Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά (318)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Κωδικός : 318
Ίδρυμα: ΠΑΠΕΙ
Site: http://www.unipi.gr/unipi/el/sta-home.html
Επ. Πεδίο/α: 2&4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕT (2023) : 12.52
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 30
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΜΑΘ: 30 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 25
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 15595
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 12615
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 175
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 175
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 139
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 153
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 13795
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 11205
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 18
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 13
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
[1] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
[1] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
[1] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
[1] [ΒΥ] ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΑΛΓΕΒΡΑ
[2] [ΒΥ] ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
[2] [ΒΥ] ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Ι
[2] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
[2] [ΒΥ] ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[3] [ΒΥ] ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚO ΔΙΚΑΙΟ
[3] [ΒΥ] ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[3] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
[3] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
[3] [ΒΥ] ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΙΙ
[3] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
[4] [ΒΥ] ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
[4] [ΒΥ] ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
[4] [ΒΥ] ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ I
[4] [ΒΥ] ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
[4] [ΒΥ] ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
[4] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
[4] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
[4] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι: ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ 5
[5] [ΒΥ] ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[5] [ΒΥ] ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[5] [ΒΥ] ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
[5] [ΒΥ] ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[5] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
[5] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
[6] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ 6
[6] [ΒΥ] ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
[6] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
[6] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
[6] [ΒΥ] ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
[6] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
[6] [ΒΥ] ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[6] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
[6] [ΒΥ] ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
[7] [ΒΥ] ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
[7] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ
[7] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
[7] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
[7] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ
[7] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
[7] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
[8] [ΒΥ] ΑΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
[8] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
[8] [ΒΥ] ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
[8] [ΒΥ] ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[8] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
[8] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
---------------------------------

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
28[2]. «Στατιστικής Ασφαλιστικής Επιστήμης» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και εισαγωγική κατεύθυνση «Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών» του Τμήματος «Μαθηματικών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Προσοχή: Τα παραπάνω τμήματα ΔΕΝ είναι αντίστοιχα με το «Στατιστικής» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Σκοπός
Σκοπός του Τμήματος είναι η θεωρητική εκπαίδευση και η πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, πέρα από τα απαραίτητα μαθήματα υποδομής και τα μαθήματα γενικού ενδιαφέροντος, είναι μια συστηματική σύνθεση μαθημάτων από θεωρητικά και εφαρμοσμένα γνωστικά αντικείμενα των επιστημονικών αυτών κλάδων. Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ειδικότητας σε στατιστικά ή ασφαλιστικά θέματα, με παράλληλη απόκτηση σχετικών γνώσεων εφαρμοσμένης πληροφορικής. Το Πρόγραμμα Σπουδών απευθύνεται στους φοιτητές που επιθυμούν να εξελιχθούν σε στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, ασφαλιστικών οργανισμών και ερευνητικών κέντρων. Επί πλέον μπορούν να επιδιώξουν μεταπτυχιακές σπουδές ή και ακαδημαϊκή καριέρα σε κλάδους σχετικούς με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.
Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να διοριστούν σε δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, Τράπεζες, στη Στατιστική Υπηρεσία και άλλους φορείς με αντικείμενο τη στατιστική, όπως το ΚΕΠΕ, ΕΚΚΕ κτλ. Επίσης μπορούν να διδάξουν στην τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν στο ανάλογο τμήμα της ΣΕΛΕΤΕ. Στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να απασχοληθούν σε ασφαλιστικές εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις και οικονομικές μονάδες ως ανώτεροι υπάλληλοι, ερευνητές, οικονομικοί σύμβουλοι κτλ

;

Τελαυταία τροποποίηση 3 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 23 Νοεμβρίου, 2016