Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιά) (155)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Κωδικός : 155
Ίδρυμα: ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
Επ. Πεδίο/α: 2,4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.2
ΕΒΕ (2022) : 12.54
Μετεγγραφή: NAI
Site: https://bankfin.unipi.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/2475/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2022 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Πορτιμήσεις Επιτυχόντων 2022 : Εδώ
Συνολικές Πορτιμήσεις Υποψηφίων 2022 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 25
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ I
[2] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ II
[3] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ III
[4] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ IV
[7] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ VII
[0] [ΒΥ] ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
[4] [ΒΥ] ΑΡΧΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
[8] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ
[7] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
[5] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
[0] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[0] [ΒΥ] ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[8] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
[1] [ΒΥ] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
[0] [ΒΥ] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
[1] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
[2] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
[3] [ΒΥ] ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
[1] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
[2] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
[6] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
[0] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
[0] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
[6] [ΒΥ] ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
[7] [ΒΥ] ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
[3] [ΒΥ] ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
[4] [ΒΥ] ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
[0] [ΒΥ] ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
[1] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
[2] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
[0] [ΒΥ] ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ
[0] [ΒΥ] ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ
[0] [ΒΥ] ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
[0] [ΒΥ] ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
[0] [ΒΥ] ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[4] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
[4] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[6] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
[3] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
[0] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι
[0] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ
---------------------------------

Στο siteτου τμήματος αναφέρεται:
Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής δημιουργήθηκε το 1989 με το Π.Δ. 377.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράμματος που το κάνουν να ξεχωρίζει, είναι ότι δίνει κυρίως έμφαση στον ρόλο του οικονομικού διευθυντή της σύγχρονης επιχείρησης, στην οργάνωση των τραπεζικών υπηρεσιών, στην ανάλυση των χρηματαγορών, στην λειτουργία επενδυτικών τραπεζικών οργανισμών, στην διεθνή τραπεζική, στη χρησιμοποίηση μικροϋπολογιστών κ.λ.π.
Οι πτυχιούχοι του τμήματος εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ09