ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙΠΑΕ

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Κωδικός : 1613
Ίδρυμα: ΔΙΠΑΕ
Site: https://nutr.ihu.gr/
Επ. Πεδίο/α: 3
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕT (2023) : 13.97
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 20 - ΧΗΜ: 30 - ΒΙΟ: 30
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 17130
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 13540
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 115
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 115
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 91
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 97
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 42
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 18830
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 17830
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 12
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1985 με το Π.Δ. 561 (ως τμήμα «Διατροφής» του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) και αποτέλεσε το πρώτο τμήμα ανώτατης εκπαίδευσης στον τομέα της Διατροφής & Διαιτολογίας στη χώρα. Εντάσσεται στη σχολή Επιστημών Υγείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ο σκοπός του τμήματος είναι η εκπαίδευση φοιτητών που χρησιμοποιούν, προάγουν και μεταφέρουν μεθόδους, πρακτικές, τεχνικές και σύγχρονη τεχνολογία στις επιστήμες της Διατροφής και τη Διαιτολογία. Με στόχο τη θεωρητική αλλά και την εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών, το τμήμα επικεντρώνεται:

• Στην ανάπτυξη κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου σπουδών και υψηλού επιπέδου εργαστηριακής και πρακτικής άσκησης με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στην εκπαίδευση
• Στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τους φοιτητές ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον
• Στη διεξαγωγή έρευνας στις Επιστήμες Διατροφής και τη Διαιτολογία
• Στην ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα ΑΕΙ και τη συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Διατροφής & της Διαιτολογίας.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΠΣ)
Ο σκοπός του ΠΠΣ είναι να εκπαιδεύει στελέχη σε θέματα που σχετίζονται με:

– την επίδραση της Διατροφής στην ανάπτυξη, διατήρηση και υγεία του ανθρώπινου οργανισμού,
– τη σύσταση, τεχνολογία, επεξεργασία, διακίνηση και νομοθεσία των τροφίμων και
– το σχεδιασμό και την παρασκευή διαιτολογίων για φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις.

Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με το ΦΕΚ 36Α/1989 και μπορούν να εργαστούν άμεσα σε εργασιακούς χώρους όπως Διαιτολογικά γραφεία, Κλινικές, Νοσοκομεία, Αθλητικά κέντρα και Γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αδυνατίσματος, Βιομηχανίες τροφίμων, Εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, Ξενοδοχεία, Εκπαιδευτικά ιδρύματα και Ερευνητικά κέντρα, σε αντικείμενα όπως:

– Κατάρτιση διαιτολογίων και επίβλεψη της εφαρμογής τους
– Μελέτη της θρεπτικής αξίας των τροφίμων
– Κατάρτιση διατροφικής ετικέτας
– Συμμετοχή στην κατάρτιση προδιαγραφών παρασκευής νέων προϊόντων
– Ανάληψη της υπευθυνότητας και επίβλεψη της μαζικής παραγωγής γευμάτων

Το τμήμα συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα ERASMUS, συνεργαζόμενο με ιδρύματα της ΕΕ για ανταλλαγές φοιτητών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ)
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διατροφή και Διαιτολογία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) και επανιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017. Προσφέρει τρεις κατευθύνσεις:

• Μεσογειακή Διατροφή και Τουρισμός
• Αθλητική Διατροφή
• Κλινική Διαιτολογία

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή προηγμένων γνώσεων σε επιστημονικά πεδία που καλύπτουν ανάγκες στις Επιστήμες Διατροφής και τη Διαιτολογία και απευθύνεται σε πτυχιούχους μίας σειράς τμημάτων που άπτονται των επιστημονικών αυτών τομέων.

Σκοπός του ΠΜΣ «Διατροφή και Διαιτολογία» είναι να παρέχει :
• Υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση με εξειδικευμένες γνώσεις που θα εφαρμοστούν στη διαχείριση και στο σχεδιασμό διατροφικών παρεμβάσεων σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο
• Διεπιστημονική εκπαίδευση με σκοπό της βελτίωση της δυνατότητα συνεργασίας με επαγγελματίες άλλων κλάδων του χώρου της Υγείας, του Αθλητισμού, του Τουρισμού αλλά και της βασικής έρευνας
• Την ενίσχυση της έρευνας για την παραγωγή νέας γνώσης και την προαγωγή νέων διεπιστημονικών συνεργασιών στον ευρύτερο χώρο της Διατροφής
• Τη δημιουργία ισχυρού υπόβαθρου στις Επιστήμες Διατροφής και τη Διαιτολογίας για αποφοίτους άλλων επιστημών, προκειμένου οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να στελεχώσουν θέσεις σε νευραλγικούς τομείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και να εργασθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στην ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλα τα πεδία του ΠΜΣ.

ΕΡΕΥΝΑ
Παράλληλα με τον εκπαιδευτικό του ρόλο, στο Τμήμα διεξάγεται υψηλού επιπέδου, διεθνώς αναγνωρισμένη έρευνα στις Επιστήμες Διατροφής & τη Διαιτολογία που θεραπεύει τόσο θεωρητικούς τομείς όσο και εφαρμοσμένα πεδία όπως:

– Μελέτες διατροφικών προσλήψεων όλων των πληθυσμιακών ομάδων υγειών και ασθενών στην Ελλάδα.
– Ανάλυση διατροφικών προσλήψεων και ανθρωπομετρικών μετρήσεων των εφήβων αλλά και του συνόλου του πληθυσμού συναρτήσει δημογραφικών δεδομένων.
– Μελέτη των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών και των διατροφικών συνηθειών/προσλήψεων των Ελλήνων αθλητών
– Παιδική Παχυσαρκία: καταγραφή, παρακολούθηση (ευρωπαϊκό πρόγραμμα COSI).
– Συμβουλευτική σε θέματα διατροφικών ισχυρισμών και ισχυρισμών υγείας
– Εκτίμηση θρεπτικής κατάστασης ασθενών
– Εξατομικευμένη διατροφή(Personalised Nutrition)
– Εφαρμογή μεθοδολογιών χρωματογραφίας / φασματογραφίας μάζας ( LC/MS ) σε τρόφιμα (Foodomics).
– Πολυπαραμετρική ανάλυση τροφίμων.
– Διαμόρφωση πινάκων σύνθεσης θρεπτικών συστατικών ελληνικών τροφίμων.
– Συμβουλευτική σε θέματα διατροφικής ετικέτας
– Αναπτυξιακά προγράμματα προσδιορισμού της κατανάλωσης συμπληρωμάτων διατροφής
– Μοριακή ποικιλότητα μικροοργανισμών σε συμπληρώματα διατροφής.
– Προσδιορισμός αντιοξειδωτικής ικανότητας τροφίμων.
– Προσδιορισμός αντιμικροβιακής δράσης.
– Βιοδείκτες για το οξειδωτικό στρες.

Οι ερευνητικές του δραστηριότητες υποστηρίζονται και από θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια, ενώ για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων διοργανώνει ανά διετία επιστημονικό συνέδριο.

Τελαυταία τροποποίηση 31 Αυγούστου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 14 Ιουλίου, 2019