Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) (367)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
Κωδικός : 367
Ίδρυμα: ΙΟΝΠΑ
Site: http://www.ionio.gr/depts/avarts/
Επ. Πεδίο/α: 1&2&3&4
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 8.34
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΑΡΧ: 20 - ΙΣΤ: 30 - ΛΑΤ: 20
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΦΥΣ: 20 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 30
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 20 - ΒΙΟ: 25
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΜΑΘ: 30 - ΠΛΗ: 30 - ΟΙΚ: 20
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 15845
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 9670
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 108
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 107
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 85
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 85
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 18670
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 13080
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 11
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] Ακουστική και Ψυχοακουστική
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ι
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης
[1] [ΒΥ] Επιστημονική Μεθοδολογία
[1] [ΒΥ] Ξένη Γλώσσα και Oρολογία I
[10] [ΒΥ] Διαδραστικά Συστήματα Εκπαίδευσης - Ψυχαγωγίας
[10] [ΒΥ] Ηχητικά περιβάλλοντα
[10] [ΒΥ] Παιδαγωγική των Σύγχρονων Μέσων
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Φωτογραφία
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ
[2] [ΒΥ] Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης
[2] [ΒΥ] Τεχνολογία Ήχου
[2] [ΒΥ] Φιλοσοφία και Αισθητική των Μέσων Ι
[3] [ΒΥ] Διαδραστικά Πολυμέσα Ι
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου
[3] [ΒΥ] Φιλοσοφία και Αισθητική των Μέσων ΙΙ
[3] [ΒΥ] Φωτογραφία Ι
[3] [ΒΥ] Χώρος και Οπτικοακουστικά Μέσα Ι
[4] [ΒΥ] Διάδραση Ανθρώπου Υπολογιστή
[4] [ΒΥ] Διαδραστικά Πολυμέσα ΙΙ
[4] [ΒΥ] Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ
[4] [ΒΥ] Θεωρία της Επικοινωνίας Ι
[4] [ΒΥ] Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία
[4] [ΒΥ] Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας
[4] [ΒΥ] Τεχνικές Βιντεοσκόπησης
[4] [ΒΥ] Φωτογραφία ΙΙ
[4] [ΒΥ] Χώρος και Οπτικοακουστικά Μέσα ΙΙ
[5] [ΒΥ] Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων
[5] [ΒΥ] Επαγγελματική Φωτογραφία Ι
[5] [ΒΥ] Θεωρία της Επικοινωνίας ΙΙ
[5] [ΒΥ] Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης ΙΙ
[5] [ΒΥ] Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
[5] [ΒΥ] Σενάριο και Στοιχεία Δραματουργίας
[5] [ΒΥ] Στοιχεία Σκηνοθεσίας - Υποκριτικής
[6] [ΒΥ] Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου
[6] [ΒΥ] Σημειολογία των Πολυμέσων Ι
[6] [ΒΥ] Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου
[7] [ΒΥ] Διαδικτυακή Επικοινωνία
[7] [ΒΥ] Παιδαγωγική
[8] [ΒΥ] Διδακτική της Τέχνης
[8] [ΒΥ] Εμψύχωση Τρισδιάστατων Μοντέλων
[8] [ΒΥ] Ηλεκτροακουστική και Ακουστική Χώρων
[8] [ΒΥ] Τέχνη και Δίκαιο
[8] [ΒΥ] Τεχνητή Νοημοσύνη
[9] [ΒΥ] Προηγμένες Τεχνικές Επεξεργασίας Ήχου
[9] [ΒΥ] Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΙΙ
---------------------------------

Αποστολή

Αποστολή του τμήματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της οπτικοακουστικής έκφρασης, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας των εφαρμογών της σύγχρονης οπτικοακουστικής τεχνολογίας στον ευρύτερο χώρο της Τέχνης και της μαζικής επικοινωνίας. Κύριο αντικείμενο απασχόλησης των πτυχιούχων είναι: α) η επιστημονική έρευνα των εφαρμογών της σύγχρονης τεχνολογίας στην παραγωγή και επεξεργασία ήχου και εικόνας, β) οι καλλιτεχνικές και επικοινωνιακές εφαρμογές των οπτικοακουστικών μέσων και γ) η διδασκαλία των νέων μορφών οπτικοακουστικής έκφρασης.

Διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι δέκα εξάμηνα.
Χορηγούμενο πτυχίο: Πτυχίο Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Επαγγελματική απασχόληση

Το πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας συμπεριλαμβάνει :

-τον χώρο της ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης μέσω του ήχου, της εικόνας και των συνδυασμών τους
-τη διδασκαλία/απασχόληση σε τομείς της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης
-τους ευρύτερους επαγγελματικούς χώρους της οπτικοακουστικής επικοινωνίας, της διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς και της αναψυχής.
Πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων, βλ. στη σελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης.

Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά κάποιοι από τους τομείς, στους οποίους θα μπορούν να σταδιοδρομήσουν οι απόφοιτοι και οι μεταπτυχιακοί του ΤΤΗΕ:

-ελεύθερη καλλιτεχνική δημιουργία (τέχνη νέων μέσων, ψηφιακών, αναλογικών ή του συνδυασμού τους: video art, οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις, ψηφιακή τέχνη, τέχνη του διαδικτύου, κόμικς, animation, φωτογραφία κ.ά.),
-ηλεκτρονική και ψηφιακή τεχνολογία του ήχου και της εικόνας,
-τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας και προσομοίωσης,
-ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου (web design, interactive CD-ROM, DVD-ROM, web applications, δικτυακές πολυμεσικές βάσεις δεδομένων, πειραματικά πολυμέσα, video games),
-γραφικές-γραφιστικές τέχνες, πολυμεσικές εκδόσεις, ηλεκτρονικός τύπος, διαφήμιση, επαγγελματική φωτογραφία,
-παραγωγή και εφαρμογές στον ευρύτερο πολιτισμικό τομέα με τη χρήση ψηφιακής και ηλεκτρονικής τεχνολογίας (για μουσεία, συλλογές κ.ά.),
-εκπαιδευτική τεχνολογία με χρήση προσαρμοστικών συστημάτων πολυμέσων.
Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα διασύνδεσης των σπουδών με την απασχόληση προσφέρεται η Πρακτική ʼσκηση ως επιλογή στο Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Η’ εξάμηνο).

Τελαυταία τροποποίηση 1 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 23 Νοεμβρίου, 2016