Μεσογειακών Σπουδών (181)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)
Κωδικός : 181
Ίδρυμα: ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.8
ΕΒΕ (2023) : 9.42
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: http://www.rhodes.aegean.gr/tms/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/2081/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΑΡΧ: 25 - ΙΣΤ: 30 - ΛΑΤ: 20
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:

Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/wptmimaup12.php on line 357
---------------------------------

Ίδρυση

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1997 και άρχισε τη λειτουργία του κατά το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Μαζί με τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης συγκροτεί τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η οποία στεγάζεται στο παλαιό και νέο κτίριο της πρώην Σχολής Χωροφυλακής, με αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες και γραφεία διδασκόντων.

Η αποστολή του ΤΜΣ, όπως γενικά περιγράφεται στο σκεπτικό του Π.Δ. 316 (ΦΕΚ, αρ. φύλλ. 223, 4/11/97), αλλά και στη Μελέτη Σκοπιμότητας προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (30/10/98), είναι «η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τη γλώσσα, την αρχαία και νεότερη ιστορία, τον αρχαίο πολιτισμό, τις οικονομικές και πολιτικές δομές των χωρών της Μεσογείου, με έμφαση στη νότια και νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η συστηματική μελέτη των θεμάτων: συγκριτικής γλωσσολογίας και δομή & εξέλιξη κυρίως των γλωσσών της νοτιοανατολικής Μεσογείου, της οικονομικής, νεότερης ιστορικής, πολιτικής ανάπτυξης, και των αρχαίων πολιτισμών μέσω ανασκαφικών δραστηριοτήτων, θεωρητικών προσεγγίσεων, και την εφαρμογή θετικών επιστημών με αρχαιομετρικές μεθόδους, των μεσογειακών χωρών μεταξύ τους αλλά και των σχέσεών τους με την Ελλάδα».

Σκοπός

Οι στόχοι του Τμήματος είναι:
1) Η διεπιστημονικότητα,
2) Η γνώση & κατανόηση των αρχαίων πολιτισμών της Μεσογείου,
3) Οι γλώσσες & η επικοινωνία στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, και
4) Οι σύγχρονες τάσεις συνεργασίας & επικοινωνίας στη Μεσόγειο.

To πρωτότυπο αυτό Τμήμα ενισχύεται και εναρμονίζεται προς το σύγχρονο επιστημονικό πνεύμα, αφού πλαισιώνεται με την «τεχνολογία» καθώς και με τις φυσικές επιστήμες, οι οποίες θεμελιώνουν και πειραματικά τη γνώση που παρέχουν οι ανθρωπιστικές επιστήμες. Ιδιαίτερα συμβάλλουν σ’ αυτό τα τρία θεσμοθετημένα εργαστήρια του ΤΜΣ:
1) Εργαστήριο Αρχαιομετρίας (ΦΕΚ 177 Α΄, 3/9/99),
2) Εργαστήριο Μεσογειακής Πολιτικής (ΦΕΚ 177 Α΄, 2/8/2000),
3) Εργαστήριο Πληροφορικής (ΦΕΚ 235 Α΄, 31/10/2000),
4) Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας (ΦΕΚ 148 Α’/04.06.2002)
5) Εργαστήριο Γλωσσολογίας (ΦΕΚ 148 Α’/04.06.2002)

Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Οι φοιτητές στο 4ο εξάμηνο επιλέγουν μία από τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
Α. Διεθνείς Σχέσεις και Οργανισμοί
Β. Αρχαιολογία
Γ. Γλωσσολογία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Το Τμήμα διαθέτει βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: ως στελέχη ή σύμβουλοι σε υπουργεία, υπηρεσίες και σε σχετικά ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα, σε τράπεζες και σε διεθνείς οργανισμούς, (Ν.Α.Τ.Ο., Ε.Ε., Ο.Η.Ε., UNESCO), στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, ως εμπειρογνώμονες σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στις χώρες της Μεσογείου, σε αρχαιολογικές αποστολές στον Μεσογειακό χώρο, σε ινστιτούτα γλωσσολογίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ECTS
Ιστορία της Μεσογείου κατά την Αρχαιότητα 5
Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη 5
Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία 5
Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία 5
Επιλογής
Φύλο και Γλώσσα 5
Εισαγωγή στη Στατιστική για Ανθρωπιστικές Επιστήμες 5
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
Αραβικά Ι 2
Τουρκικά Ι 2
Εβραϊκά Ι 2
Αγγλικά Ι 2

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ECTS
Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις 5
Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση 5
Γλώσσα και Κοινωνία 5
Εισαγωγή στην Προϊστορική Αρχαιολογία της Μεσογείου της Ανατολικής Μεσογείου 5
Επιλογής
Γέννηση και εξέλιξη της γλώσσας 5
Εισαγωγή στη Μουσειολογία 5
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
Αραβικά IΙ 2
Τουρκικά ΙΙ 2
Εβραϊκά IΙ 2
Αγγλικά ΙΙ 2

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ECTS
Διεθνείς Οργανισμοί Ι 5
Πολιτική Οικονομία 5
Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας 5
Αρχαιολογία και Θετικές Επιστήμες: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις 5
Επιλογής
Πολιτική, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις στον Ευρωπαϊκό Νότο 5
Συστήματα Γραφής στο Μεσογειακό Χώρο 5
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
Αραβικά IIΙ 2
Τουρκικά ΙΙΙ 2
Εβραϊκά IIΙ 2
Αγγλικά ΙΙΙ 2

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ECTS
Εισαγωγή στην Αιγυπτιολογία 5
Διεθνής Πολιτική στη Μέση Ανατολή 5
Γλώσσες της Μεσογείου 5
Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική 5
Επιλογής
Ελλάδα και Μεσόγειος στον 20o αιώνα 5
Γραμματική Περιγραφή της Ελληνικής Γλώσσας 5
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
Αραβικά IV 2
Τουρκικά IV 2
Εβραϊκά ΙV 2
Αγγλικά ΙV 2

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ECTS
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 5
Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5
Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων 5
Διεθνής Πολιτική στη Βόρειο Αφρική 5
Iστορία της Μεσογείου: Μέσοι και Νεότεροι Χρόνοι 5
Επιλογής
Πολιτικές και οικονομικές σχέσεις στην Ν.Α. Ευρώπη και τον Εύξεινο Πόντο 5
Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 5
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
Αραβικά V 2
Τουρκικά V 2
Εβραϊκά V 2
Αγγλικά V 2

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ECTS
Ευρωμεσογειακές Σχέσεις 5
Ελληνική Εξωτερική Πολιτική (Σημειώσεις) 5
Εισαγωγή στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 5
Ακαδημαϊκά Αγγλικά 5
Επιλογής
Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 5
Ανθρωπολογικές και Κοινωνιολογικές Διαστάσεις της Θρησκείας 5
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
Αραβικά VΙ 2
Τουρκικά VI 2
Εβραϊκά VΙ 2

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ECTS
Διεθνείς Οργανισμοί ΙΙ 5
Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Παγκοσμιοποίηση 5
Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων 5
Επιλογής
Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και του Περιβάλλοντος 5
Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: πολιτικές σχέσεις 5
Ζητήματα διεθνούς πολιτικής στην ευρύτερη Μέση Ανατολή 5

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ECTS
Διπλωματία και Πολιτική στον Μεταπολεμικό Κόσμο 5
Ελληνο-τουρκικές σχέσεις (Σημειώσεις) 5
Διεθνείς Οργανισμοί του Μεσογειακού Χώρου 5
Επιλογής
Ζητήματα Διεθνούς και Περιφερειακής Ασφάλειας 5
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στη Μεσόγειο 5
Θεωρία και Πολιτική της Ανάπτυξης 5
Πτυχιακή Εργασία 15

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ECTS
Μινωικός Πολιτισμός 5
Αρχαιολογία των Γεωμετρικών και Αρχαϊκών Χρόνων 5
Αρχαιολογία της Εγγύς Ανατολής 5
Οργανολογίες στην Αρχαιομετρία 5
Επιλογής
Γεωαρχαιολογία: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στο ενάλιο, παράκτιο και χερσαίο Αρχαιοπεριβάλλον 5
Αρχαιολογία της Ύστερης Αρχαιότητας (330 μ.Χ.- εποχή Ιουστινιανού) 5
Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά 5
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
Αραβικά V 2
Τουρκικά V 2
Εβραϊκά V 2
Αγγλικά V 2

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ECTS

Αιγυπτιακή Αρχαιολογία Ι: Τα Μεγάλα Βασίλεια 5
Μυκηναϊκό Πολιτισμό 5
Αρχαιολογία των Κλασικών Χρόνων 5
Αρχαιολογικές Θεωρίες & Μέθοδοι Ανασκαφής (Σημειώσεις Ι – Σημειώσεις ΙΙ) 5
Ακαδημαϊκά Αγγλικά 5
Επιλογής
Ειδικά Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας (Σημειώσεις) 5
Αρχαιο-υλικά 5
Αρχαιολογία των Μέσων Βυζαντινών Χρόνων 5
Το Θέατρο στην Κλασική Ελλάδα 5
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
Αραβικά VΙ 2
Τουρκικά VI 2
Εβραϊκά VΙ 2

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ECTS
Περιβαλλοντική Αρχαιολογία: Οστεοαρχαιολογία-Αρχαιοβοτανική 5
Νόμισμα και Αρχαιολογία 5
Τέχνη στο Προϊστορικό Αιγαίο 5
Επιλογής
Αρχαιολογία των Ύστερων Βυζαντινών Χρόνων 5
Αρχαία Αιγυπτιακή Γραμματεία 5
Θρησκεία στον Αιγαιακό Κόσμο-Γραμμική Β 5
Θέματα Περιβάλλοντος 5

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ECTS
Αιγυπτιακή Αρχαιολογία ΙΙ: Ύστερη και Ελληνορωμαϊκή Περίοδος 5
Σχέσεις μεταξύ των Λαών της Μεσογείου την Εποχή του Χαλκού 5
Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας 5
Επιλογής
Νέες Τεχνολογίες στις Αρχαιογνωστικές Επιστήμες 5
Ειδικά Θέματα Αρχαιομετρίας 5
Η Μεσόγειος κατά την Ελληνορωμαϊκή Περίοδο 5
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (Σημειώσεις ) 5
Πτυχιακή Εργασία 15

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ECTS
Φωνητική – Φωνολογία 5
Συντακτική Θεωρία 5
Γραμματισμός 5
Σημασιολογία 5
Επιλογής
Τυπολογία 5
Κοινωνιογλωσσολογικές προσεγγίσεις 5
Λεξικολογία 5
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
Αραβικά V 2
Τουρκικά V 2
Εβραϊκά V 2
Αγγλικά V 2

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ECTS
Πραγματολογία 5
Μορφολογία 5
Υπολογιστική Γλωσσολογία 5
Γραμματική Περιγραφή της Τουρκικής Γλώσσας 5
Ακαδημαϊκά Αγγλικά 5
Επιλογής
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας 5
Θέματα Σύνταξης 5
Γλωσσική Επαφή 5
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
Αραβικά VΙ 2
Τουρκικά VI 2
Αραβικά VΙ 2

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ECTS
Γραμματική Περιγραφή των Σημιτικών Γλωσσών 5
Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων 5
Ανάλυση Λόγου 5
Επιλογής
Θέματα Σημασιολογίας 5
Θέματα Διγλωσσίας 5
Ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία 5

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ECTS
Γλωσσική αλλαγή 5
Διδασκαλία Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας 5
Διαλεκτολογία 5
Επιλογής
Θέματα Ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσας 5
Θέματα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας 5
Κειμενογλωσσολογία 5
Πτυχιακή Εργασία 15