Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) (342)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
Κωδικός : 342
Ίδρυμα: ΙΟΝΠΑ
Site: http://tab.ionio.gr/
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 9.42
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΑΡΧ: 20 - ΙΣΤ: 30 - ΛΑΤ: 20
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 12690
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 9700
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 80
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 80
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 64
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 69
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 64
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 14180
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 11160
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 8
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
[1] [ΒΥ] ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ι
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ι
[1] [ΒΥ] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΑ I
[1] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
[1] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι
[2] [ΒΥ] ΒΙΒΛΙΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ
[2] [ΒΥ] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
[2] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
[2] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
[2] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
[2] [ΒΥ] ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ Ι
[2] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ι
[3] [ΒΥ] ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ Ι
[3] [ΒΥ] ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
[3] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
[3] [ΒΥ] ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
[3] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι
[3] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
[3] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
[3] [ΒΥ] ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
[3] [ΒΥ] ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
[3] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
[3] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΙΙ
[4] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
[4] [ΒΥ] ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ ΙΙ
[4] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΙ
[4] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ
[4] [ΒΥ] ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ
[4] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
[4] [ΒΥ] ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
[4] [ΒΥ] ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
[4] [ΒΥ] ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ι
[4] [ΒΥ] ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
[5] [ΒΥ] ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
[5] [ΒΥ] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
[5] [ΒΥ] ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ
[5] [ΒΥ] ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
[5] [ΒΥ] ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
[5] [ΒΥ] ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
[5] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
[5] [ΒΥ] ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
[6] [ΒΥ] ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ
[6] [ΒΥ] ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
[6] [ΒΥ] ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
[6] [ΒΥ] ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
[6] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
[6] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
[6] [ΒΥ] ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑ : ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΠΑΠΥΡΩΝ
[6] [ΒΥ] ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ
[6] [ΒΥ] ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
[6] [ΒΥ] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
[7] [ΒΥ] ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
[7] [ΒΥ] ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΙ
[7] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ι
[7] [ΒΥ] ΕΚΔΟΤΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
[7] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
[7] [ΒΥ] ΘΕΣΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
[7] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΑΡΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[8] [ΒΥ] ΒΙΒΛΙΟΜΕΤΡΙΑ
[8] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΙ
[8] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
[8] [ΒΥ] ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ
[8] [ΒΥ] ΘΕΣΜΟΙ ΔΙΟΙΚ. ΤΟΥ ΒΕΝΕΤ. ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
[8] [ΒΥ] ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ
[8] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
[8] [ΒΥ] ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
[8] [ΒΥ] ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
---------------------------------

Στο site του Τμήματος αναφέρονται τα παρακάτω:

Αντικείμενο σπουδών
Το Τμήμα μας είναι το μόνο Πανεπιστημιακό Τμήμα στην Ελλάδα που καλύπτει τις αναφερόμενες στην ονομασία του γνωστικές περιοχές καθώς εξειδικεύεται σε ζητήματα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, Μουσειολογίας και γενικότερα της επιστήμης της Πληροφορίας. Άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994 και σκοπό έχει την άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών του σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την θεωρία του βιβλίου, των αρχειακών τεκμηρίων, των αντικειμένων μουσειακής αξίας και γενικά της πληροφορίας και των πληροφοριακών συνόλων, σε συμβατική ή ψηφιακή μορφή, καθώς και με την δημιουργία, οργάνωση, ταξινόμηση, διαχείριση και αξιοποίηση συλλογών βιβλιακού, αρχειακού ή άλλης μορφής υλικού και πληροφοριών.
Απώτερος σκοπός είναι η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που είναι απαραίτητο για την στελέχωση των πάσης φύσεως, δημόσιων και ιδιωτικών, βιβλιοθηκών, αρχειακών υπηρεσιών, μουσείων, κέντρων τεκμηρίωσης και υπηρεσιών πληροφόρησης. Πέραν των ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές του γνώσεις γενικής παιδείας και γνώσεις πληροφορικής, που θεωρούνται απαραίτητες για την συγκρότηση επιστημόνων ικανών να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν σωστά τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, τόσο ως επαγγελματίες, όσο και ως ερευνητές σε σχετικούς επιστημονικούς τομείς.

Επαγγελματικές προοπτικές
Στο Τμήμα μας εισάγονται περίπου 100 προπτυχιακοί και 20 μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες κάθε χρόνο, ενώ διδακτορική διατριβή εκπονούν περίπου 30 φοιτητές/τριες. Στη σημερινή «Κοινωνία της Πληροφορίας», η σωστή οργάνωση και χρήση των πληροφοριών και η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση σε όλα τα επίπεδα είναι απαραίτητη για την επιβίωση κάθε δημιουργικής δραστηριότητας. Μαζί με την ανάγκη της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, οδηγεί τα τελευταία χρόνια, σε μια ραγδαία εξέλιξη στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα, δηλαδή στην οργάνωση, εύρεση, διάθεση και παρουσίαση της πληροφορίας.
Συνεπώς, παρατηρείται μια αύξηση της ζήτησης για επιστήμονες αυτού του χώρου, και οι προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασής των αποφοίτων του Τμήματός μας είναι εξαιρετικά ευνοϊκές, και το ποσοστό απορρόφησης τους από την αγορά εργασίας, και ειδικά το δημόσιο τομέα, παραμένει αρκετά υψηλό. Μάλιστα πρόσφατα το Τμήμα, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, και για να δείξει καλύτερα το εύρος των αντικειμένων που θεραπεύει και τις επαγγελματικές δυνατότητες των αποφοίτων του, μετονομάστηκε σε «Τμήμα Επιστήμης της Πληροφορίας: Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας», ενώ εντάχθηκε μαζί με το Τμήμα Πληροφορικής στη «Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής».

Οι απόφοιτοι μπορούν να ασχοληθούν με οργάνωση, ταξινόμηση, αναζήτηση και παρουσίαση κάθε είδους συλλογής τεκμηρίων, από εταιρικά αρχεία ως μουσειακές εκθέσεις, από παπύρους ως οπτικοακουστικά μέσα, από νομοθετήματα ως ψυχαγωγικό υλικό, σε συμβατικές ή ψηφιακές μορφές, και να καλύψουν ένα πολύ ευρύ φάσμα θέσεων και φορέων απασχόλησης.

Οι απόφοιτοι του Τμήματός μας μπορούν να καταλάβουν θέσεις εργασίας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς ή εταιρείες, που έχουν ανάγκες ή προσφέρουν υπηρεσίες πληροφόρησης, που διατηρούν δικό τους περιεχόμενο, βιβλιοθήκες ή αρχεία, σε συμβατική ή ψηφιακή μορφή, και γενικά σε όποιον χώρο πραγματοποιείται συγκέντρωση, ταξινόμηση και διαχείριση πληροφοριακού υλικού.

Οι περισσότεροι απόφοιτοι καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας στις υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους και άλλα αρχεία (πανεπιστημίων, τραπεζών και οργανισμών, δικαστηρίων, υπουργείων και κυβερνητικών φορέων, εταιριών, κ.α.), στις παντός είδους βιβλιοθήκες της χώρας (Εθνική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοθήκη της Βουλής, βιβλιοθήκες πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ, ερευνητικών κέντρων και μουσείων, δημοτικές βιβλιοθήκες, βιβλιοθήκες υπουργείων, νοσοκομείων, τραπεζών και άλλων οργανισμών), σε μουσεία, σε κέντρα τεκμηρίωσης και πληροφόρησης, εκδοτικούς οίκους, και σε έργα ψηφιοποίησης.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες
Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκoνόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης (έτος ιδρύσεως 1968) αποτελεί το επιστημονικό και επαγγελματικό σωματείο που εκπροσωπεί τους επαγγελματίες βιβλιοθηκονόμους της χώρας. http://www.eebep.gr/

 

Τελαυταία τροποποίηση 16 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 27 Νοεμβρίου, 2016