Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά (318)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Κωδικός : 318
Ίδρυμα: ΠΑΠΕΙ
Επ. Πεδίο/α: 2,4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕ (2023) : 12.52
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: http://www.unipi.gr/unipi/el/sta-home.html
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1515/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 30
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΜΑΘ: 30 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 25
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[5] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ 5
[6] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ 6
[6] [ΒΥ] ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
[2] [ΒΥ] ΑΛΓΕΒΡΑ
[4] [ΒΥ] ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
[7] [ΒΥ] ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
[7] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ
[6] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
[6] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
[5] [ΒΥ] ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[8] [ΒΥ] ΑΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ
[3] [ΒΥ] ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[5] [ΒΥ] ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[4] [ΒΥ] ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
[4] [ΒΥ] ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ I
[5] [ΒΥ] ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΙΙ
[4] [ΒΥ] ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
[3] [ΒΥ] ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚO ΔΙΚΑΙΟ
[6] [ΒΥ] ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
[8] [ΒΥ] ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
[3] [ΒΥ] ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ
[4] [ΒΥ] ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
[6] [ΒΥ] ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
[8] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
[5] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
[7] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[4] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
[4] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
[1] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
[5] [ΒΥ] ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[1] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
[7] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
[7] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ
[3] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
[3] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
[6] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
[1] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
[5] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
[8] [ΒΥ] ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
[1] [ΒΥ] ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Ι
[3] [ΒΥ] ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΙΙ
[6] [ΒΥ] ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[2] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
[8] [ΒΥ] ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[7] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
[4] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι: ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
[8] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
[6] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
[6] [ΒΥ] ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
[2] [ΒΥ] ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
[3] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
[8] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
---------------------------------

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
28[2]. «Στατιστικής Ασφαλιστικής Επιστήμης» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και εισαγωγική κατεύθυνση «Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών» του Τμήματος «Μαθηματικών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Προσοχή: Τα παραπάνω τμήματα ΔΕΝ είναι αντίστοιχα με το «Στατιστικής» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Σκοπός
Σκοπός του Τμήματος είναι η θεωρητική εκπαίδευση και η πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, πέρα από τα απαραίτητα μαθήματα υποδομής και τα μαθήματα γενικού ενδιαφέροντος, είναι μια συστηματική σύνθεση μαθημάτων από θεωρητικά και εφαρμοσμένα γνωστικά αντικείμενα των επιστημονικών αυτών κλάδων. Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ειδικότητας σε στατιστικά ή ασφαλιστικά θέματα, με παράλληλη απόκτηση σχετικών γνώσεων εφαρμοσμένης πληροφορικής. Το Πρόγραμμα Σπουδών απευθύνεται στους φοιτητές που επιθυμούν να εξελιχθούν σε στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, ασφαλιστικών οργανισμών και ερευνητικών κέντρων. Επί πλέον μπορούν να επιδιώξουν μεταπτυχιακές σπουδές ή και ακαδημαϊκή καριέρα σε κλάδους σχετικούς με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.
Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να διοριστούν σε δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, Τράπεζες, στη Στατιστική Υπηρεσία και άλλους φορείς με αντικείμενο τη στατιστική, όπως το ΚΕΠΕ, ΕΚΚΕ κτλ. Επίσης μπορούν να διδάξουν στην τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν στο ανάλογο τμήμα της ΣΕΛΕΤΕ. Στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να απασχοληθούν σε ασφαλιστικές εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις και οικονομικές μονάδες ως ανώτεροι υπάλληλοι, ερευνητές, οικονομικοί σύμβουλοι κτλ

;