ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ [160]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
Κωδικός : 160
Ίδρυμα: ΔΠΘ
Site: http://www.psed.duth.gr
Επ. Πεδίο/α: 1&2&3&4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 8.34
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΑΡΧ: 25 - ΙΣΤ: 25 - ΛΑΤ: 25
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΒΙΟ: 25
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 25
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 15375
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 10925
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 240
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 238
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 190
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 196
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 17580
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 15190
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 24
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία
[0] [ΒΥ] Εξέλιξη παιδαγωγικής σκέψης
[0] [ΒΥ] Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της παιδικής ηλικίας
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στη φιλοσοφία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην ψυχολογία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης
[1] [ΒΥ] Λαϊκή αφηγηματολογία
[1] [ΒΥ] Νεοελληνική ιστορία
[1] [ΒΥ] Φροντιστήριο ξένης γλώσσας Ι - Γερμανικά
[1] [ΒΥ] Φροντιστήριο ξένης γλώσσας Ι -Γαλλικά
[2] [ΒΥ] Αρχές της επιστήμης των υπολογιστών ΙΙ
[2] [ΒΥ] Βασικές έννοιες μαθηματικών
[2] [ΒΥ] Γνωστική Ψυχολογία
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην κοινωνιολογία
[2] [ΒΥ] Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη
[2] [ΒΥ] Ιστορία και δομή της ελληνικής γλώσσας
[2] [ΒΥ] Λαϊκός πολιτισμός
[2] [ΒΥ] Φροντιστήριο ξένης γλώσσας ΙΙ - Γαλλικά
[2] [ΒΥ] Φροντιστήριο ξένης γλώσσας ΙΙ - Γερμανικά
[3] [ΒΥ] Ανατρεπτικές αφηγήσεις της παιδικής ηλικίας
[3] [ΒΥ] Γεωμετρικές έννοιες
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στη μουσειοπαιδαγωγική
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία
[3] [ΒΥ] Η εκπαίδευση στο ελληνικό κράτος (1830-1989)
[3] [ΒΥ] Ιστορία της Τέχνης
[3] [ΒΥ] Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας Ι
[3] [ΒΥ] Πρακτική κατάρτιση Α1
[3] [ΒΥ] Σύγχρονη διδακτική: βασικές έννοιες και προτάσεις εφαρμογής
[3] [ΒΥ] Φροντιστήριο ξένης γλώσσας ΙΙΙ - Γερμανικά
[3] [ΒΥ] Φροντιστήριο ξένης γλώσσας ΙΙΙ- Γαλλικά
[3] [ΒΥ] Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού Ι
[4] [ΒΥ] Αξιολόγηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στην εκπαίδευση
[4] [ΒΥ] Διαπολιτισμική εκπαίδευση
[4] [ΒΥ] Διδακτική της ελληνικής γλώσσας
[4] [ΒΥ] Έθιμα στον κύκλο του χρόνου
[4] [ΒΥ] Η ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας
[4] [ΒΥ] Κείμενα φιλοσοφικού - παιδαγωγικού προβληματισμού
[4] [ΒΥ] Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση
[4] [ΒΥ] Πληροφορική στην εκπαίδευση
[4] [ΒΥ] Πρακτική κατάρτιση Α2
[4] [ΒΥ] Σύγχρονη ελληνική παιδική λογοτεχνία
[4] [ΒΥ] Τα αντικείμενα και εμείς: εισαγωγή στις θεωρίες του υλικού πολιτισμού
[4] [ΒΥ] Φροντιστήριο ξένης γλώσσας IV - Γαλλικά
[4] [ΒΥ] Φροντιστήριο ξένης γλώσσας IV - Γερμανικά
[4] [ΒΥ] Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού ΙΙ
[4] [ΒΥ] Ψυχολογία της υγείας
[5] [ΒΥ] Γραμματισμός στα ΜΜΕ
[5] [ΒΥ] Διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών στην προσχολική ηλικία
[5] [ΒΥ] Ειδική Αγωγή Ι
[5] [ΒΥ] Ζητήματα μουσειολογίας
[5] [ΒΥ] Μελέτη και κατανόηση της οικογενειακής ζωής
[5] [ΒΥ] Ομαδοσυνεργατικές μορφές μάθησης στην προσχολική εκπαίδευση
[5] [ΒΥ] Ποίηση του 20ου αιώνα
[5] [ΒΥ] Πολυμέσα και δίκτυα στην προσχολική εκπαίδευση
[5] [ΒΥ] Πρακτική κατάρτιση Α3
[5] [ΒΥ] Σεξουαλικότητα και υγεία
[6] [ΒΥ] Αγωγή υγείας στην προσχολική εκπαίδευση
[6] [ΒΥ] Ειδική Αγωγή ΙΙ
[6] [ΒΥ] Εκπαιδευτικές καινοτομίες και επιχειρηματικότητα Ι
[6] [ΒΥ] Έννοιες φυσικών επιστημών για την προσχολική εκπαίδευση
[6] [ΒΥ] Εφαρμοσμένη μουσειοπαιδαγωγική
[6] [ΒΥ] Κοινωνικές οργανώσεις και διαχείριση κρίσεων
[6] [ΒΥ] Κοινωνική ψυχολογία
[6] [ΒΥ] Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΙΙ
[6] [ΒΥ] Μεθοδολογία εκαιδευτικής έρευνας ΙΙ
[6] [ΒΥ] Νεότερη και σύγχρονη ιστορία της Ευρωπαϊκής κοινωνίας
[6] [ΒΥ] Παιδαγωγική και παιχνίδι στην προσχολική εκπαίδευση
[6] [ΒΥ] Περιγραφική Στατιστική
[6] [ΒΥ] Πρακτική κατάρτιση Α4
[6] [ΒΥ] Σχεδιασμός - εφαρμογή - αξιολόγηση διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
[7] [ΒΥ] Γραμματισμός στις τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας
[7] [ΒΥ] Εκπαιδευτικές καινοτομίες και επιχειρηματικότητα ΙΙ
[7] [ΒΥ] Θρησκεία και εκπαίδευση σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες
[7] [ΒΥ] Οι διομαδικές σχέσεις στην κοινωνική ψυχολογία
[7] [ΒΥ] Οικογενειακή δυναμική και κοινωνική δομή
[7] [ΒΥ] Παιδί και γεγονότα ζωής
[7] [ΒΥ] Περιβαλλοντική εκπαίδευση, αειφορία και αειφόρος ανάπτυξη
[7] [ΒΥ] Πρακτική κατάρτιση Α5
[7] [ΒΥ] Σύγχρονα θέματα ειδικής αγωγής
[7] [ΒΥ] Σύγχρονες τάσεις παιδαγωγικής
[7] [ΒΥ] Σύγχρονη φιλοσοφική ανθρωπολογία
[7] [ΒΥ] Σχολείο και πολυπολιτισμική κοινωνία
[7] [ΒΥ] Τα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία και οι αναγνώσεις τους
[7] [ΒΥ] Υπολογιστικά περιβάλλοντα διαχείρισης και ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων
[8] [ΒΥ] Διακειμενικότητα - Διασκευές λογοτεχνικών κειμένων για παιδιά
[8] [ΒΥ] Θέματα διαπολιτισμικής κοινωνικής ψυχολογίας
[8] [ΒΥ] Μυθιστόρημα μαθητείας
[8] [ΒΥ] Παιδαγωγική συμβουλευτική
[8] [ΒΥ] Περιβαλλοντικά θέματα και η διδασκαλία τους
[8] [ΒΥ] Ποιοτικές προσεγγίσεις στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
[8] [ΒΥ] Φιλοσοφία της παιδείας
[8] [ΒΥ] Ψυχοπαθολογία του παιδιού ΙΙ
---------------------------------

Αντίστοιχα Τμήματα για Μετεγγραφή (9)

Untitled Document
Σύνολο=9
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
154 -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 8.36 15250 575 119 0 4 0 εδώ Inf Math OS
134 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1&2&3&4 8.36 14175 550 150 0 4 0 εδώ Inf Math
136 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 1&2&3&4 8.36 12940 520 172 2 4 0 εδώ Inf Math OS
166 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΘΕΣ 1&2&3&4 8.36 12600 550 152 2 4 0 εδώ Inf Math
156 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΙ 1&2&3&4 10.45 12170 525 279 3 4 0 εδώ Inf Math
158 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΚΡΗ 1&2&3&4 10.45 11920 560 190 2 4 0 εδώ Inf Math OS
341 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΔΜ 1&2&3&4 10.45 11150 700 222 2 4 0 εδώ Inf Math OS
160 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ 1&2&3&4 8.36 10925 600 240 2 4 0 εδώ Inf Math
162 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΑΙΓ 1&2&3&4 8.36 10300 450 323 3 4 0 εδώ Inf Math
Σύνολο: 1847 16 1 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 4950 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

[154] ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ
[134] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ
[136] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[160] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[162] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[156] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[341] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
[166] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[158] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

Σκοπός
Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, σε νοσοκομεία, σε ιδρύματα φροντίδας για το παιδί, σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί, σε δικό τους νηπιαγωγείο..

Κλάδος ΠΕ 60 Νηπιαγωγών:

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (κωδ. 6001) ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (κωδ. 6002) ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (κωδ. 6003) ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (κωδ. 6004) ή Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (κωδ. 6005) ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών (κωδ. 6006) ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (κωδ. 6007) ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης (κωδ. 6008), ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών (κωδ. 6009) ή πτυχίο των τμημάτων εκπαίδευσης νηπιαγωγών (κωδ. 6010), που λειτούργησαν στις παιδαγωγικές Ακαδημίες, της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστημών της Αγωγής – Προδημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 6011). Ειδικότεραγια τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ. 299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

ΑΣΕΠ

Στο τελευταίο διαγωνισμό (2008) του ΑΣΕΠ προκηρύχθηκαν 600 θέσεις. Για κάθε θέση υπήρχαν 12 υποψήφιοι (1:12)

Τελαυταία τροποποίηση 7 Νοεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 4 Οκτωβρίου, 2017

Τελαυταία τροποποίηση 4 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 4 Οκτωβρίου, 2017