Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) (367)

Last updated on June 21st, 2017 at 07:37 am

Αποστολή

Αποστολή του τμήματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της οπτικοακουστικής έκφρασης, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας των εφαρμογών της σύγχρονης οπτικοακουστικής τεχνολογίας στον ευρύτερο χώρο της Τέχνης και της μαζικής επικοινωνίας. Κύριο αντικείμενο απασχόλησης των πτυχιούχων είναι: α) η επιστημονική έρευνα των εφαρμογών της σύγχρονης τεχνολογίας στην παραγωγή και επεξεργασία ήχου και εικόνας, β) οι καλλιτεχνικές και επικοινωνιακές εφαρμογές των οπτικοακουστικών μέσων και γ) η διδασκαλία των νέων μορφών οπτικοακουστικής έκφρασης.

Διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι δέκα εξάμηνα.
Χορηγούμενο πτυχίο: Πτυχίο Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Επαγγελματική απασχόληση

Το πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας συμπεριλαμβάνει :

-τον χώρο της ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης μέσω του ήχου, της εικόνας και των συνδυασμών τους
-τη διδασκαλία/απασχόληση σε τομείς της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης
-τους ευρύτερους επαγγελματικούς χώρους της οπτικοακουστικής επικοινωνίας, της διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς και της αναψυχής.
Πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων, βλ. στη σελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης.

Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά κάποιοι από τους τομείς, στους οποίους θα μπορούν να σταδιοδρομήσουν οι απόφοιτοι και οι μεταπτυχιακοί του ΤΤΗΕ:

-ελεύθερη καλλιτεχνική δημιουργία (τέχνη νέων μέσων, ψηφιακών, αναλογικών ή του συνδυασμού τους: video art, οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις, ψηφιακή τέχνη, τέχνη του διαδικτύου, κόμικς, animation, φωτογραφία κ.ά.),
-ηλεκτρονική και ψηφιακή τεχνολογία του ήχου και της εικόνας,
-τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας και προσομοίωσης,
-ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου (web design, interactive CD-ROM, DVD-ROM, web applications, δικτυακές πολυμεσικές βάσεις δεδομένων, πειραματικά πολυμέσα, video games),
-γραφικές-γραφιστικές τέχνες, πολυμεσικές εκδόσεις, ηλεκτρονικός τύπος, διαφήμιση, επαγγελματική φωτογραφία,
-παραγωγή και εφαρμογές στον ευρύτερο πολιτισμικό τομέα με τη χρήση ψηφιακής και ηλεκτρονικής τεχνολογίας (για μουσεία, συλλογές κ.ά.),
-εκπαιδευτική τεχνολογία με χρήση προσαρμοστικών συστημάτων πολυμέσων.
Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα διασύνδεσης των σπουδών με την απασχόληση προσφέρεται η Πρακτική ʼσκηση ως επιλογή στο Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Η’ εξάμηνο).

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com