ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) [177]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
Κωδικός : 177
Ίδρυμα: ΠΑΘΕΣ
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 9.42
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.ha.uth.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΑΡΧ: 25 - ΙΣΤ: 25 - ΛΑΤ: 25
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[0] [ΒΥ] Αγγλικά IV
[0] [ΒΥ] Ανθρωπολογία της Μετανάστευσης
[0] [ΒΥ] Ανθρωπολογία της Μουσικής
[0] [ΒΥ] Ανθρωπολογία της Τροφής
[0] [ΒΥ] Ανθρωπολογία του Τουρισμού
[0] [ΒΥ] Ανθρωπολογία, Φυλές και Πρωτογονισμός
[0] [ΒΥ] Από το γραμμόφωνο στο DVD: Ιστορία των οπτικοακουστικών τεχνολογιών στον 20ό αι.
[0] [ΒΥ] Αποικιοκρατία και πολιτισμική κριτική
[0] [ΒΥ] Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία V
[0] [ΒΥ] Αρχαιολογία: Θεωρία και Μέθοδοι
[0] [ΒΥ] Αρχές μελέτης της Εικονογραφίας μέσα από τα αγγεία
[0] [ΒΥ] Αστική Ανθρωπολογία
[0] [ΒΥ] Γαλλικά IV
[0] [ΒΥ] Γαλλικά Ι
[0] [ΒΥ] Γαλλικά ΙΙ
[0] [ΒΥ] Γερμανικά IV
[0] [ΒΥ] Γερμανικά Ι
[0] [ΒΥ] Γερμανικά ΙΙ
[0] [ΒΥ] Γερμανικά ΙΙΙ
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Βυζαντινή Αρχιτεκτονική, 4ος-6ος αι.
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Βυζαντινή Τέχνη
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία-Αρχαιογνωσία
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική Πλαστική, 7ος-4ος αι. π.Χ.
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία Ι: Γεωμετρική-Αρχαϊκή Περίοδος
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ: Κλασική Περίοδος
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Προϊστορική Αρχαιολογία
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στους προϊστορικούς πολιτισμούς του Αιγαίου (Πρώιμη Εποχή του Χαλκού-Ύστερη Εποχή του Χαλκού)
[0] [ΒΥ] Επισκόπηση αρχαίας ιστορίας Ι: Αρχαϊκή και κλασική εποχή
[0] [ΒΥ] Επισκόπηση αρχαίας ιστορίας ΙΙ: Ελληνιστική Εποχή και Ύστερη Αρχαιότητα
[0] [ΒΥ] Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία, 19ος αι.
[0] [ΒΥ] Ζητήματα της ύστερης κλασικής Πλαστικής, 4ος αι. π.Χ.
[0] [ΒΥ] Η αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή οικία
[0] [ΒΥ] Η Δόξα του Βυζαντίου: Μεσοβυζαντινή Τέχνη
[0] [ΒΥ] Η Μεσογειακή Τριάδα: Αλεύρι, λάδι, κρασί. Η οικονομία της διατροφής στην αρχαιότητα
[0] [ΒΥ] Η χώρα των αρχαίων ελληνικών πόλεων
[0] [ΒΥ] Ηλεκτρονικά μέσα και ιστορική κουλτούρα
[0] [ΒΥ] Θέματα Προϊστορικής Αρχαιολογίας
[0] [ΒΥ] Θεωρίες του φύλου και Ιστορία
[0] [ΒΥ] Ιστορία της Διατροφής
[0] [ΒΥ] Ιστορία της Οικογένειας
[0] [ΒΥ] Ιστορία των Θετικών Επιστημών
[0] [ΒΥ] Ιστορίες και αναγνώσεις της Μεσογείου
[0] [ΒΥ] Ιστορική Ανθρωπολογία: Το μεσαιωνικό χωριό
[0] [ΒΥ] Ιστορικοί του Μεσαίωνα και το έργο τους
[0] [ΒΥ] Ιστοριογραφία του Βυζαντίου
[0] [ΒΥ] Ιταλικά ΙΙ
[0] [ΒΥ] Ιταλικά ΙΙΙ
[0] [ΒΥ] Κοινωνίες και Πολιτισμοί του ορεινού χώρου σε Θεσσαλία και Ήπειρο
[0] [ΒΥ] Κοινωνική Ιστορία της Ανατολικής Μεσογείου, 15ος-αρχές 19ου αι.
[0] [ΒΥ] Κοινωνική Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης
[0] [ΒΥ] Κοινωνική Ιστορία του Βυζαντίου
[0] [ΒΥ] Κοινωνική και Πολιτισμική Θεωρία
[0] [ΒΥ] Μεσοβυζαντινή Αρχιτεκτονική, 610-1204
[0] [ΒΥ] Μινωικός Πολιτισμός
[0] [ΒΥ] Μνήμη και Προφορική Ιστορία
[0] [ΒΥ] Νεοελληνική Κοινωνία και Πολιτική τον 19ο αι.
[0] [ΒΥ] Νεολιθικές κοινωνίες (Ελλάδα και Εγγύς Ανατολή)
[0] [ΒΥ] Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία, 16ος-18ος αι.
[0] [ΒΥ] Ο Αρχαϊκός αττικός ερυθρόμορφος ρυθμός
[0] [ΒΥ] Ο μεταπολεμικός κόσμος
[0] [ΒΥ] Οι ιεροί λόγοι του Αίλιου Αριστείδη
[0] [ΒΥ] Παυσανίας
[0] [ΒΥ] Πολιτικές του Πολιτισμού
[0] [ΒΥ] Πολιτική Ανθρωπολογία
[0] [ΒΥ] Τεχνολογία, κοινωνική θεωρία και κριτική στον 20ό αι.
[0] [ΒΥ] Το Βυζάντιο και οι Σταυροφορίες
[0] [ΒΥ] Το σώμα στην Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη: Βιώματα, αναπαραστάσεις και εξουσία
---------------------------------

ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Φυσιογνωμία του ΙΑΚΑ
Σκοπός του Τμήματος ΙΑΚΑ είναι η κατάρτιση επιστημόνων με διεπιστημονική προοπτική σε θέματα αιχμής στο πεδίο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και η προετοιμασία τους για τη σύγχρονη έρευνα. Το IAΚΑ καταρτίζει ιστορικούς, αρχαιολόγους και κοινωνικούς ανθρωπολόγους οι οποίοι μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης, της έρευνας, της ανάδειξης και διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς, καθώς και τις απαιτήσεις μεταγραφής των ιστορικών, αρχαιολογικών και εθνογραφικών δεδομένων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Παρέχει τη δυνατότητα στους πτυχιούχους του να στελεχώσουν τη Μέση Εκπαίδευση, ως διδακτικό προσωπικό εξειδικευμένο στη διδασκαλία της ιστορίας και των κοινωνικών επιστημών, την Αρχαιολογική Υπηρεσία και τα Μουσεία, τους φορείς ιστορικής τεκμηρίωσης και του πολιτισμού, τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρονικού και κινηματογραφικού εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και τα ΜΜΕ. Το Τμήμα στοχεύει στην καλλιέργεια των τριών γνωστικών αντικειμένων όχι αποκομμένα το ένα από το άλλο αλλά σε έναν πολυεπίπεδο, μεθοδολογικό και θεματικό συνδυασμό μεταξύ τους. Το πρόγραμμα σπουδών είναι προσανατολισμένο προς τη διδασκαλία νέων αντικειμένων, επιπλέον των παραδοσιακών, στοχεύοντας στη διεύρυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο στο οποίο αναγράφεται η ειδίκευση που έχει επιλέξει ο φοιτητής και η οποία αντιστοιχεί σε μία από τις τρεις κατευθύνσεις του Τμήματος (Ιστορία, Αρχαιολογία ή Κοινωνική Ανθρωπολογία). Οι ειδικεύσεις αυτές είναι:

1. Ιστορικοί
Δίνεται έμφαση στην κατάρτιση ιστορικών όλων των περιόδων και όλων των κατευθύνσεων της σύγχρονης έρευνας, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή ιστορική επιστήμη, ικανών να στελεχώσουν ερευνητικά κέντρα. Συγχρόνως οι ιστορικοί εκπαιδεύονται στην πρόσβαση, διαχείριση και αξιολόγηση των παρεχομένων σε ηλεκτρονικό περιβάλλον πληροφοριών αλλά και στην παραγωγή περιεχομένου για την εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών σε όλα τα πεδία διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών (εκπαίδευση, ερευνητικοί φορείς, μουσεία, εκδόσεις, φορείς ανάπτυξης πολιτισμικής πολιτικής κλπ.)

2. Αρχαιολόγοι
Ο τομέας αρχαιολογίας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων αρχαιολογίας και ιστορίας της τέχνης που εκτείνονται χρονολογικά από την παλαιολιθική εποχή έως τους μεταβυζαντινούς αιώνες. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει καταστατικά μαθήματα που απευθύνονται στους πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές, καθώς και σεμινάρια και μαθήματα κατεύθυνσης για τους φοιτητές του 3ου και 4ου έτους.

Στην κατάρτιση του προγράμματος σπουδών αρχαιολογίας δίνεται επιπλέον έμφαση στη χρήση της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών για την τεκμηρίωση, μελέτη και ανάδειξη του μνημειακού πλούτου. Οι πτυχιούχοι με αρχαιολογική ειδίκευση έχουν την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση ώστε να μπορούν να προσληφθούν στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, να συμμετάσχουν σε ανασκαφές και να στελεχώσουν Μουσεία, δημόσια ή ιδιωτικά. Επίσης μπορούν να εργαστούν σε Προγράμματα Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εργαστήρια και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε Ερευνητικά Προγράμματα καθώς και σε πολιτιστικούς και εκδοτικούς οργανισμούς.

3. Κοινωνικοί Ανθρωπολόγοι
Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στη διαμόρφωση δεξιοτήτων για τη διαπολιτισμική μελέτη και ανάλυση κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων. Η διεπιστημονική σύνδεση με την Ιστορία και την Αρχαιολογία επιτρέπει την εφαρμογή της ανθρωπολογικής γνώσης: στην έρευνα της τοπικής ιστορίας, στην ανάλυση τοπικών κοινωνικών φαινομένων και στην ανάλυση πρωτοβουλιών για παρεμβάσεις, που απαιτούν κατανόηση της πολυ-πολιτισμικότητας (μετανάστευση, ρατσισμός, κ.τ.λ.), στην ανάλυση και αξιοποίηση πολιτισμικών αγαθών στο πλαίσιο της διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς, στη μεταγραφή εθνογραφικών δεδομένων στο νέο ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό περιβάλλον. Οι πτυχιούχοι με ανθρωπολογική κατεύθυνση έχουν την κατάρτιση για να απασχοληθούν σε μουσεία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε φορείς κοινωνικής παρέμβασης και σε ΜΜΕ.

Μέσα από μία σειρά από ερευνητικά και ανασκαφικά προγράμματα του Τμήματος, τα επιμέρους Εργαστήρια (Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας) και τη διδακτική Αρχαιολογική Συλλογή, οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε εφαρμοσμένες μεθόδους και δεξιότητες, καθώς και στην προωθημένη χρήση των νέων τεχνολογιών. Με το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης επιτυγχάνεται η σύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας. Ο ηλεκτρονικός κόμβος του ΙΑΚΑ επιτρέπει τη διαδικτύωσή του με άλλους θεσμούς και προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να λειτουργούν δημιουργικά στο νέο ψηφιακό περιβάλλον. Μέσα από τις καθιερωμένες εκπαιδευτικές διαλέξεις και τα σεμινάρια εργασίας (την Τετάρτη), τις επιστημονικές συναντήσεις, τα επιστημονικά συμπόσια και συνέδρια που το Τμήμα διοργανώνει, μέσα από τις μορφωτικές συμφωνίες που έχει συνάψει με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και οι οποίες καλλιεργούν την κινητικότητα των φοιτητών, επιτυγχάνεται η ένταξη του Τμήματος στο διεθνή επιστημονικό χώρο.

Το ΙΑΚΑ προσφέρει συνεπώς τρεις κύριες κατευθύνσεις και πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα, τα οποία συνδυάζει με τη νέα ψηφιακή τεχνολογία. Τα παραπάνω, σε συνάρτηση και με τη νευραλγική γεωγραφική θέση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την ποιοτική εκπαίδευση που αυτό παρέχει, αποτελούν εγγύηση για σπουδές υψηλού επιπέδου.

Untitled Document
Σύνολο=9
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
112 -ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1 13.62 14125 500 160 0 4 0 εδώ Inf Math OS
110 -ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 1 11.35 12614 192 212 0 4 0 εδώ Inf Math OS
177 -ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΘΕΣ 1 9.08 10550 400 111 0 4 0 εδώ Inf Math
114 -ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΙ 1 10.22 10354 78 220 0 4 0 εδώ Inf Math OS
116 -ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΚΡΗ 1 9.08 9425 300 150 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1284 -ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 1 9.08 9060 240 120 0 4 0 εδώ Inf Math OS
104 -ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΠΕΛ 1 9.65 9035 -415 110 0 4 0 εδώ Inf Math OS
145 -ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΠΑ 1 9.08 8540 120 110 0 4 0 εδώ Inf Math OS
108 -ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 1 9.08 8440 -180 180 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 1373 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 5685 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή το 2020
ΟΜΑΔΑ Ι
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
ΟΜΑΔΑ ΙΙ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

Πτυχίο Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας − Αρχαιολογίας − Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (με κατεύθυνση Ιστορίας ή Αρχαιολογίας) ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Πατρών) ή Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών (Πελοποννήσου) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Πτυχίο Φιλοσοφίας ή  Ιστορίας Αρχαιολογίας ή Κλασσικών Σπουδών ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κύπρου

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 2ΓΕ/2023 του ΑΣΕΠ/  ΦΕΚ 4/20.2.2023/τ.ΑΣΕΠ,  υποβλήθηκαν συνολικά 115.696 αιτήσεις.

2023 Οι προτιμήσεις ανά ΠΕ

Πρωταθλητές οι Φιλόλογοι (ΠΕ02) με 35.2017 δηλώσεις !!! ακολουθούν ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ, ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ