Θεάτρου Θεσσαλονίκης ΑΠΘ [168]

Last updated on March 23rd, 2021 at 08:06 am

[168][ΑΕΙ][1,2,3,4,5] Θεάτρου Θεσσαλονίκης ΑΠΘ

Οδηγός Σπουδών

Oι σπουδές στο Tμήμα Θεάτρου διαρκούν δέκα εξάμηνα και περιλαμβάνουν 63 μαθήματα  κατανεμημένα στα 9 εξάμηνα σπουδών, και μία διπλωματική εξέταση στο 10ο εξάμηνο.

επαγγελματικές προοπτικές

Όπως συμβαίνει πια με όλους σχεδόν τους κλάδους σπουδών, δεν υπάρχει για τους αποφοίτους εξασφαλισμένη επαγγελματική αποκατάσταση. Η αβεβαιότητα είναι άλλωστε μεγαλύτερη στις περιοχές των καλών τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι οι φοιτητές του Τμήματος Θεάτρου αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ουσιαστικά εφόδια, που τους επιτρέπουν να αναζητήσουν εργασία σε διάφορους τομείς:
-Στον τομέα της επιστημονικής έρευνας και της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας.
-Στα καλλιτεχνικά επαγγέλματα της σκηνής: ηθοποιοί, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, σκηνοθέτες, μεταφραστές.
-Στα τεχνικά επαγγέλματα της σκηνής: παραγωγοί, τεχνικοί σκηνής, φωτιστές, υπεύθυνοι ειδικών σκηνογραφικών κατασκευών κλπ.
-Ως στελέχη κρατικών, δημοτικών και ιδιωτικών θεατρικών οργανισμών: δραματολόγοι, επιμελητές εντύπων προγραμμάτων, οργανωτικά στελέχη, υπεύθυνοι εκπαιδευτικών προγραμμάτων κλπ.
-Ως εμψυχωτές (animateurs) θεατρικών δραστηριοτήτων σε νομαρχιακά, δημοτικά κ.ά. πολιτιστικά κέντρα.
-Στην εκπαίδευση, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, ως καθηγητές θεατρικής αγωγής.
-Στα μέσα ενημέρωσης (καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, θεατρική κριτική).
Είναι ευνόητο ότι η παραπάνω απαρίθμηση δεν σημαίνει και την ύπαρξη συγκεκριμένου αριθμού θέσεων εργασίας. Άλλωστε, οι δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης θα εξαρτηθούν και από γενικότερες παραμέτρους: από την εξέλιξη της θεατρικής ζωής στη χώρα μας, από την περαιτέρω ενσωμάτωση της θεατρικής αγωγής στα προγράμματα της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από την ανάπτυξη της πολιτιστικής αποκέντρωσης κλπ. Και, βέβαια, από τα ειδικά προσόντα και τις ικανότητες των αποφοίτων.

6. KATEYΘYNΣEIΣ
Το πτυχίο του Τμήματος Θεάτρου είναι ενιαίο και έχει ως βάση έναν πλήρη κύκλο μαθημάτων θεατρολογίας και διδακτικής του θεάτρου. Στη συνέχεια με τα επιλεγόμενα μαθήματα (27 Ε και 5-8 ΕΕ), οι φοιτητές μπορούν να ειδικευτούν σε
έναν τομέα της θεατρικής δραστηριότητας, ακολουθώντας μία από τις παρακάτω κατευθύνσεις: Δραματολογία-Παραστασιολογία, Σκηνογραφία-Ενδυματολογία, Υποκριτική, όπως μπορούν, επίσης, να μην επιλέξουν ειδίκευση και να ακολουθήσουν τη Γενική κατεύθυνση.
α) Κατεύθυνση Δραματολογίας-Παραστασιολογίας
Η κατεύθυνση απευθύνεται σε φοιτητές με θεωρητικά κυρίως ενδιαφέροντα, προσανατολισμένα στην ανάλυση του
δραματικού κειμένου και της θεατρικής παράστασης. Εξοπλίζει τους φοιτητές προκειμένου να ασχοληθούν με τη θεατρολογική έρευνα και την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, ή να εργαστούν σε θεατρικούς οργανισμούς ως δραματολόγοι
και επιμελητές εντύπων προγραμμάτων, ή να συνεργαστούν με εφημερίδες και περιοδικά ως θεατρικοί συντάκτες και
κριτικοί, ενώ παράλληλα προσφέρει θεωρητική υποστήριξη σε όσους έχουν σκηνοθετικά ενδιαφέροντα.
Όσοι ακολουθούν αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να επιλέξουν τουλάχιστον 22 μαθήματα ειδίκευσης (από τον κύκλο
Δραματολογίας-Παραστασιολογίας) και 5 συμπληρωματικά μαθήματα αδιακρίτως κύκλου.
β) Κατεύθυνση Σκηνογραφίας-Ενδυματολογίας
Η κατεύθυνση απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για τον σκηνογραφικό σχεδιασμό και την ενδυματολογία, και γενικότερα για το εικαστικό μέρος της θεατρικής παράστασης, καθώς επίσης και σε όσους έχουν κλίση για τις σκηνογραφικές
κατασκευές και για την τεχνολογία της σκηνής.
Όσοι ακολουθούν αυτήν την κατεύθυνση, πρέπει να επιλέξουν 22 μαθήματα ειδίκευσης (από τον κύκλο ΣκηνογραφίαςΕνδυματολογίας) και 5 συμπληρωματικά μαθήματα από την κατεύθυνση Δραματολογία-Παραστασιολογία
γ) Κατεύθυνση Υποκριτικής
Η κατεύθυνση απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για την υποκριτική τέχνη και το επάγγελμα του ηθοποιού.
Όσοι ακολουθούν αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να επιλέξουν 22 μαθήματα ειδίκευσης (από τον κύκλο Υποκριτικής)
και 5 συμπληρωματικά μαθήματα από τον κύκλο Δραματολογίας-Παραστασιολογίας.
δ) Γενική κατεύθυνση
Aπευθύνεται στους φοιτητές που δεν ακολουθούν μία από τις παραπάνω κατευθύνσεις, είτε επειδή δεν πέρασαν το αντίστοιχο προαπαιτούμενο μάθημα είτε επειδή προτιμούν μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών.
Όσοι ακολουθούν αυτήν την κατεύθυνση, πρέπει να επιλέξουν τα 22 επιλεγόμενα μαθήματα (Ε) αδιακρίτως κύκλου, με
τον όρο 5 τουλάχιστον από αυτά να ανήκουν στον κύκλο Δραματολογίας-Παραστασιολογίας

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com