ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ [160]

[160] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

;

Last updated on October 23rd, 2019 at 09:21 pm

Αντίστοιχα Τμήματα για Μετεγγραφή (9)

Untitled Document #####
Σύνολο συναφών (όχι απαραίτητα αντίστοιχων) τμημάτων: 9
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ Β.2021 ΜετΒ Ε.2021 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ ΓΠΒ
154 -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 1,2,3,4 15006 -344 130 0 4 0 Inf Math OS εδώ
134 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1,2,3,4 14311 36 161 0 4 0 Inf Math εδώ
136 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 1,2,3,4 12487 162 250 0 4 0 Inf Math εδώ
166 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1,2,3,4 12176 76 154 0 4 0 Inf Math εδώ
156 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1,2,3,4 11566 191 276 0 4 0 Inf Math εδώ
158 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 1,2,3,4 10803 203 188 0 4 0 Inf Math OS εδώ
341 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1,2,3,4 10719 519 220 32 4 0 Inf Math OS εδώ
160 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ 1,2,3,4 10339 414 238 28 4 0 Inf Math εδώ
162 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 1,2,3,4 9785 535 320 32 4 0 Inf Math εδώ
Σύνολα : (sep4u.gr) # # # # 1937 92 5 % # # # # #
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων:
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Β=Βάση/Ε=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΠΒ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2021 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
#####

[154] ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ
[134] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ
[136] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[160] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[162] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[156] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[341] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
[166] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[158] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

Σκοπός
Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, σε νοσοκομεία, σε ιδρύματα φροντίδας για το παιδί, σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί, σε δικό τους νηπιαγωγείο..

Κλάδος ΠΕ 60 Νηπιαγωγών:

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (κωδ. 6001) ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (κωδ. 6002) ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (κωδ. 6003) ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (κωδ. 6004) ή Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (κωδ. 6005) ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών (κωδ. 6006) ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (κωδ. 6007) ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης (κωδ. 6008), ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών (κωδ. 6009) ή πτυχίο των τμημάτων εκπαίδευσης νηπιαγωγών (κωδ. 6010), που λειτούργησαν στις παιδαγωγικές Ακαδημίες, της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστημών της Αγωγής – Προδημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 6011). Ειδικότεραγια τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ. 299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

ΑΣΕΠ

Στο τελευταίο διαγωνισμό (2008) του ΑΣΕΠ προκηρύχθηκαν 600 θέσεις. Για κάθε θέση υπήρχαν 12 υποψήφιοι (1:12)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=92
0 εξ -Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία
0 εξ -Εξέλιξη παιδαγωγικής σκέψης
0 εξ -Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της παιδικής ηλικίας
1 εξ -Εισαγωγή στη φιλοσοφία
1 εξ -Εισαγωγή στην ψυχολογία
1 εξ -Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης
1 εξ -Λαϊκή αφηγηματολογία
1 εξ -Νεοελληνική ιστορία
1 εξ -Φροντιστήριο ξένης γλώσσας Ι – Γερμανικά
1 εξ -Φροντιστήριο ξένης γλώσσας Ι -Γαλλικά
2 εξ -Αρχές της επιστήμης των υπολογιστών ΙΙ
2 εξ -Βασικές έννοιες μαθηματικών
2 εξ -Γνωστική Ψυχολογία
2 εξ -Εισαγωγή στην κοινωνιολογία
2 εξ -Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη
2 εξ -Ιστορία και δομή της ελληνικής γλώσσας
2 εξ -Λαϊκός πολιτισμός
2 εξ -Φροντιστήριο ξένης γλώσσας ΙΙ – Γαλλικά
2 εξ -Φροντιστήριο ξένης γλώσσας ΙΙ – Γερμανικά
3 εξ -Ανατρεπτικές αφηγήσεις της παιδικής ηλικίας
3 εξ -Γεωμετρικές έννοιες
3 εξ -Εισαγωγή στη μουσειοπαιδαγωγική
3 εξ -Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία
3 εξ -Η εκπαίδευση στο ελληνικό κράτος (1830-1989)
3 εξ -Ιστορία της Τέχνης
3 εξ -Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας Ι
3 εξ -Πρακτική κατάρτιση Α1
3 εξ -Σύγχρονη διδακτική: βασικές έννοιες και προτάσεις εφαρμογής
3 εξ -Φροντιστήριο ξένης γλώσσας ΙΙΙ – Γερμανικά
3 εξ -Φροντιστήριο ξένης γλώσσας ΙΙΙ- Γαλλικά
3 εξ -Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού Ι
4 εξ -Αξιολόγηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στην εκπαίδευση
4 εξ -Διαπολιτισμική εκπαίδευση
4 εξ -Διδακτική της ελληνικής γλώσσας
4 εξ -Έθιμα στον κύκλο του χρόνου
4 εξ -Η ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας
4 εξ -Κείμενα φιλοσοφικού – παιδαγωγικού προβληματισμού
4 εξ -Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση
4 εξ -Πληροφορική στην εκπαίδευση
4 εξ -Πρακτική κατάρτιση Α2
4 εξ -Σύγχρονη ελληνική παιδική λογοτεχνία
4 εξ -Τα αντικείμενα και εμείς: εισαγωγή στις θεωρίες του υλικού πολιτισμού
4 εξ -Φροντιστήριο ξένης γλώσσας IV – Γαλλικά
4 εξ -Φροντιστήριο ξένης γλώσσας IV – Γερμανικά
4 εξ -Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού ΙΙ
4 εξ -Ψυχολογία της υγείας
5 εξ -Γραμματισμός στα ΜΜΕ
5 εξ -Διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών στην προσχολική ηλικία
5 εξ -Ειδική Αγωγή Ι
5 εξ -Ζητήματα μουσειολογίας
5 εξ -Μελέτη και κατανόηση της οικογενειακής ζωής
5 εξ -Ομαδοσυνεργατικές μορφές μάθησης στην προσχολική εκπαίδευση
5 εξ -Ποίηση του 20ου αιώνα
5 εξ -Πολυμέσα και δίκτυα στην προσχολική εκπαίδευση
5 εξ -Πρακτική κατάρτιση Α3
5 εξ -Σεξουαλικότητα και υγεία
6 εξ -Αγωγή υγείας στην προσχολική εκπαίδευση
6 εξ -Ειδική Αγωγή ΙΙ
6 εξ -Εκπαιδευτικές καινοτομίες και επιχειρηματικότητα Ι
6 εξ -Έννοιες φυσικών επιστημών για την προσχολική εκπαίδευση
6 εξ -Εφαρμοσμένη μουσειοπαιδαγωγική
6 εξ -Κοινωνικές οργανώσεις και διαχείριση κρίσεων
6 εξ -Κοινωνική ψυχολογία
6 εξ -Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΙΙ
6 εξ -Μεθοδολογία εκαιδευτικής έρευνας ΙΙ
6 εξ -Νεότερη και σύγχρονη ιστορία της Ευρωπαϊκής κοινωνίας
6 εξ -Παιδαγωγική και παιχνίδι στην προσχολική εκπαίδευση
6 εξ -Περιγραφική Στατιστική
6 εξ -Πρακτική κατάρτιση Α4
6 εξ -Σχεδιασμός – εφαρμογή – αξιολόγηση διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
7 εξ -Γραμματισμός στις τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας
7 εξ -Εκπαιδευτικές καινοτομίες και επιχειρηματικότητα ΙΙ
7 εξ -Θρησκεία και εκπαίδευση σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες
7 εξ -Οι διομαδικές σχέσεις στην κοινωνική ψυχολογία
7 εξ -Οικογενειακή δυναμική και κοινωνική δομή
7 εξ -Παιδί και γεγονότα ζωής
7 εξ -Περιβαλλοντική εκπαίδευση, αειφορία και αειφόρος ανάπτυξη
7 εξ -Πρακτική κατάρτιση Α5
7 εξ -Σύγχρονα θέματα ειδικής αγωγής
7 εξ -Σύγχρονες τάσεις παιδαγωγικής
7 εξ -Σύγχρονη φιλοσοφική ανθρωπολογία
7 εξ -Σχολείο και πολυπολιτισμική κοινωνία
7 εξ -Τα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία και οι αναγνώσεις τους
7 εξ -Υπολογιστικά περιβάλλοντα διαχείρισης και ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων
8 εξ -Διακειμενικότητα – Διασκευές λογοτεχνικών κειμένων για παιδιά
8 εξ -Θέματα διαπολιτισμικής κοινωνικής ψυχολογίας
8 εξ -Μυθιστόρημα μαθητείας
8 εξ -Παιδαγωγική συμβουλευτική
8 εξ -Περιβαλλοντικά θέματα και η διδασκαλία τους
8 εξ -Ποιοτικές προσεγγίσεις στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
8 εξ -Φιλοσοφία της παιδείας
8 εξ -Ψυχοπαθολογία του παιδιού ΙΙ;

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com