Ψυχολογίας Παντείου (Αθήνα) (170)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ
Κωδικός : 170
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ
Site: https://psychology.panteion.gr/
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.00
ΕΒΕT (2023) : 11.78
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΑΡΧ: 20 - ΙΣΤ: 30 - ΛΑΤ: 20
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 18980
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 17520
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 141
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 141
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 127
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 127
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ι
[1] [ΒΥ] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ
[1] [ΒΥ] ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
[1] [ΒΥ] ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι
[1] [ΒΥ] ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
[1] [ΒΥ] ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
[1] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι
[1] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ι: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙ'Ι'ΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ
[1] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ
[1] [ΒΥ] ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ Ι
[1] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ
[1] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
[1] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
[1] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ι
[1] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
[1] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ
[1] [ΒΥ] ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
[1] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
[1] [ΒΥ] ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
[1] [ΒΥ] ΣΕΜ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι
[1] [ΒΥ] ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ
[1] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
[1] [ΒΥ] ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
[1] [ΒΥ] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΙ
[1] [ΒΥ] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ι
[2] [ΒΥ] EΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
[2] [ΒΥ] ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ :ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
[2] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
[2] [ΒΥ] Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΙΙ
[2] [ΒΥ] Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ:ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
[2] [ΒΥ] ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΙ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙ'Ι'ΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ
[2] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
[2] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣOΜΕΙΩΣΕΙΣ : MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
[2] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
[2] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΚΥΒΕΡΝΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
[2] [ΒΥ] ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ : OΨΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
[2] [ΒΥ] ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε.
[2] [ΒΥ] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
[2] [ΒΥ] ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
[3] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ Ι
[3] [ΒΥ] ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
[3] [ΒΥ] ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑ Ι
[4] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
[4] [ΒΥ] ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ
[5] [ΒΥ] ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι
[5] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
[5] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΗΛΙΚΑ
[6] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
[6] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
[6] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΝΟΗΣΗ
[6] [ΒΥ] ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
[6] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
---------------------------------
Untitled Document
Σύνολο=6
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
171 -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1 11.35 17845 425 169 0 4 0 εδώ Inf Math OS
172 -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1 13.62 17565 580 180 0 4 0 εδώ Inf Math OS
170 -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΤΕΙΟ 1 11.35 17520 350 141 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1251 -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΙ 1 11.35 17215 590 106 1 4 0 εδώ Inf Math OS
151 -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΚΡΗ 1 13.62 16770 865 193 2 4 0 εδώ Inf Math OS
1550 -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΔΜ 1 11.35 16260 1075 152 2 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 941 5 1 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 1585 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή το 2022
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
το τμήμα Ψυχολογίας της ΦΛΩΡΙΝΑΣ είναι ΜΗ αντίστοιχο

ppt.psyxologias

Στα αποτελέσματα της Πανελλαδική έρευνα στους αποφοίτους των ετών 1998-2000 έρευνας : «Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» που δημοσιεύτηκε το 2008 αναφέρεται:
Ψυχολογία
Η ψυχολογία αποτελεί έναν πλήρως γυναικοκρατούμενο επιστημονικό κλάδο σπουδών. Οι γυναίκες αποτελούσαν 87% των αποφοίτων των ετών 1998-2000. Ο κλάδος ανήκει σ’ αυτούς με μεσαίο εκπαιδευτικό επίπεδο και οικογενειακό εισόδημα γονέων των φοιτητών και σχετικά μικρή καθυστέρηση των τελευταίων ως προς την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών. Αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του κλάδου είναι η ισχυρή προτίμηση των φοιτητών του για το Τμήμα σπουδών πριν από την είσοδο στο πανεπιστήμιο, το πολύ υψηλό ποσοστό αριστούχων και το τεράστιο ποσοστό αποφοίτων που πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές και το οποίο είναι το δεύτερο υψηλότερο μεταξύ όλων των επιστημονικών κλάδων σπουδών. Συγκεκριμένα, 5-7 έτη μετά την αποφοίτηση, δύο στους τρεις πτυχιούχους ψυχολογίας έχουν πραγματοποιήσει ή πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές. Πέντε έως επτά έτη μετά την αποφοίτηση, το ποσοστό απασχόλησης των πτυχιούχων ψυχολογίας βρίσκεται κοντά στον γενικό μέσο όρο, ενώ η συντριπτική πλειονότητα τους έχει αποκτήσει εμπειρία σημαντικής απασχόλησης. Ο κλάδος έχει υψηλότερα του μέσου όρου ποσοστά απασχόλησης στον δημόσιο τομέα και αυτοαπασχόλησης μεταξύ των αποφοίτων και χαμηλότερες από τον μέσο όρο αποδοχές μισθωτών. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν των απασχολούμενων αποφοίτων δηλώνει ότι έχει θετικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
Ο βαθμός και η ποιότητα επαγγελματικής ένταξης των πτυχιούχων 5-7 έτη μετά την αποφοίτηση υπερκαθορίζονται από τις ευκαιρίες απορρόφησης και τους όρους απασχόλησης στους κλάδους της υγείας και κοινωνικής μέριμνας και της εκπαίδευσης, όπου απασχολούνται 78% των πτυχιούχων ψυχολογίας των ετών 1998-2000. Η ετεροαπασχόληση στον κλάδο είναι σχετικά περιορισμένη. Ανέρχεται σε 9%του συνόλου των απασχολουμένων (επαγγελματική κατανομή) και σε 20% των μισθωτών και συμβασιούχων έργου (αναντιστοιχία αντικειμένου εργασίας-σπουδών).

Το Επάγγελμα του Ψυχολόγου

Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα:
Απαιτείται η Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, για την «καθ’ οιονδήποτε τρόπο» άσκησή του. Διαφορετικώς, ασκείται παρανόμως, από «αναρμόδια ή ατελώς μορφωμένα άτομα».
«Η άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο της ειδικής αδείας γι’ αυτό, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου. Ο Ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους».
Με βάση τις διατάξεις τής κειμένης νομοθεσίας [Νόμος 991/1979, Φ.Ε.Κ. 278, τ. Α΄, 20.12.1979, «Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2646/1998, Φ.Ε.Κ. 236, τ. Α΄, 20.10.1998, «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»], προσδιορίζεται ρητώς ότι: «Για την χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου απαιτείται ο ενδιαφερόμενος»: «Να έχει πτυχίο σπουδών Τμήματος Ψυχολογίας».
Πτυχίο σπουδών Τμήματος Ψυχολογίας στην Ελλάδα παρέχουν τα:
• Τμήμα Ψυχολογίας τού Πανεπιστημίου Κρήτης
• Τμήμα Ψυχολογίας τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
• Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
• Πρόγραμμα Ψυχολογίας τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών].

ΑΠΟΦΑΣΗ του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τμήμα Δ΄. Αριθμός Απόφασης: 4026/2008/31.12.2008. που αφορά τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του ψυχολόγου:
http://www.psy.gr/first.php?mid=14&subid=15&ssid=5&id=13718
http://www.gpsa.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=9
Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών Ψυχολογίας
http://psychology.gr.tripod.com/psychologist.htm

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΕΑ/2019

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/25-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υποβλήθηκαν συνολικά 9.916 αιτήσεις.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 9.989 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Τελαυταία τροποποίηση 14 Δεκεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 23 Νοεμβρίου, 2016

Τελαυταία τροποποίηση 1 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 25 Ιανουαρίου, 2017