Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) [354]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
Κωδικός : 354
Ίδρυμα: ΠΑΑΙΓ
Επ. Πεδίο/α: 1,4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 8.34
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: http://www.ct.aegean.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΑΡΧ: 20 - ΙΣΤ: 30 - ΛΑΤ: 25
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 30 - ΟΙΚ: 20
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[6] [ΒΥ] ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
[3] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ Ι
[4] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
[5] [ΒΥ] ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι
[7] [ΒΥ] ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
[6] [ΒΥ] ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
[5] [ΒΥ] ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
[5] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
[7] [ΒΥ] ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
[3] [ΒΥ] ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
[4] [ΒΥ] ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
[5] [ΒΥ] ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ Ι
[6] [ΒΥ] ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
[7] [ΒΥ] ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
[4] [ΒΥ] ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
[5] [ΒΥ] ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
[3] [ΒΥ] ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[7] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
[8] [ΒΥ] ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
[3] [ΒΥ] ΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ Ι
[4] [ΒΥ] ΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΙΙ
[8] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
[8] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
[8] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
[6] [ΒΥ] ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
[7] [ΒΥ] ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ & ANIMATION
[1] [ΒΥ] ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
[5] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
[6] [ΒΥ] ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
[6] [ΒΥ] ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
[3] [ΒΥ] ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
[4] [ΒΥ] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΣ
[5] [ΒΥ] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
[6] [ΒΥ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
[5] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
[6] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ : ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
[5] [ΒΥ] ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
[7] [ΒΥ] ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
[6] [ΒΥ] Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
[5] [ΒΥ] Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ANIMATION
[5] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ Ι
[8] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
[6] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Ι
[2] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2
[1] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ι
[8] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
[5] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ι
[5] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
[7] [ΒΥ] ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ & ΝΕΑ ΜΕΣΑ Ι
[8] [ΒΥ] ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ & ΝΕΑ ΜΕΣΑ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΜΟΝΤΑΖ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι
[5] [ΒΥ] ΜΟΝΤΑΖ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
[5] [ΒΥ] ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ Ι
[6] [ΒΥ] ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
[7] [ΒΥ] ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
[6] [ΒΥ] ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
[7] [ΒΥ] ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
[7] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
[7] [ΒΥ] ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ
[7] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
[4] [ΒΥ] ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
[8] [ΒΥ] ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
[1] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
[3] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
[5] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
[8] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ
[5] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Ι
[3] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
[2] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΣ
[7] [ΒΥ] ΠΟΛΥΜΕΣΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
[1] [ΒΥ] ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
[6] [ΒΥ] ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
[3] [ΒΥ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ
[3] [ΒΥ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ
[7] [ΒΥ] ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
[8] [ΒΥ] ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
[4] [ΒΥ] ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
[5] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
[8] [ΒΥ] ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
[7] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ
[5] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ι
[6] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΙ
[7] [ΒΥ] ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
[8] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
[6] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ
[1] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
[2] [ΒΥ] ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
[4] [ΒΥ] ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
---------------------------------

Αντικείμενο Σπουδών
Στόχος του Τ.Π.Τ.Ε. είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων:
• Στις Τεχνολογίες Πληροφορικής
• Στις Πολιτισμικές Σπουδές
• Στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την παραγωγή και διαχείριση Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του Τμήματος μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
• Καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τον πολιτισμό και την πολιτισμική κληρονομιά
• Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής σε θέματα πολιτισμού και πολιτισμικής διαχείρισης
• Σχεδιασμός, παραγωγή, διαχείριση και διάδοση πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών, με στόχο τη διατήρηση, προβολή και κοινωνική αξιοποίηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα στο πολυπολιτισμικό πλαίσιο της Ε.Ε. και της παγκόσμιας κοινότητας

Tο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει:
• Βασικές αρχές θεωρίας πολιτισμού και επικοινωνίας για την κατανόηση, διαχείριση και μετάδοση πολιτιστικής πληροφορίας
• Βασικές αρχές διατήρησης και διαχείρισης της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
• Θεωρίες της επικοινωνίας και των ψηφιακών μέσων για την υλοποίηση οπτικοακουστικών έργων
• Θεωρίες της μουσειολογίας και μουσειοπαιδαγωγικής για την υλοποίηση εφαρμογών για μουσεία και συναφείς πολιτιστικούς οργανισμούς
• Θεωρίες και μοντέλα μάθησης για τη σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση μαθησιακών σεναρίων και ψηφιακών εφαρμογών εκπαιδευτικής τεχνολογίας
• Βασικές αρχές προγραμματισμού εφαρμογών
• Βασικές αρχές σχεδιασμού βάσεων δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων
• Μέθοδοι και εργαλεία ψηφιακής επεξεργασίας πολυμεσικού περιεχομένου
• Μέθοδοι και εργαλεία ανάπτυξης διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών, διαδικτυακών τόπων, ψηφιακών παιχνιδιών, 2D και 3D γραφικών

Η διδασκαλία γίνεται σε εργαστήρια πλήρως εξοπλισμένα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σύγχρονα προγράμματα επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων, ενώ στην υποδομή του τμήματος συμπεριλαμβάνονται στούντιο και σουίτες μοντάζ.

Επαγγελματικές Προοπτικές
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη σχεδίαση και την ανάπτυξη λογισμικού, εφαρμογών πολυμέσων και ψηφιακών οπτικοακουστικών προϊόντων, για την παραγωγή, προβολή, διαχείριση και εκπαιδευτική αξιοποίηση της πολιτιστικής πληροφορίας.
Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και τεχνικούς, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την εφαρμογή των τεχνολογιών της πληροφορικής σε σύγχρονα γνωστικά πεδία, όπως αυτά που ορίζουν η μουσειολογία, η εκπαιδευτική τεχνολογία, οι ψηφιακές οπτικοακουστικές τέχνες και η πολιτιστική αναπαράσταση με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Οι πτυχιούχοι του Τ.Π.Τ.Ε. μπορούν να ασχοληθούν με:
• Σχεδίαση διαδραστικών και δικτυακών πολυμεσικών εφαρμογών
• Σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού για εφαρμογές πολυμέσων
• Ανάπτυξη και διαχείριση ψηφιακών οπτικοακουστικών προϊόντων
• Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
• Σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού για εφαρμογές που σχετίζονται με τη διαχείριση συλλογών (μουσεία, πινακοθήκες, αίθουσες τέχνης, και άλλους φορείς με σχετικά ενδιαφέροντα)
• Επιμόρφωση και υποστήριξη επαγγελματιών του πολιτισμού και της εκπαίδευσης για την υιοθέτηση και αξιοποίηση των παραπάνω εφαρμογών στο έργο τους
• Σκηνοθεσία, επεξεργασία και σύνθεση ψηφιακών δεδομένων για τη δημιουργία βίντεο, animation και κινούμενης εικόνας
• Σχεδίαση και επεξεργασία γραφικών και κινουμένων σχεδίων για διαδραστικές εφαρμογές πολυμέσων
• Διοργάνωση εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων εκδηλώσεων σε μουσεία και συναφείς πολιτιστικούς οργανισμούς.
• Αποδελτίωση και οργάνωση αρχειακού υλικού με χρήση Η/Υ και δημιουργία Βάσεων Δεδομένων
• Εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία πολιτιστικών δράσεων, οργανισμών και νέων μουσείων
• Μάρκετινγκ, διοίκηση και στρατηγικές επικοινωνίας πολιτιστικών φορέων και οργανισμών

Οι απόφοιτοι του Τ.Π.Τ.Ε. μπορούν να απασχοληθούν σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ειδικότερα:
• Επιχειρήσεις παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στον πολιτισμό (ψηφιακές εφαρμογές, παρουσιάσεις στο διαδίκτυο, οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων),
• Εταιρείες διαχείρισης (management) μουσικών, κινηματογραφικών, εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
• Ιδιωτικές βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης
• Ιδιωτικά μουσεία και πινακοθήκες (διεύθυνση, εμπλουτισμός συλλογών, εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκδόσεις, ηλεκτρονικοί οδηγοί)
• Εκδοτικούς οίκους και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τον έντυπο και κυρίως τον ηλεκτρονικό τύπο
• Διαφημιστικές εταιρίες
• Εταιρείες ή σταθμούς παραγωγής και επεξεργασίας εικόνας και ήχου ως μοντέρ ή σκηνοθέτες.
• Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τα Προσόντα διορισμού Κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής
• Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού που ασχολούνται με τη διαχείριση, οργάνωση και ανάδειξη πολιτισμικών και πολιτιστικών δρωμένων
• Δημόσιες βιβλιοθήκες και Κέντρα αρχειοθέτησης και Τεκμηρίωσης
• Μουσεία και Πινακοθήκες (διεύθυνση, εμπλουτισμός συλλογών, εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκδόσεις, τηλεματική)
• Φορείς που ασχολούνται με την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την προβολή πολιτισμικών δεδομένων, όπως ΟΤΑ και υπηρεσίες της Περιφέρειας
• Θεσμικές υπηρεσίες και διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται με θέματα πολιτισμικής διαχείρισης

Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ

 

Untitled Document
Σύνολο=16
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
330 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 2,4 12.54 17785 400 214 0 4 0 εδώ Inf Math OS
338 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2,4 12.54 17730 640 146 0 4 0 εδώ Inf Math OS
333 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 2,4 12.54 17670 520 225 0 4 0 εδώ Inf Math OS
339 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΠΕΙ 2,4 12.54 17220 615 195 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1211 -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΜΑΚ 2,4 12.54 17095 765 135 0 4 0 εδώ Inf Math OS
412 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΠΑ 2,4 12.54 16910 690 110 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1212 -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΜΑΚ 2,4 12.54 16900 815 135 0 4 0 εδώ Inf Math OS
216 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΚΡΗ 2,4 12.54 16047 430 183 0 4 0 εδώ Inf Math OS
99 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΘΕΣ 2,4 8.36 13800 850 300 0 4 0 εδώ Inf Math OS
369 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΘΕΣ 2,3,4 9.50 12525 700 207 0 4 0 εδώ Inf Math OS
98 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΠΕΛ 2,4 10.45 11650 -225 243 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1630 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΠΘ 2,4 11.50 11358 215 240 0 4 0 εδώ Inf Math OS
366 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΠΑ 2,4 10.45 10290 -480 250 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1554 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΔΜ 2,4 8.36 9220 -340 250 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1250 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) ΠΙ 2,4 8.36 9175 136 265 0 4 0 εδώ Inf Math OS
354 -ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΑΙΓ 1,4 8.36 8935 285 170 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 3268 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 8850 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα Τμήματα για Μετεγγραφή

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή το 2023
ΟΜΑΔΑ Ι
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε.Κ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΙΣ.ΚΑΤ.: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΙΣ.ΚΑΤ.: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΙΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΒΑΛΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΤΑ

Επαγγελματικά δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται από  Π.Δ. 44 /2009 ΦΕΚ 58Α/2009   :”Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων μηχανικών και των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ”
Οι απόφοιτοι των τμημάτων Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών , Πληροφορικής του  Πανεπιστημίου Πειραιά και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας    εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο και μπορούν να εργαστούν και ως οικονομολόγοι.

Μελέτες

Συγκριτική αξιολόγηση του ερευνητικού έργου των Τμημάτων Πληροφορικής των Ελληνικών
[πατήστε εδώ]

Μύθοι και αλήθειες για τα επαγγέλματα της πληροφορικής
[πατήστε εδώ]

Χρήσιμες συνδέσεις

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας
http://www.sepe.gr/
Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας
https://www.epe.org.gr
Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελαματιων Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
http://www.epy.gr/
Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής
http://www.pekap.gr/
Πανελλήνιος Σύλλογος Πληροφορικής Δημοσίου.
http://www.pasypl.gr/

11 σύγχρονα επαγγέλματα με μεγάλη ζήτηση και μέλλον στην παραγωγική οικονομία.

1.Μηχανικός Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων
2.Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού
3.Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτωνκαι Δικτύων
4.Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
5.Τεχνικός Αυτοματισμών
6.Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων
7.Εργοδηγός κλάδου εξόρυξης
8.Στέλεχος προώθησης εξαγωγών
9.Στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας
10,Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
11.Χειριστής μηχανημάτων έργου

Τελαυταία τροποποίηση 24 Απριλίου, 2024 | 1η Δημοσίευση: 20 Νοεμβρίου, 2016

Τελαυταία τροποποίηση 18 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 24 Ιουνίου, 2017