ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)
Κωδικός : 1546
Ίδρυμα: ΠΔΜ
Site: https://ba.uowm.gr/
Επ. Πεδίο/α: 4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 8.34
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΜΑΘ: 20 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 35
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 11350
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 7750
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 320
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 320
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 256
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 269
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 210
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 17310
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 8560
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 32
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Κατευθύνσεις:
# Διοίκηση Επιχειρήσεων
# Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
# Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

Στο 7ο & 8ο εξάμηνο υπάρχουν τρεις κατευθύνσεις

1) Διοίκηση Επιχειρήσεων
2) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
3) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Νέα Τμήματα)
Untitled Document
Σύνολο=4

Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
669 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΔΑ 4 12.54 12010 450 350 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1427 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΘΕΣ 4 9.41 9060 -85 330 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1601 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙΠΑΕ 4 8.36 8600 125 253 3 4 0 εδώ Inf Math OS
1546 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΠΔΜ 4 8.36 7750 -520 320 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 1253 3 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 4260 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Τελαυταία τροποποίηση 11 Αυγούστου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 14 Οκτωβρίου, 2020