Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Ιωαννίνων (280 )

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Κωδικός : 280
Ίδρυμα: ΠΙ
Site: https://www.bat.uoi.gr/
Επ. Πεδίο/α: 2&3
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕT (2023) : 13.97
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 20 - ΧΗΜ: 30 - ΜΑΘ: 30
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 20 - ΧΗΜ: 25 - ΒΙΟ: 35
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 18550
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 16265
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 132
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 131
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 111
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 111
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 18990
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 17960
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 7
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[0] [ΒΥ] Αναπαραγωγική Βιολογία και Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
[0] [ΒΥ] Από το Γονιδίωμα στο Πρωτέωμα
[0] [ΒΥ] Βιολογία του Καρκίνου
[0] [ΒΥ] Βιοτεχνολογία και Μηχανική Ενζύμων
[0] [ΒΥ] Βιοχημική Φαρμακολογία και Τοξικολογία
[0] [ΒΥ] Γενετική Ανθρώπου - Ιατρική Γενετική
[0] [ΒΥ] Γενετική Μηχανική Θεωρία
[0] [ΒΥ] Διακυτταρική Επικοινωνία
[0] [ΒΥ] Διδακτική Φυσικών Επιστημών
[0] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Βιολογία των Βλαστικών κυττάρων
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
[0] [ΒΥ] Εξαρτησιογόνες Ουσίες
[0] [ΒΥ] Ερευνητικές Μέθοδοι Γενετικής Μηχανικής
[0] [ΒΥ] Εφαρμοσμένη Γενετική
[0] [ΒΥ] Θαλάσσια Βιολογία
[0] [ΒΥ] Ιχθυολογία
[0] [ΒΥ] Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι
[0] [ΒΥ] Λιμνολογία
[0] [ΒΥ] Μηχανική Βιοδιεργασιών
[0] [ΒΥ] Μικροβιακή Γενετική
[0] [ΒΥ] Μοριακή Νευροβιολογία
[0] [ΒΥ] Νευροδιαβιβαστές και Συμπεριφορά
[0] [ΒΥ] Οικονομικά
[0] [ΒΥ] Οικοφυσιολογία Μεσογειακών Φυτών
[0] [ΒΥ] Περιβαλλοντική Χημεία
[0] [ΒΥ] Περιβαντολογικές Επιστήμες
[0] [ΒΥ] Σχολική Παιδαγωγική Ι
[0] [ΒΥ] Υδατοκαλιέργειες
[0] [ΒΥ] Υδρόβιοι Μικροοργανισμοί: Απο το Γονίδιο στο Οικοσύστημα
[1] [ΒΥ] Γενικά Μαθηματικά
[1] [ΒΥ] Γενική Βιολογία Ι
[1] [ΒΥ] Γενική και Ανόργανος Χημεία
[1] [ΒΥ] Γενική Φυσική
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Πληροφορική
[1] [ΒΥ] Οργανική Χημεία Ι: Υδρογονάνθρακες και Παράγωγα αυτών
[2] [ΒΥ] Αναλυτική Χημεία - Ενόργανη Ανάλυση
[2] [ΒΥ] Βιοστατιστική
[2] [ΒΥ] Γενική Βιολογία ΙΙ
[2] [ΒΥ] Μικροβιολογία
[3] [ΒΥ] Ανατομία και Μορφολογία Φυτών
[3] [ΒΥ] Βιοχημεία Ι
[3] [ΒΥ] Ζωολογία
[3] [ΒΥ] Κυτταρική Βιολογία
[3] [ΒΥ] Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων
[4] [ΒΥ] Αναπτυξιακή Βιολογία
[4] [ΒΥ] Βασική Γενετική
[4] [ΒΥ] Γενική Οικολογία
[4] [ΒΥ] Φυσιολογία Φυτών
[5] [ΒΥ] Ανοσολογία
[5] [ΒΥ] Εφαρμοσμένη Οικολογία
[5] [ΒΥ] Μοριακή Βιολογία
[5] [ΒΥ] Φυσιολογία Ζώων Ι
[6] [ΒΥ] Βιοτεχνολογία
[6] [ΒΥ] Δομική Βιολογία
[6] [ΒΥ] Υδροβιολογία
[7] [ΒΥ] Βιοχημική Μηχανική
[7] [ΒΥ] Μοριακή Γενετική
[8] [ΒΥ] Βιοπληροφορική
[8] [ΒΥ] Εξελικτική Βιολογία
[9] [ΒΥ] Ειδικά θέματα Βιοπληροφορικής
---------------------------------
Untitled Document
Σύνολο=2
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
280 -ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΙ 2&3 14.25 16265 -265 132 1 5 0 εδώ Inf Math OS
325 -ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΠΑ 2&3 14.25 16195 -55 134 0 5 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 266 1 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 70 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή το 2020
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ [280] ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ

Τελαυταία τροποποίηση 29 Απριλίου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 27 Ιουνίου, 2020

Το Τμήμα

Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (ΒΕΤ) ξεκίνησε τη λειτουργία του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 207/3-9-1999 για την Ίδρυση του Τμήματος (ΦΕΚ 179/6-9-1999), το Τμήμα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης της Βιολογίας, τη θεραπεία γενικότερα των επιστημών ζωής στο περιγραφικό, κυτταρικό και μοριακό επίπεδο, παρέχοντας γνώση και καλλιεργώντας τη βασική εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα με άξονες: (i) την παροχή πανεπιστημιακών γνώσεων όλου του φάσματος των επιστημών ζωής με έμφαση στις τεχνολογίες που απορρέουν από τις εφαρμογές τους και (ii) την παραγωγή γνώσεων και τη δημιουργία τεχνολογιών με κύριο προσανατολισμό τη μελέτη, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και προστασία των έμβιων πόρων και βιοτόπων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Στόχος
Στόχος του Τμήματος είναι να βρίσκεται στην αιχμή της έρευνας, τόσο της βασικής όσο και της εφαρμοσμένης και να παρέχει στους φοιτητές του την πιο σύγχρονη και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε όλους τους τομείς της Βιολογίας. Συγκριτικό πλεονέκτημα του Τμήματος είναι η πενταετής διάρκεια των σπουδών του, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον φοιτητή να εισαχθεί σε νέες εφαρμογές και τεχνολογίες αιχμής και να εκπονήσει υποχρεωτική Διπλωματική Εργασία κατά τη διάρκεια της οποίας επικεντρώνεται στις πολυσχιδείς παραμέτρους και ιδιαιτερότητες της ερευνητικής δραστηριότητας.

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος
Τον Ιούνιο του 2011 το Τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Οι εξωτερικοί αξιολογητές κάνουν ιδιαίτερη μνεία στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος: «The existing curriculum serves the goals of the Department and it seems to be of higher standards compared to similar biologyoriented programs within the Greek state. The curriculum is coherent and focused on preparing graduates with experimental skills in laboratory and applied biological processes for the industry and not only.»

Για να διαβάσετε την αξιολόγηση πατήστε εδώ.

 Φιλοσοφία των σπουδών

Στόχος του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (ΒΕΤ) είναι να παρέχει στους φοιτητές του στέρεη θεωρητική βάση στις θεμελιώδεις γνωστικές περιοχές της Βιολογίας, εμβάθυνση σε αναδυόμενα βιολογικά πεδία και εξοικείωση με τις σύγχρονες μεθοδολογίες, ερευνητικές προσεγγίσεις και τεχνολογίες που απορρέουν από αυτή την επιστήμη. Στην καρδιά της φιλοσοφίας του βρίσκεται η δυναμική και σύγχρονη προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η σύνδεση της πανεπιστημιακής διδασκαλίας με την ερευνητική δραστηριότητα.

Κύρια χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η προσπάθεια προς ισόρροπη κατανομή του φόρτου εργασίας των φοιτητών σε κάθε εξάμηνο, η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από το τρίτο έτος σπουδών και η υποχρεωτική Διπλωματική Εργασία κατά τη διάρκεια του πέμπτου έτους. Στα πρώτα δύο εξάμηνα καλύπτεται εξ ολοκλήρου η βασική γνώση στη Φυσική, τα Μαθηματικά, τη Χημεία και την Πληροφορική ενώ παράλληλα οι φοιτητές εισάγονται στις βασικές συνιστώσες της επιστήμης της Βιολογίας. Στα δύο εξάμηνα που ακολουθούν οι φοιτητές εισάγονται στην Οργανισμική Βιολογία, τη Βιοχημεία, τη Γενετική, την Κυτταρική και Αναπτυξιακή Βιολογία και την Οικολογία. Στα επόμενα εξάμηνα συμπληρώνεται η εκπαίδευσή τους με τις βασικές γνώσεις τόσο στις μοριακές όσο και στις οργανισμικές επιστήμες, τη σύνδεσή τους με την Εξέλιξη αλλά και τη σημασία της τελευταίας για όλα τα γνωστικά πεδία της Βιολογίας ενώ παράλληλα διδάσκονται εφαρμογές και τεχνολογίες αιχμής.

Οι φοιτητές καθίστανται έτσι με προοδευτικό τρόπο, γνωσιολογικά ικανοί να παρακολουθήσουν και να αφομοιώσουν τα μαθήματα επιλογής που τους προσφέρονται στο τρίτο, και ιδιαίτερα στο τέταρτο έτος, πριν ξεκινήσουν την εκπόνηση της Διπλωματικής τους εργασίας με την οποία θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Η εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας προϋποθέτει την επιτυχή εξέταση στο 80% (κατ’ελάχιστον) των μαθημάτων που έχουν διδαχτεί, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους πριν από το τελικό αυτό τμήμα της εκπαίδευσής τους.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές εξασφαλίζουν 300 ECTS (European Credit Transfer System), αριθμό Διδακτικών Μονάδων που ισοδυναμεί με αυτόν του Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Το τμήμα συμμετέχει σε δύο διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

  • Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες
  • Βιοτεχνολογία.

Το τμήμα οργανώνει επίσης πρόγραμμα 3ου κύκλου σπουδών που με την ολοκλήρωσή του παρέχει Διδακτορικό Δίπλωμα.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος ΒΕΤ, έχουν τη δυνατότητα είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Master’s Degree) σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, είτε να ξεκινήσουν απευθείας σπουδές για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος λόγω των 300 ECTS μονάδων του πτυχίου (εξαιτίας αυτού αρκετοί απόφοιτοι του τμήματος έχουν γίνει δεκτοί σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της Ευρώπης για να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή χωρίς την απαίτηση προηγούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών).

Επαγγελματικά δικαιώματα των απόφοιτων

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (ΒΕΤ) συντάχθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων. Η διαδικασία κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του ΒΕΤ άρχισε το 2005 και ολοκληρώθηκε το 2008 με την έγκριση Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 247/3.12.2008).

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων μας έχουν απόλυτη συνάφεια με τους σκοπούς και στόχους του Τμήματος ΒΕΤ όπως δημοσιεύτηκαν στο Προεδρικό Διάταγμα ίδρυσής του. Με τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος για τα επαγγελματικά δικαιώματα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος ΒΕΤ κατοχυρώνουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων, καθώς περιγράφονται λεπτομερώς οι επαγγελματικές δυνατότητες των αποφοίτων μας στον ευρύτερο δημόσιο αλλά και ιδιωτικό τομέα. Ενδεικτικά, οι απόφοιτοί μας μπορούν να απασχοληθούν στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, να εργαστούν και να αναλάβουν την ευθύνη εξετάσεων σε διαγνωστικά εργαστήρια, όπως μικροβιολογίας, μοριακής βιολογίας, γενετικής, κ.ά.*, να διενεργούν οικολογικούς ελέγχους, περιβαλλοντικές αναλύσεις και μελέτες*, να αναλάβουν την οργάνωση, τη διαχείριση και την προστασία βιοτικών παραγόντων σε περιοχές προστασίας της φύσης και εθνικά πάρκα*, να εκπονούν μελέτες σχετικά με την διοίκηση, διαχείριση και προστασία θαλάσσιων πάρκων και υδροβιότοπων*, να απασχολούνται στους τομείς της βιοτεχνολογίας της γενετικής μηχανικής και της βιοπληροφορικής, κ.ά.


Επίσης, σύμφωνα με το ΦΕΚ τεύχος Α 159/1-8-2008, το πτυχίο του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν διορισμού σε θέσεις προσωπικού του κλάδου ΠΕ04 Ειδικότητας ΠΕ04.04  Βιολόγων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν θέσεις απασχόλησης του ευρύτερου δημόσιου τομέα που υπάγονται στον κλάδο ΠΕ Περιβαλλοντολόγων.


Ο Νόμος Υπ’ Αριθμ. 4235:
Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ) και παραγώγων προϊόντων αυτών (ΠΠ)

Σε συνέχεια και σε συμφωνία με τα επαγγελματικά μας δικαιώματα δημοσιεύθηκε πρόσφατα Προεδρικό Διάταγμα που αφορά  Ίδρυση, Λειτουργία και Διεύθυνση Εργαστηρίων Ανάλυσης Τροφίμων από Βιολόγους (ΦΕΚ32/11-2-2014).

Τελαυταία τροποποίηση 31 Αυγούστου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 25 Νοεμβρίου, 2016