Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης [203]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Κωδικός : 203
Ίδρυμα: ΑΠΘ
Site: http://www.civil.auth.gr/
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕT (2023) : 9.87
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 20 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 35
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 19015
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 15910
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 144
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 144
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 123
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 123
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 18540
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 17150
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 7
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
[1] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ
[1] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ
[10] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
[10] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
[10] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
[10] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ
[10] [ΒΥ] ΕΛΑΣΤΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
[10] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΑΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
[10] [ΒΥ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
[10] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
[10] [ΒΥ] ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
[10] [ΒΥ] ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
[10] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΤΑΜΩΝ
[2] [ΒΥ] ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
[2] [ΒΥ] ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΕΟΔ.- ΧΩΡΟΤ.
[2] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΙ
[3] [ΒΥ] ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[3] [ΒΥ] ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι
[3] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ
[3] [ΒΥ] ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ
[3] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι
[4] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ Ι
[4] [ΒΥ] ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Ι
[4] [ΒΥ] ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι
[5] [ΒΥ] ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ: ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ - ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ
[5] [ΒΥ] ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ
[6] [ΒΥ] ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι
[6] [ΒΥ] ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ
[6] [ΒΥ] ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ι
[6] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
[7] [ΒΥ] ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
[7] [ΒΥ] ΑΡΙΘΜΗΤ. ΜΕΘΟΔ. ΑΝΑΛ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚ. Ι
[7] [ΒΥ] ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
[7] [ΒΥ] ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
[7] [ΒΥ] ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙ
[7] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
[7] [ΒΥ] ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙ
[7] [ΒΥ] ΣΧΕΔ. ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚ ΟΔΟΣΤΡ. & ΕΡΓ. ΕΛΕΓ.
[7] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
[7] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΑΡΙΘΜΗΤ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
[8] [ΒΥ] ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΘΕΩΡ. & ΠΟΛΙΤ.
[8] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
[8] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
[8] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
[8] [ΒΥ] ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
[8] [ΒΥ] ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
[8] [ΒΥ] ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΙ
[8] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ.
[8] [ΒΥ] ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
[8] [ΒΥ] ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙΙ
[8] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
[8] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
[8] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
[8] [ΒΥ] ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
[8] [ΒΥ] ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΡΟΩΝ
[8] [ΒΥ] Φιλοσοφία της Τεχνολογίας
[9] [ΒΥ] ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛ. - ΠΑΘΟΛΟΓ. ΚΑΤΑΣΚ. ΣΚΥΡΟΔ.
[9] [ΒΥ] ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
[9] [ΒΥ] ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
[9] [ΒΥ] ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
[9] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
[9] [ΒΥ] ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ
[9] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
[9] [ΒΥ] Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων
[9] [ΒΥ] ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ &ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
[9] [ΒΥ] ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
[9] [ΒΥ] ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ- ΕΛΑΣΤ. ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ
[9] [ΒΥ] ΜΗ ΜΟΝΙΜΕΣ ΡΟΕΣ
[9] [ΒΥ] ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ
[9] [ΒΥ] ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
[9] [ΒΥ] ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
[9] [ΒΥ] ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ
[9] [ΒΥ] ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ: Θεωρίες και Εφαρμογές Προγραμματισμού- Σχεδιασμου
[9] [ΒΥ] ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΑ
[9] [ΒΥ] ΣΙΔΗΡΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ
[9] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
[9] [ΒΥ] ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
[9] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
[9] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
[9] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
[9] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ
---------------------------------

Παρουσίαση του τμήματος (video)

Παρουσίαση των Πολιτικών Μηχανικών

https://www.bls.gov/ooh/architecture-and-engineering/civil-engineers.htm

Πολιτικός Μηχανικός

Untitled Document
Σύνολο=5
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
201 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 2 14.25 17497 403 129 0 5 0 εδώ Inf Math OS
203 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 9.50 15910 705 144 0 5 0 εδώ Inf Math OS
205 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 2 14.25 14750 755 170 0 5 0 εδώ Inf Math OS
208 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΘΕΣ 2 11.87 14365 575 112 1 5 0 εδώ Inf Math OS
207 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ 2 10.68 13276 376 182 2 5 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 737 3 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 4221 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα  Τμήματα για Μετεγγραφές (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (5)
201 -Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα)
203 -Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)
205 -Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)
208 -Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)
207 -Πολιτικών Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη)

Αντίστοιχα  Τμήματα για Μετεγγραφές (2)
Πολιτικών Μηχανικών ΣΧΟΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3)
1]Πολιτικών Μηχανικών – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΘΗΝΑ
2]Πολιτικών Μηχανικών – ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΣΕΡΡΕΣ
3]Πολιτικών Μηχανικών – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΠΑΤΡΑ

ΟΛΑ τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών

 

Σκοπός
Το τμήμα σκοπό έχει την άρτια κατάρτιση τεχνικών επιστημόνων στον προγραμματισμό, τη μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή δομικών, υδραυλικών, συγκοινωνιακών έργων και έργων προστασίας περιβάλλοντος.
Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών
Η διάρκεια σπουδών είναι 10 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Το 10ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Τα τμήματα διαθέτουν βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.
Επαγγελματικές Διέξοδοι
Επαγγελματική Μονογραφία
Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών
Για την άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε τεχνικές επιχειρήσεις, στη βιομηχανία, σε υπουργεία, σε οργανισμούς και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε θέσεις σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους, σε τράπεζες, στην Εκπαίδευση και την κατάρτιση, ως καθηγητές, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στο δικό τους τεχνικό γραφείο.
Άλλες πληροφορίες
Η ανάγκη μεταρρύθμισης των Σπουδών Πολιτικού Μηχανικού και όχι μόνον άρθρο που έγραψε Ο κ. Σέργιος Λαμπρόπουλος Διευθυντής του Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ και είναι δημοσιευμένο εδώ
Έξωτερικές Αξιολογήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
+ • Το διδακτικό πρόγραμμα ανταποκρίνεται στα στάνταρτ που έχουν τεθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και επικαιροποιείται ικανοποιητικά.
• Το διδακτικό προσωπικό έχει εξαιρετικά προσόντα και καλύπτει μεγάλο εύρος εξειδίκευσης.
• Παρέχονται πολλές ευκαιρίες για την κινητικότητα των φοιτητών και των καθηγητών. Κάθε χρόνο «ανοίγουν» περίπου 100 θέσεις μαθητείας για τους φοιτητές.
– • Το περιεχόμενο των μαθημάτων είναι πολύ πυκνό, με αποτέλεσμα μόλις το 10% να αποφοιτεί στην ώρα του.
• Υπάρχει έλλειψη τεχνικών εργαστηρίων σε όλους τους τομείς, με αποτέλεσμα να είναι ελλιπής η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΜΠ
+ • Το επίπεδο των φοιτητών είναι πολύ καλό και οι πτυχιακές εργασίες είναι στο σύνολο εξαιρετικές.
• Η μέθοδος διδασκαλίας είναι αποτελεσματική, καθώς χρησιμοποιείται τόσο η παραδοσιακή παράδοση στην τάξη όσο και η χρήση ψηφιακών μέσων.
• Το επίπεδο έρευνας είναι άριστο ακόμα και σε σύγκριση με καλές σχολές του εξωτερικού.
– • Ο αριθμός των μαθημάτων που απαιτούνται για το πτυχίο είναι μεγάλος.
• Μικρή συμμετοχή φοιτητών στην αξιολόγηση των καθηγητών.
• Αρκετά μαθήματα διδάσκονται από περισσότερους από έναν καθηγητές, κάτι που έχει αντίκτυπο στην ομοιομορφία της διδασκαλίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΠΑΤΡΑΣ
+ • Η σχολή έχει εξαιρετικές και σύγχρονες εγκαταστάσεις.
• Η έρευνα βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Το τμήμα είναι ανταγωνιστικό και σε διεθνές επίπεδο σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της έρευνας.
– • Το διδακτικό πρόγραμμα δεν έχει εξελιχθεί, με αποτέλεσμα να μη δίνεται έμφαση σε τομείς αιχμής όπως οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας και οι «πράσινες κατασκευές».
• Μεγάλος αριθμός μαθημάτων που προσφέρει αποσπασματικές γνώσεις. Οι φοιτητές δεν μαθαίνουν να αναπτύσσουν απαραίτητα προσόντα όπως η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία.
• Ακόμα και σε σύγκριση με άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας η αναλογία διδασκόντων – μαθητών είναι πολύ χαμηλή στο 1 προς 40.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
+ • Το πρόγραμμα σπουδών είναι λογικό, κατανοητό και ιδιαίτερα λειτουργικό. Υπάρχει σωστή ισορροπία μεταξύ θεωρίας και πρακτικής εξάσκησης.
• Το επίπεδο διδασκαλίας είναι ικανοποιητικό. Η επιστημονική γνώση μεταφέρεται επιτυχημένα στους φοιτητές.
• Η επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού των εργαστηρίων είναι εξαιρετικό.
– • Σημαντικές ελλείψεις διδακτικού προσωπικού, ιδιαίτερα βαθμολογητών και βοηθών διδασκόντων.
• Η βαθμολόγηση κρίνεται γενικά ικανοποιητική, με εξόφθαλμη εξαίρεση τις διπλωματικές εργασίες όπου σχεδόν όλοι οι φοιτητές παίρνουν 10.
• Σε γενικές γραμμές τα εργαστήρια είναι ανεπαρκή σε εξοπλισμό.
• Οι διοικητικές διαδικασίες σημειώνουν μεγάλες καθυστερήσεις εξαιτίας της γραφειοκρατίας.

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τακτικά μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελληνικής ιθαγένειας διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, των πολυτεχνικών σχολών της χώρας και των ισότιμων σχολών του εξωτερικού. Προϋπόθεση για την εγγραφή μέλους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι η κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανικού.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι ο αρμόδιος οργανισμός που χορηγεί την άδεια άσκησης επαγγέλματος σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, απόφοιτους των Πολυτεχνείων της Ελλάδος και ισότιμων σχολών χωρών του εξωτερικού. Η άδεια άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού χορηγείται μετά από εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διοργανώνονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τρεις φορές το χρόνο.
Το σύνολο των τακτικών μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου σήμερα είναι περίπου 108.242, που κατανέμονται ανάλογα με την ειδικότητα (αντλήθηκαν από τη σελίδα του ΤΕΕ 10/8/2023) :

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών (Νόμοι & ΠΔ)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 99/2018: Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.το ΦΕΚ

fek_2014_176b.pdf

Μελέτες απορρόφησης

Μηχανικοί – Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : Προβλήματα και προοπτικές
[πατήστε εδώ]

Μελέτη απορρόφησης του ΕΜΠ [2015]

EMP_APOTELESMATA_ANA_SXOLH_2002_2010
EMP_APOTELESMATA_ANA_SXOLH_2002_2010_ppt

Στη παραπάνω μελέτη η Ανεργία Μηχανικών ΤΕΕ αποτυπώθηκε με το παρακάτω διάγραμμα:

Μελέτη του ΕΜΠ για την ανεργία των Μηχανικών (2002-2010)

Τελαυταία τροποποίηση 10 Αυγούστου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 23 Νοεμβρίου, 2016

Τελαυταία τροποποίηση 21 Απριλίου, 2024 | 1η Δημοσίευση: 23 Νοεμβρίου, 2016

Τελαυταία τροποποίηση 31 Αυγούστου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 21 Ιουνίου, 2017