Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Κωδικός : 668
Ίδρυμα: ΠΔΑ
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.9
ΕΒΕ (2023) : 10.60
Μετεγγραφή: NAI
Site: https://alis.uniwa.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/367746/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΑΡΧ: 20 - ΙΣΤ: 30 - ΛΑΤ: 20
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

Το Τμήμα

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, είναι το παλαιότερο και αυτό με τον υψηλότερο βαθμό πρόσβασης τμήμα Πληροφόρησης  της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Αποτελεί φυσική μετεξέλιξη του ομοειδούς τμήματος, που λειτούργησε στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας από το 1977 έως το 2018.

Σκοπός

Το τμήμα σκοπεύει στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης με στόχο την δημιουργία Αρχειονόμων, Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης με υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι σπουδές στο τμήμα περιλαμβάνουν όλους τους κλάδους των παραδοσιακών επιστημών της Πληροφόρησης (Βιβλιοθηκονομία, Αρχειονομία, Μουσειολογία, Τεκμηρίωση), οι οποίοι με την καθοριστική επίδραση της τεχνολογίας, ενοποιούνται στο ευρύτερο πλαίσιο της Διαχείρισης των Πληροφοριών (Ιnformation Μanagement). Αντικείμενό της, ο εντοπισμός, συγκέντρωση, επεξεργασία, οργάνωση και διάθεση των πληροφοριών, ανεξαρτήτως του υλικού υποστρώματος στο οποίο είναι καταγραμμένες. Ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις το Τμήμα εξετάζει σε ένα ενιαίο θεωρητικό και εφαρμοσμένο πλαίσιο την πολιτιστική, επιστημονική αλλά και τη διοικητική, επιχειρηματική πληροφόρηση, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες.
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος αντιστοιχεί με τα προγράμματα ομολόγων και διεθνώς αναγνωρισμένων τμημάτων του εξωτερικού. Έχει καταρτιστεί με βάση τις προτάσεις διεθνών οργανισμών όπως η International Federation of Library Associations (IFLA) και η Society of American Archivists (SAA), λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Μέσω του Προγράμματος Σπουδών το Τμήμα αποσκοπεί:

  • Να προσφέρει την απαραίτητη θεωρητική κατάρτιση σε συνδυασμό με την αναγκαία εφαρμογή των γνώσεων, όπως επιβάλλουν οι εξελίξεις στο επιστημονικό πεδίο της Πληροφόρησης.
  • Να δημιουργήσει επιστήμονες που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις Αρχείων και Βιβλιοθηκών. Γενικότερα δε, να εκπαιδεύσει υψηλού επιπέδου στελέχη πληροφοριακών οργανισμών ή υπηρεσιών κάθε είδους, του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.
  • Να προσφέρει στους αποφοίτους τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Να προωθήσει την έρευνα συνεισφέροντας στην εξέλιξη του διεπιστημονικού πεδίου  της Πληροφόρησης.
Μεταπτυχιακές Σπουδές
Από το εκπαιδευτικό έτος 2018-19 θα λειτουργήσει αυτοδύναμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο: Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες Αρχεία & Μουσεία, ενώ το τμήμα συμμετέχει στο διιδρυματικό (ΠΔΑ και ΕΚΠΑ) μεταπτυχιακό, Μουσειακές Σπουδές
Ερευνητικά Εργαστήρια