ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Κωδικός : 1652
Ίδρυμα: ΕΛΜΕΠΑ
Site: https://www.hmu.gr/sw/
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.00
ΕΒΕT (2023) : 11.78
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΑΡΧ: 25 - ΙΣΤ: 25 - ΛΑΤ: 25
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 19075
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 13850
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 157
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 155
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 123
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 126
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 18590
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 16300
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 16
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

Δημιουργήθηκε με το νόμο 4610/2019

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ιδρύθηκε το 1973 και ανήκει στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας. Είναι ένα από τα παλαιότερα αντίστοιχα Τμήματα στην Ελλάδα. Η πολυετής λειτουργία του έχει συμβάλλει σημαντικά στην απόκτηση πολύτιμης γνώσης και εμπειρίας στο χώρο της Κοινωνικής Εργασίας.
Σκοπός του Tμήματος είναι η εκπαίδευση  Κοινωνικών Λειτουργών υψηλής ποιοτικής στάθμης, η δημιουργία αποφοίτων ικανών να στελεχώσουν ένα ευρύτατο φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών, Οργανώσεων ή κοινωνικών προγραμμάτων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, καθώς και να παρέχουν υπηρεσίες ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Παράλληλα έχει αποστολή την προώθηση και ανάπτυξη της έρευνας, συμβάλλοντας στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας και την αναβάθμιση της Κοινωνικής Εργασίας.
Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος καλύπτει τη θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση για την πρόληψη και θεραπεία κοινωνικών προβλημάτων, εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα, σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση  προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα.
Η εκπαίδευση που το Τμήμα παρέχει χαρακτηρίζεται από:
Την εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής Εργασίας μέσω των μαθημάτων ειδικότητας
Tη διεπιστημονικότητα, μέσω μαθημάτων που καλύπτουν συναφή με την Κοινωνική Εργασία γνωστικά αντικείμενα (Κοινωνική πολιτική, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία κ.α.)
Την Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία, η οποία προετοιμάζει τους φοιτητές/φοιτήτριες στο πεδίο της εφαρμογής της Κοινωνικής Εργασίας
Η εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία, όπως και σε άλλες ανθρωποκεντρικές επιστήμες  απαιτεί σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την εφαρμογή σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες. Συνεπώς, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, συνδυάζει την απόκτηση σύγχρονων θεωρητικών γνώσεων με την συστηματική εκπαίδευση στην εφαρμογή της Κοινωνικής Εργασίας σε πραγματικούς χώρους άσκησης του επαγγέλματος της κοινωνικής εργασίας.
Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 4 ετών (8 εξαμήνων). Για την λήψη του πτυχίου η ο φοιτητής πρέπει είτε να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 40 μαθήματα και την Πτυχιακή του Εργασία, είτε  να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 42 μαθήματα. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 36 υποχρεωτικά μαθήματα και 12  κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα  (στα Ε, ΣΤ, Ζ και Η εξάμηνα) από τα οποία ο φοιτητής επιλέγει 4 μαθήματα (στην περίπτωση που εκπονήσει πτυχιακή εργασία) ή 6 μαθήματα (σε περίπτωση που δεν εκπονήσει πτυχιακή εργασία).
Κάθε ακαδημαϊκό έτος εγγράφονται στο Τμήμα άνω των 120 νέων φοιτητών/φοιτητριών. Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από 10 μέλη ΔΕΠ και ένα σημαντικό αριθμό επιστημονικών συνεργατών.
Μόνιμος προσανατολισμός του Τμήματος αποτελεί η συνεργασία του με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, μέσω των ακαδημαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγών φοιτητών και εκπαιδευτικών, αλλά και μέσω συνεργασιών σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο με Ευρωπαίους εταίρους.
Σας προσκαλούμε να μας γνωρίσετε μέσα από τις διαφορετικές ενότητες της ιστοσελίδας μας, ευελπιστώντας ότι θα αποκτήσετε μια συνολική εικόνα των δραστηριοτήτων του Τμήματος. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Σχολή:
Σχολή Επιστημών Υγείας
Untitled Document
Σύνολο=4
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
671 -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΔΑ 1 9.08 16190 750 123 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1301 -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 1 12.49 14860 760 121 1 4 0 εδώ Inf Math OS
1286 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 1&2&3&4 12.02 14344 476 253 3 4 0 εδώ Inf Math OS
1652 -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛΜΕΠΑ 1 12.49 13850 950 157 2 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 654 6 1 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 2340 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Σκοπός
Το αντικείμενο των σπουδών του τμήματος αφορά στο γνωστικό πεδίο της Κοινωνικής Εργασίας ως εφαρμοσμένης Κοινωνικής Επιστήμης. Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση για:
Μελέτη, πρόληψη και αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων
Σχεδιασμό, εφαρμογή αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής
Εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα
Οργάνωση και διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών
Η εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία, έχει στόχο να προετοιμάσει στελέχη ικανά
– Να εφαρμόσουν προγράμματα κοινωνικής πολιτικής
-Να συμβάλουν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προγραμμάτων και υπηρεσιών
-Να συμβάλουν στην ενεργοποίηση και κοινωνική συμμετοχή των πολιτών για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής

Επαγγελματικά Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν σ’ ένα ευρύτατο φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ενδεικτικά, εργάζονται σε Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, στα ΚΑΠΗ, στο Πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, σε Νομαρχιακές Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας, σε Φορείς Παιδικής Προστασίας, σε Νοσοκομεία, σε
Μονάδες Υγείας – Ψυχικής Υγείας, σε Κέντρα Αποκατάστασης Αναπήρων, σε Μονάδες Απεξάρτησης, σε Μονάδες Ειδικής Αγωγής, σε υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, σε Κοινωνικές Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων, Κοινωνικές Υπηρεσίες Φυλακών, σε Υπηρεσίες για Μετανάστες – Πρόσφυγες κ.ά. (Π.Δ. 50 ΦΕΚ Τ.Α. παρ.23/26/1-9-1989 και Π.Δ. 891 ΦΕΚ 213/ 7-12-1978)
Στην Ελλάδα το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού και ο εφαρμοσμένος επιστημονικός κλάδος της Κοινωνικής Εργασίας είναι θεσμικά κατοχυρωμένα.
Εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ30 και μπορούν ακόμα να εργαστούν και στις υπηρεσίες ειδικής αγωγής

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΕΑ/2019

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/25-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υποβλήθηκαν συνολικά 9.916 αιτήσεις.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 9.989 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

Τελαυταία τροποποίηση 6 Νοεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 6 Ιουλίου, 2017

Τελαυταία τροποποίηση 18 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 9 Ιουνίου, 2019