Κοινωνικής Πολιτικής [159]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 159
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ
Site: http://www.koinpolpanteion.gr/
Επ. Πεδίο/α: 1&4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 8.34
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΑΡΧ: 20 - ΙΣΤ: 30 - ΛΑΤ: 20
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΜΑΘ: 20 - ΠΛΗ: 20 - ΟΙΚ: 30
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 15270
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 12760
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 159
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 159
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 127
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 127
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 14180
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 10590
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 16
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
[1] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
[1] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
[1] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ Ι
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
[2] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ι
[2] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[3] [ΒΥ] ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
[3] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
[3] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι : ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
[4] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
[4] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
[4] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
[4] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
[5] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
[5] [ΒΥ] ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
[5] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
[5] [ΒΥ] Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
[5] [ΒΥ] ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
[5] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι :ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
[5] [ΒΥ] ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
[5] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
[5] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
[5] [ΒΥ] ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ
[5] [ΒΥ] ΦΥΛO ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
[6] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑ
[6] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
[6] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
[6] [ΒΥ] ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
[6] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
[6] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
[6] [ΒΥ] ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
[7] [ΒΥ] ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
[7] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
[7] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ : SPSS I
[7] [ΒΥ] ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
[8] [ΒΥ] ΑΣΤIKH ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[8] [ΒΥ] ΘΕΣΜΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
[8] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΑΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
[8] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: SPSS II
[8] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
[8] [ΒΥ] ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
---------------------------------

Η φιλοσοφία των προπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα αποβλέπει στο:

 • να εξοπλίσει τους/τις φοιτητές/τριες με τις ουσιαστικές γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτεί η επιστημονική επάρκεια και η επαγγελματική τους ένταξη,
 • να τους βοηθήσει να καλλιεργήσουν μία ολοκληρωμένη αντίληψη για το επιστημονικό ήθος, την κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία που οφείλουν να χαρακτηρίζουν τον επιστήμονα κοινωνικής πολιτικής.

Αυτή η επιδίωξη διατρέχει το σύνολο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος και αποτυπώνεται τόσο στην οργάνωση των μαθημάτων όσο και στις εν γένει δραστηριότητές του. 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι προσαρμοσμένο στη σύγχρονη πραγματικότητα και την προσεγγίζει σε όλα τα επίπεδα, στις μίκρο- και μάκρο-αναλύσεις των κοινωνικών προβλημάτων, την τοπική, εθνική και διεθνή διάσταση των κοινωνικών φαινομένων και των εφαρμοσμένων πολιτικών. 

Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην απόκτηση:

 • γενικών γνώσεων στις κοινωνικές επιστήμες,
 • ειδικών γνώσεων σε επιμέρους πεδία της κοινωνικής πολιτικής.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών που εξοπλίζει τον/την φοιτητή/τρια τόσο με τις θεωρητικές όσο και με τις εφαρμοσμένες γνώσεις που θα του επιτρέψουν να κάνει μία σωστά προσανατολισμένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Αυτό το χαρακτηριστικό του προγράμματος αποτυπώνεται στη λειτουργική διάρθρωσή του, στη διάκριση των μαθημάτων σε υποχρεωτικά και επιλογής, σε μαθήματα κορμού και μαθήματα πεδίων. Η ποικιλία συνδυασμών επιτρέπει στο/στην φοιτητή/τρια να διαμορφώσει το δικό του/της πρόγραμμα σπουδών και να το προσαρμόσει στις δικές του/της ανάγκες, προτιμήσεις και προοπτικές. 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το πρόγραμμα σπουδών αναμορφώθηκε προκειμένου να προσαρμοστεί στις αλλαγές που συντελούνται στον ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χώρο και στις ανάγκες των φοιτητών/τριών. Οι νέες αλλαγές θα ισχύουν για τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες (όσοι/ες γράφονται για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018) ενώ όσοι/ες είναι ήδη εγγεγραμμένοι/ες φοιτητές/τριες, θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με το υφιστάμενο πρόγραμμα σπουδών.

Πατήστε εδώ για τον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών.

Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας για την πρακτική άσκηση για το ακ. έτος 2029-2020.

Επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων

Το πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής παρέχει μεγάλο φάσμα επαγγελματικών δυνατοτήτων στους κατόχους του. Χάρη στο ευρύ υπόβαθρο που προσφέρεται, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε πολλούς κλάδους του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις Α.Σ.Ε.Π. α) για το δημόσιο, β) για να προσληφθούν ως καθηγητές/τριες στη δημόσια εκπαίδευση (ως Π.Ε. 10 Κοινωνιολόγοι). Επίσης, έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, στην οποία παρέχεται εκπαίδευση στην κατεύθυνση της κοινωνικής διοίκησης. Οι επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων του Τμήματος ενισχύονται περισσότερο μέσα από τη διευρυμένη κλίμακα επιλογής προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών για εμβάθυνση σε ειδικότερα πεδία της κοινωνικής πολιτικής και γενικότερα των κοινωνικών επιστημών. Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν:

 • σε δημόσια ή ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα,
 • σε ινστιτούτα των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης,
 • σε οργανισμούς και γραφεία μελετών,
 • σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας,
 • σε Διοικητικές Περιφέρειες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
 • σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου,
 • σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς,
 • σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών με αρμοδιότητες σε θέματα κοινωνικής προστασίας και παρέμβασης,
 • σε ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με την εκπόνηση, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικού σχεδιασμού και κοινωνικής ανάπτυξης,
 • στα τμήματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (πολιτικές προσωπικού, εργασιακές σχέσεις, επαγγελματική κατάρτιση, υγιεινή και ασφάλεια, κοινωνική ασφάλιση κ.λπ.) δημόσιων και ιδιωτικών φορέων,
 • στην εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική.

Αντίστοιχα Τμήματα
[343] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[159] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

Τελαυταία τροποποίηση 18 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 7 Σεπτεμβρίου, 2017