ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ [160]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
Κωδικός : 160
Ίδρυμα: ΔΠΘ
Επ. Πεδίο/α: 1,2,3,4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 8.34
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.psed.duth.gr
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΑΡΧ: 25 - ΙΣΤ: 25 - ΛΑΤ: 25
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΒΙΟ: 25
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 25
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[6] [ΒΥ] Αγωγή υγείας στην προσχολική εκπαίδευση
[3] [ΒΥ] Ανατρεπτικές αφηγήσεις της παιδικής ηλικίας
[4] [ΒΥ] Αξιολόγηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στην εκπαίδευση
[2] [ΒΥ] Αρχές της επιστήμης των υπολογιστών ΙΙ
[2] [ΒΥ] Βασικές έννοιες μαθηματικών
[3] [ΒΥ] Γεωμετρικές έννοιες
[2] [ΒΥ] Γνωστική Ψυχολογία
[5] [ΒΥ] Γραμματισμός στα ΜΜΕ
[7] [ΒΥ] Γραμματισμός στις τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας
[8] [ΒΥ] Διακειμενικότητα - Διασκευές λογοτεχνικών κειμένων για παιδιά
[4] [ΒΥ] Διαπολιτισμική εκπαίδευση
[4] [ΒΥ] Διδακτική της ελληνικής γλώσσας
[5] [ΒΥ] Διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών στην προσχολική ηλικία
[4] [ΒΥ] Έθιμα στον κύκλο του χρόνου
[5] [ΒΥ] Ειδική Αγωγή Ι
[6] [ΒΥ] Ειδική Αγωγή ΙΙ
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στη μουσειοπαιδαγωγική
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στη φιλοσοφία
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην κοινωνιολογία
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην ψυχολογία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης
[6] [ΒΥ] Εκπαιδευτικές καινοτομίες και επιχειρηματικότητα Ι
[7] [ΒΥ] Εκπαιδευτικές καινοτομίες και επιχειρηματικότητα ΙΙ
[6] [ΒΥ] Έννοιες φυσικών επιστημών για την προσχολική εκπαίδευση
[0] [ΒΥ] Εξέλιξη παιδαγωγικής σκέψης
[6] [ΒΥ] Εφαρμοσμένη μουσειοπαιδαγωγική
[5] [ΒΥ] Ζητήματα μουσειολογίας
[3] [ΒΥ] Η εκπαίδευση στο ελληνικό κράτος (1830-1989)
[4] [ΒΥ] Η ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας
[8] [ΒΥ] Θέματα διαπολιτισμικής κοινωνικής ψυχολογίας
[2] [ΒΥ] Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη
[7] [ΒΥ] Θρησκεία και εκπαίδευση σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες
[2] [ΒΥ] Ιστορία και δομή της ελληνικής γλώσσας
[3] [ΒΥ] Ιστορία της Τέχνης
[4] [ΒΥ] Κείμενα φιλοσοφικού - παιδαγωγικού προβληματισμού
[6] [ΒΥ] Κοινωνικές οργανώσεις και διαχείριση κρίσεων
[6] [ΒΥ] Κοινωνική ψυχολογία
[6] [ΒΥ] Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΙΙ
[0] [ΒΥ] Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της παιδικής ηλικίας
[1] [ΒΥ] Λαϊκή αφηγηματολογία
[2] [ΒΥ] Λαϊκός πολιτισμός
[4] [ΒΥ] Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση
[6] [ΒΥ] Μεθοδολογία εκαιδευτικής έρευνας ΙΙ
[3] [ΒΥ] Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας Ι
[5] [ΒΥ] Μελέτη και κατανόηση της οικογενειακής ζωής
[8] [ΒΥ] Μυθιστόρημα μαθητείας
[1] [ΒΥ] Νεοελληνική ιστορία
[6] [ΒΥ] Νεότερη και σύγχρονη ιστορία της Ευρωπαϊκής κοινωνίας
[7] [ΒΥ] Οι διομαδικές σχέσεις στην κοινωνική ψυχολογία
[7] [ΒΥ] Οικογενειακή δυναμική και κοινωνική δομή
[5] [ΒΥ] Ομαδοσυνεργατικές μορφές μάθησης στην προσχολική εκπαίδευση
[6] [ΒΥ] Παιδαγωγική και παιχνίδι στην προσχολική εκπαίδευση
[8] [ΒΥ] Παιδαγωγική συμβουλευτική
[7] [ΒΥ] Παιδί και γεγονότα ζωής
[8] [ΒΥ] Περιβαλλοντικά θέματα και η διδασκαλία τους
[7] [ΒΥ] Περιβαλλοντική εκπαίδευση, αειφορία και αειφόρος ανάπτυξη
[6] [ΒΥ] Περιγραφική Στατιστική
[4] [ΒΥ] Πληροφορική στην εκπαίδευση
[5] [ΒΥ] Ποίηση του 20ου αιώνα
[8] [ΒΥ] Ποιοτικές προσεγγίσεις στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
[5] [ΒΥ] Πολυμέσα και δίκτυα στην προσχολική εκπαίδευση
[3] [ΒΥ] Πρακτική κατάρτιση Α1
[4] [ΒΥ] Πρακτική κατάρτιση Α2
[5] [ΒΥ] Πρακτική κατάρτιση Α3
[6] [ΒΥ] Πρακτική κατάρτιση Α4
[7] [ΒΥ] Πρακτική κατάρτιση Α5
[5] [ΒΥ] Σεξουαλικότητα και υγεία
[7] [ΒΥ] Σύγχρονα θέματα ειδικής αγωγής
[7] [ΒΥ] Σύγχρονες τάσεις παιδαγωγικής
[3] [ΒΥ] Σύγχρονη διδακτική: βασικές έννοιες και προτάσεις εφαρμογής
[4] [ΒΥ] Σύγχρονη ελληνική παιδική λογοτεχνία
[7] [ΒΥ] Σύγχρονη φιλοσοφική ανθρωπολογία
[6] [ΒΥ] Σχεδιασμός - εφαρμογή - αξιολόγηση διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
[7] [ΒΥ] Σχολείο και πολυπολιτισμική κοινωνία
[4] [ΒΥ] Τα αντικείμενα και εμείς: εισαγωγή στις θεωρίες του υλικού πολιτισμού
[7] [ΒΥ] Τα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία και οι αναγνώσεις τους
[7] [ΒΥ] Υπολογιστικά περιβάλλοντα διαχείρισης και ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων
[8] [ΒΥ] Φιλοσοφία της παιδείας
[4] [ΒΥ] Φροντιστήριο ξένης γλώσσας IV - Γαλλικά
[4] [ΒΥ] Φροντιστήριο ξένης γλώσσας IV - Γερμανικά
[1] [ΒΥ] Φροντιστήριο ξένης γλώσσας Ι - Γερμανικά
[1] [ΒΥ] Φροντιστήριο ξένης γλώσσας Ι -Γαλλικά
[2] [ΒΥ] Φροντιστήριο ξένης γλώσσας ΙΙ - Γαλλικά
[2] [ΒΥ] Φροντιστήριο ξένης γλώσσας ΙΙ - Γερμανικά
[3] [ΒΥ] Φροντιστήριο ξένης γλώσσας ΙΙΙ - Γερμανικά
[3] [ΒΥ] Φροντιστήριο ξένης γλώσσας ΙΙΙ- Γαλλικά
[3] [ΒΥ] Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού Ι
[4] [ΒΥ] Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού ΙΙ
[4] [ΒΥ] Ψυχολογία της υγείας
[8] [ΒΥ] Ψυχοπαθολογία του παιδιού ΙΙ
---------------------------------

Αντίστοιχα Τμήματα για Μετεγγραφή (9)

Untitled Document
Σύνολο=9
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
154 -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 1,2,3,4 8.36 15250 575 119 0 4 0 εδώ Inf Math OS
134 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1,2,3,4 8.36 14175 550 150 0 4 0 εδώ Inf Math
136 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 1,2,3,4 8.36 12940 520 250 0 4 0 εδώ Inf Math OS
166 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΘΕΣ 1,2,3,4 8.36 12600 550 150 0 4 0 εδώ Inf Math
156 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΙ 1,2,3,4 10.45 12170 525 276 0 4 0 εδώ Inf Math
158 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΚΡΗ 1,2,3,4 10.45 11920 560 188 0 4 0 εδώ Inf Math OS
341 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΔΜ 1,2,3,4 10.45 11150 700 220 0 4 0 εδώ Inf Math OS
160 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ 1,2,3,4 8.36 10925 600 238 0 4 0 εδώ Inf Math
162 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΑΙΓ 1,2,3,4 8.36 10300 450 320 0 4 0 εδώ Inf Math
Σύνολο: 1911 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 4950 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

[154] ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ
[134] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ
[136] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[160] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[162] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[156] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[341] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
[166] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[158] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

Σκοπός
Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, σε νοσοκομεία, σε ιδρύματα φροντίδας για το παιδί, σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί, σε δικό τους νηπιαγωγείο..

Κλάδος ΠΕ 60 Νηπιαγωγών:

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (κωδ. 6001) ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (κωδ. 6002) ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (κωδ. 6003) ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (κωδ. 6004) ή Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (κωδ. 6005) ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών (κωδ. 6006) ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (κωδ. 6007) ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης (κωδ. 6008), ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών (κωδ. 6009) ή πτυχίο των τμημάτων εκπαίδευσης νηπιαγωγών (κωδ. 6010), που λειτούργησαν στις παιδαγωγικές Ακαδημίες, της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστημών της Αγωγής – Προδημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 6011). Ειδικότεραγια τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ. 299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

ΑΣΕΠ

Στο τελευταίο διαγωνισμό (2008) του ΑΣΕΠ προκηρύχθηκαν 600 θέσεις. Για κάθε θέση υπήρχαν 12 υποψήφιοι (1:12)