεϊατρική και Τηλεκτηνιατρική
[7] [ΒΕ] Ψηφιακά Συστήματα στην Αλιεία
---------------------------------

Παρουσίαση του τμήματος

1439-epagelmatika-dikaiomata

1439-ppt-for-students

Δημιουργήθηκε με το νόμο 4589/2019 και είναι συνέχεια του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Θα λειτουργήσει για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλύπτει όλο το βασικό φάσμα γνώσεων της τεχνολογίας των υπολογιστών και της πληροφορικής, ώστε οι απόφοιτοί του να έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις επαγγελματικές προοπτικές που έχουν και οι απόφοιτοι Τμημάτων συναφών με την πληροφορική, αλλά παρέχει και εξειδίκευση γνώσεων που επιτρέπει στους αποφοίτους αυτούς να αναπτύσσουν καινοτόμα συστήματα για ανερχόμενους τομείς, με μεγάλο οικονομικό αντικείμενο και κοινωνική επίδραση στο κοντινό και απώτερο μέλλον.
Οι σπουδές στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων αποτελούνται από οκτώ (8) εξάμηνα. Στα πρώτα τέσσερα (4) εξάμηνα όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και παρέχονται γνώσεις υποδομής στο αντικείμενο του τμήματος. Σε καθένα από τα επόμενα δύο (2) εξάμηνα, περιλαμβάνονται δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και τέσσερα (4) επιλογής, ενώ σε καθένα από τα τελευταία δύο (2) εξάμηνα περιλαμβάνονται τρία (3) μαθήματα επιλογής και παράλληλη ετήσια εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, παρέχοντας στο φοιτητή γνώσεις επιστημονικής εξειδίκευσης.

Untitled Document
Σύνολο=3
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
262 -ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΠΕΙ 2,4 12.54 16260 620 194 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1439 -ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΘΕΣ 2,4 8.36 10080 610 280 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1519 -ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) ΠΑΠΕΛ 2,4 8.36 9080 272 200 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 674 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 7180 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Προσοχή: Το Τμήμα θα δυσκολέψει πολύ τους υποψηφίους που προέρχονται από την Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής.