Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) (367)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
Κωδικός : 367
Ίδρυμα: ΙΟΝΠΑ
Επ. Πεδίο/α: 1,2,3,4
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕ (2023) : 8.34
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: http://www.ionio.gr/depts/avarts/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1975/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΑΡΧ: 20 - ΙΣΤ: 30 - ΛΑΤ: 20
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΦΥΣ: 20 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 30
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 20 - ΒΙΟ: 25
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΜΑΘ: 30 - ΠΛΗ: 30 - ΟΙΚ: 20
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] Ακουστική και Ψυχοακουστική
[5] [ΒΥ] Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων
[7] [ΒΥ] Διαδικτυακή Επικοινωνία
[4] [ΒΥ] Διάδραση Ανθρώπου Υπολογιστή
[3] [ΒΥ] Διαδραστικά Πολυμέσα Ι
[4] [ΒΥ] Διαδραστικά Πολυμέσα ΙΙ
[10] [ΒΥ] Διαδραστικά Συστήματα Εκπαίδευσης - Ψυχαγωγίας
[8] [ΒΥ] Διδακτική της Τέχνης
[6] [ΒΥ] Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Φωτογραφία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ι
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΙΙ
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης
[4] [ΒΥ] Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ
[8] [ΒΥ] Εμψύχωση Τρισδιάστατων Μοντέλων
[5] [ΒΥ] Επαγγελματική Φωτογραφία Ι
[1] [ΒΥ] Επιστημονική Μεθοδολογία
[8] [ΒΥ] Ηλεκτροακουστική και Ακουστική Χώρων
[10] [ΒΥ] Ηχητικά περιβάλλοντα
[4] [ΒΥ] Θεωρία της Επικοινωνίας Ι
[5] [ΒΥ] Θεωρία της Επικοινωνίας ΙΙ
[2] [ΒΥ] Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης
[5] [ΒΥ] Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης ΙΙ
[5] [ΒΥ] Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
[4] [ΒΥ] Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία
[4] [ΒΥ] Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας
[1] [ΒΥ] Ξένη Γλώσσα και Oρολογία I
[7] [ΒΥ] Παιδαγωγική
[10] [ΒΥ] Παιδαγωγική των Σύγχρονων Μέσων
[9] [ΒΥ] Προηγμένες Τεχνικές Επεξεργασίας Ήχου
[5] [ΒΥ] Σενάριο και Στοιχεία Δραματουργίας
[6] [ΒΥ] Σημειολογία των Πολυμέσων Ι
[5] [ΒΥ] Στοιχεία Σκηνοθεσίας - Υποκριτικής
[8] [ΒΥ] Τέχνη και Δίκαιο
[8] [ΒΥ] Τεχνητή Νοημοσύνη
[4] [ΒΥ] Τεχνικές Βιντεοσκόπησης
[2] [ΒΥ] Τεχνολογία Ήχου
[2] [ΒΥ] Φιλοσοφία και Αισθητική των Μέσων Ι
[3] [ΒΥ] Φιλοσοφία και Αισθητική των Μέσων ΙΙ
[3] [ΒΥ] Φωτογραφία Ι
[4] [ΒΥ] Φωτογραφία ΙΙ
[3] [ΒΥ] Χώρος και Οπτικοακουστικά Μέσα Ι
[4] [ΒΥ] Χώρος και Οπτικοακουστικά Μέσα ΙΙ
[9] [ΒΥ] Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΙΙ
[6] [ΒΥ] Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου
---------------------------------

Αποστολή

Αποστολή του τμήματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της οπτικοακουστικής έκφρασης, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας των εφαρμογών της σύγχρονης οπτικοακουστικής τεχνολογίας στον ευρύτερο χώρο της Τέχνης και της μαζικής επικοινωνίας. Κύριο αντικείμενο απασχόλησης των πτυχιούχων είναι: α) η επιστημονική έρευνα των εφαρμογών της σύγχρονης τεχνολογίας στην παραγωγή και επεξεργασία ήχου και εικόνας, β) οι καλλιτεχνικές και επικοινωνιακές εφαρμογές των οπτικοακουστικών μέσων και γ) η διδασκαλία των νέων μορφών οπτικοακουστικής έκφρασης.

Διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι δέκα εξάμηνα.
Χορηγούμενο πτυχίο: Πτυχίο Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Επαγγελματική απασχόληση

Το πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας συμπεριλαμβάνει :

-τον χώρο της ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης μέσω του ήχου, της εικόνας και των συνδυασμών τους
-τη διδασκαλία/απασχόληση σε τομείς της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης
-τους ευρύτερους επαγγελματικούς χώρους της οπτικοακουστικής επικοινωνίας, της διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς και της αναψυχής.
Πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων, βλ. στη σελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης.

Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά κάποιοι από τους τομείς, στους οποίους θα μπορούν να σταδιοδρομήσουν οι απόφοιτοι και οι μεταπτυχιακοί του ΤΤΗΕ:

-ελεύθερη καλλιτεχνική δημιουργία (τέχνη νέων μέσων, ψηφιακών, αναλογικών ή του συνδυασμού τους: video art, οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις, ψηφιακή τέχνη, τέχνη του διαδικτύου, κόμικς, animation, φωτογραφία κ.ά.),
-ηλεκτρονική και ψηφιακή τεχνολογία του ήχου και της εικόνας,
-τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας και προσομοίωσης,
-ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου (web design, interactive CD-ROM, DVD-ROM, web applications, δικτυακές πολυμεσικές βάσεις δεδομένων, πειραματικά πολυμέσα, video games),
-γραφικές-γραφιστικές τέχνες, πολυμεσικές εκδόσεις, ηλεκτρονικός τύπος, διαφήμιση, επαγγελματική φωτογραφία,
-παραγωγή και εφαρμογές στον ευρύτερο πολιτισμικό τομέα με τη χρήση ψηφιακής και ηλεκτρονικής τεχνολογίας (για μουσεία, συλλογές κ.ά.),
-εκπαιδευτική τεχνολογία με χρήση προσαρμοστικών συστημάτων πολυμέσων.
Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα διασύνδεσης των σπουδών με την απασχόληση προσφέρεται η Πρακτική ʼσκηση ως επιλογή στο Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Η’ εξάμηνο).