Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Αιγαίου (Λήμνος) [372]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)
Κωδικός : 372
Ίδρυμα: ΠΑΑΙΓ
Επ. Πεδίο/α: 2,3
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 9.31
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.fns.aegean.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΒΙΟ: 25
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ Ι
[2] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ
[1] [ΒΥ] ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
[7] [ΒΥ] ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
[1] [ΒΥ] ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ
[2] [ΒΥ] ΒΙΟΠΟΙΚΟΛΟΤΗΤΑ-ΒΙΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
[6] [ΒΥ] ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
[3] [ΒΥ] ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι
[4] [ΒΥ] Βιοχημεία ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
[8] [ΒΥ] ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
[2] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ
[5] [ΒΥ] ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
[6] [ΒΥ] ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ
[4] [ΒΥ] ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
[8] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ &ΑΞΙΟΙΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
[7] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
[8] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
[6] [ΒΥ] ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
[3] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
[4] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
[1] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
[5] [ΒΥ] ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
[4] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι
[5] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ
[7] [ΒΥ] ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
[3] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
[5] [ΒΥ] ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
[8] [ΒΥ] ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
[2] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
[6] [ΒΥ] ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
[7] [ΒΥ] ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
[1] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ)
[7] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ι
[4] [ΒΥ] ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΙ
[3] [ΒΥ] ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι
[4] [ΒΥ] ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ
---------------------------------

Επαγγελματικές Προοπτικές

Τα τρόφιμα & η διατροφή κατατάσσονται σήμερα ως δύο άκρως ανταγωνιστικοί, και αναπτυσσόμενοι κλάδοι της πραγματικής οικονομίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνές παγκόσμιο περιβάλλον.  Όλες οι έρευνες διεθνώς αποδεικνύουν ότι τις επόμενες δεκαετίες η σπουδή του καταναλωτή προς τα ποιοτικά, ασφαλή τρόφιμα, με διατροφικές αξίες και άλλες ευεργετικές για τον οργανισμό επιδράσεις θα αυξάνεται εκθετικά.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος ως Επιστήμονες Τροφίμων & Διατροφής είναι σε θέση να καλύψουν με επιτυχία τις ως άνω τάσεις της αγοράς, και τις αντίστοιχες ανάγκες του καταναλωτή.  Έχουν όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να εργαστούν ως στελέχη, τόσο στον ιδιωτικό τομέα (Επιχειρήσεις Τροφίμων, Εταιρείες Συμβούλων Επιχειρήσεων, Σύμβουλοι Προϊόντων Διατροφής), όσο και στο δημόσιο τομέα (Εργαστήρια Ανάλυσης Τροφίμων, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα Κατάρτισης /  Συνεχούς Εκπαίδευσης).

Αναλυτικά οι Πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στους εξής τομείς:

Έρευνα, ανάπτυξη και διερεύνηση επιστημονικών αρχών σχετικών με προϊόντα διατροφής.

 1. ii) Ανάπτυξη νέων προϊόντων διατροφής και βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των ήδη υπαρχόντων.

iii) Τεχνικές πωλήσεων και υποστήριξης της βιομηχανίας τροφίμων σε θέματα πρώτων υλών, συστατικών και τεχνολογίας για την παρασκευή συγκεκριμένων προϊόντων.

 1. vi) Ανάλυση των συστατικών των προϊόντων διατροφής και διασφάλιση της ποιότητας αυτών.
 2. v) Διασφάλιση της συμμόρφωσης του τελικού προϊόντος με τα πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας και έλεγχος της εφαρμογής τους από τους διαφόρους παραγωγικούς τομείς της κοινοτικής και ελληνικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα.
 3. vi) Ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων.

vii) Παροχή συμβουλών διατροφής. Οργάνωση προγραμμάτων διατροφικής αγωγής στην κοινότητα.

viii) Βασική έρευνα και εκπαίδευση στις Επιστήμες Τροφίμων και Διατροφής.

Αναλυτικότερα, οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης αφενός μεν στον ιδιωτικό τομέα (Επιχειρήσεις Τροφίμων, Εταιρείες Συμβούλων Βιομηχανιών Τροφίμων, Σύμβουλοι Διατροφής, Μονάδες Διατροφής κ.α.), αφετέρου δε στο δημόσιο τομέα (Εργαστήρια Ανάλυσης Τροφίμων, Ερευνητικά Κέντρα, Δημόσιους Φορείς Ελέγχου Τροφίμων, Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα και Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης κ.α.) έχοντας τις κάτωθι δραστηριότητες:

 1. i) Χημικές, μικροβιολογικές και οργανοληπτικές αναλύσεις τροφίμων. Αναλύσεις ανίχνευσης γενετικών τροποποιήσεων.
 2. ii) Προτάσεις στην πολιτική αποφάσεων που αφορά στη διαχείριση της διατροφικής αλυσίδας: Πρωτογενής Παραγωγή – Μεταποίηση – Κατανάλωση, για βέλτιστη αξιοποίηση των πρώτων υλών βάσει σύγχρονων επιχειρηματικών κανόνων και ορθών πρακτικών υγιεινής και ασφάλειας που θα ικανοποιούν την οικονομία και τη δημόσια υγεία

iii) Εποπτεία και Έλεγχος της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων. Σύνταξη, εφαρμογή και έλεγχος συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας και της υγιεινής των τροφίμων σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα πιστοποίησης.

 1. iv) Υποστήριξη της βιομηχανίας τροφίμων ως προς την ασφαλή παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία, μεταφορά, συντήρηση, αποθήκευση και διάθεση των τροφίμων.
 2. v) Υποστήριξη της βιομηχανίας τροφίμων ως προς την ασφαλή και βιώσιμη διαχείριση-αξιοποίηση των υποπροϊόντων και αποβλήτων της παραγωγής της.
 3. vi) Υποστήριξη της βιομηχανίας τροφίμων στους τομείς της διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και του μάρκετινγκ τροφίμων.

vii) Υποστήριξη της βιομηχανίας τροφίμων στον τομέα της έρευνας & ανάπτυξης νέων τροφίμων, με στόχο την παραγωγή διατροφικών προϊόντων με πιστοποιημένα οφέλη για την υγεία (λειτουργικά τρόφιμα) ή/και με αυξημένη διάρκεια συντήρησης μέσω χρήσης νέων και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνικών.

viii) Παροχή συμβουλών διατροφής στους πολίτες. Σχεδιασμός, οργάνωση και επιτέλεση προγραμμάτων διατροφικής αγωγής στην κοινότητα (σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικοί φορείς κ.α.), με σκοπό την υιοθέτηση μιας ισορροπημένης διατροφής και την επίτευξη των ορθότερων διατροφικών επιλογών για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Σχεδιασμός μενού σε εστιατόρια, νοσοκομεία, κυλικεία, με βάση τις αρχές της ορθής διατροφής.

 1. ix) Αξιολόγηση διατροφικών κινδύνων, προώθηση και υποστήριξη προληπτικών μέτρων αντιμετώπισής τους.
 2. x) Ενασχόληση με την έρευνα στις επιστήμες των τροφίμων και της διατροφής.
 3. xi) Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης Επιστημόνων Τροφίμων και Διατροφής από Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς ή Παγκόσμιους Δημόσιους φορείς ή/και Επιστημονικές Εταιρείες.

xii) Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στα αντικείμενα τροφίμων και διατροφής (ΕΠΑ.Λ., Σ.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ. κ.α.).

 

Με σκοπό την αποτελεσματικότερη προώθηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας των επιχειρήσεων τροφίμων της Ελλάδος, το Τμήμα έχει ήδη εδραιώσει συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.).

Γραφείο Απασχόλησης – Σταδιοδρομίας:

Στα πλαίσια του προγράμματος Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου προβλέπεται να λειτουργήσει σύντομα Γραφείο Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας στο Τμήμα.

Το γραφείο θα απευθύνεται αφ’ ενός στους φοιτητές και αποφοίτους που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και αφ’ ετέρου στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που αναζητούν υποψηφίους συνεργάτες.  Το γραφείο θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την δράση οργανισμών και επιχειρήσεων τροφίμων στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις οποίες θα μπορούσαν να απασχοληθούν φοιτητές και απόφοιτοι του Τμήματος.

[xyz-ips snippet=”etda”]