ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙΠΑΕ

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)
Κωδικός : 1626
Ίδρυμα: ΔΙΠΑΕ
Επ. Πεδίο/α: 2,4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 9.10
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Ειδικό Μάθημα (EM) : ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Συντελεστής Βαρύτητας (EM) : 10
Συντελεστής Βαρύτητας 2 (EM2) : 10
Μετεγγραφή: NAI
Site: https://ia.ihu.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 25
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής προέκυψε από την ένταξη στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων το οποίο λειτουργεί εδώ και μία δεκαετία.

Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστήμης της θεωρίας και της πρακτικής της Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων, τόσο με αναλογικά όσο και με ψηφιακά μέσα, με παράλληλη ανάπτυξη των εφαρμοσμένων τεχνών, και του σχεδιασμού (design) επίπλου, βιομηχανικών και διακοσμητικών αντικειμένων τα οποία συγκροτούν τον εσωτερικό χώρο.

Στόχος του Τμήματος είναι να αναπτύξει την κριτική σκέψη, την ερευνητική ικανότητα, και την εικαστική και τεχνική επιστημονική κατάρτιση για την μελέτη και υλοποίηση ενός σχεδιασμένου χώρου ο οποίος αποτελεί την έκφραση της ενότητας των τεχνών με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο.

Το πρόγραμμα σπουδών δομείται με μαθήματα θεωρίας και μαθήματα σύνθεσης (θεωρίας & πράξης), στα οποία η θεωρία με την πράξη αποτελούν μια αδιαχώριστη ενότητα. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με αρχιτεκτονικές, ιστορικές, θεωρητικές και εικαστικές προσεγγίσεις και εφαρμογή αναλογικών και ψηφιακών μεθόδων μελέτης και παρουσίασης ενός αρχιτεκτονικού έργου, ψηφιακές αναπαραγωγές του εσωτερικού χώρου, εφαρμογές πολυμέσων και καινοτόμες διαδραστικές ψηφιακές εφαρμογές.

Τελαυταία τροποποίηση 4 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 14 Ιουλίου, 2019